ایجاد رشته‌های دکترای انگل‌شناسی و بیوتکنولوژی در دانشگاه فردوسی

معاون دانشجویی و آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این دانشکده در رشته‌های دکترای تخصصی انگل‌شناسی و بیوتکنولوژی دانشجو می‌پذیرد.

دکتر غلامرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: دانشجویان این رشته‌ها از طریق آزمون دکترای تخصصی(PHD) اسفندماه جاری پذیرش می‌شوند.

وی با اشاره به مصوب شدن رشته‌های دکترای پاتولوژی دامپزشکی و دکترای بافت‌شناسی دامپزشکی در شورای آموزشی دانشکده گفت: درخواست تشکیل این رشته‌ها به دانشگاه فرستاده‌ شده و چنانچه به درستی حرکت کنیم از طریق آزمون سال ۸۶ دانشجو می‌پذیریم.

وی ادامه داد: رشته دکترای تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ در حال حاضر با ۸ دانشجو در این دانشگاه فعالیت می‌کند و با اضافه شدن دیگر رشته‌های دکترای تخصصی، این تعداد به ۵ رشته افزایش می‌یابد.

همچنین بررسی کنید

دانشگاه معتبرعلوم پزشکی ایران با بیش از سی سال سابقه فعالیت ، با حکم وزیر بهداشت منحل شد

با حکم وزیر بهداشت واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه …

ژن MKP-1 نقش مهمی در شروع افسردگی دارد

پژوهشگران علوم پزشکی در  دانشگاه ییل کشور آمریکااعلام کردند ژنی را یافته اند که نقشی …