HealthDay News :توصیه های انجمن قلب آمریکا در مورد میزان فشار خون و کلسترول

فشار خون و میزان کلسترول خون شاخص‌های مهمی برای تعیین خطر بیماری قلبی هستند.

 اگر میزان فشار خون یا کلسترول خون در حد خطرناک یا نزدیک به آن باشد، لازم است اقداماتی برای حفظ سلامت قلبتان به عمل آید.اما این میزان خطرناک چقدر است؟
انجمن قلب آمریکا این این میزان‌ها را در مورد فشار خون و کلسترول خون  توصیه کرده است:
 ***فشار خون طیبعی در حال استراحت باید ۱۲۰ روی ۸۰ میلی‌متر جیوه باشد.فشار خون ۱۴۰ روی ۹۰ میلی‌متر جیوه یا بیشتر ” پرفشاری خون” یا فشار خون بالا شمرده می‌شود؛ و وضعیت بین این دو حد را “پیش- پرفشاری خون” می‌نامند.
***افرادی که فشارشان در طیف پیش- پرفشاری خون قرار دارند( یعنی فشار سیستولی یا حداکثرشان بین ۱۲۰ تا ۱۳۹ میلی‌متر و فشار دیاستولی یا حداقل‌شان بین۸۰ تا ۹۰ میلی‌متر جیوه است) ،باید در سبک زندگیشان تغییراتی بوجود آورند تا از بیماری قلبی جلوگیری شود.
*** میزان کلسترول کل خون باید کمتر از۲۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد.کلسترول خون در حد ۲۴۰ میلی گرم در دسی‌لیتر و بیشتر  غیرطبیعی و بالا محسوب می‌شود. مقادیر بین این دو حد خطر بیماری قلبی را به طور متوسطی بالا می‌برند
***میزان LDL خون در شرایط ایده‌آل باید زیر ۱۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد.LDL  کلسترول “بد”  استافرادی که میزان LDL  خونشان ۱۶۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر یا بالاتر باشد در معرض خطر بالای بیماری قلبی قرار دارند.
***میزان HDL در مردان باید ۴۰ تا ۵۰ میلی گرم در دسی‌لیتر و در زنان ۵۰ تا ۶۰ میلی گرم در دسی‌لیتر باشد.HDL کلسترول “خوب” است.میزان HDL  پایین‌تر از ۴۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر  خطر بالای بروز بیماری قلبی را دربردارد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …