خانه / اخبار داروسازی / مجله آمريكايي “نفرولوژي” :ممکن است مصرف آنتي اسيد موجب افزايش توده استخواني ‌شود

مجله آمريكايي “نفرولوژي” :ممکن است مصرف آنتي اسيد موجب افزايش توده استخواني ‌شود

به گفته محققان در سوييس و سانفرانسيسكو، مصرف سيترات پتاسيم به افزايش توده استخواني در زنانيكه در دوران پس از يائسگي بسر مي‌برند و تراكم استخواني آنان رو به كاهش است، كمك مي‌كند.

دكتر “ريتو كراپف” از دانشگاه “باسل” در سويس گفت: “براي نخستين بار در آزمايشهاي ما تنها با تغيير جزئي اسيديته رژيم غذايي، توده استخواني به سرعت افزايش يافت و اين افزايش در همان حد و حدودي بود كه داروهايي رايج مورد تاييد سازمان نظارت بر غذا و داروي آمريكا توده استخواني را افزايش مي‌دهند.

تاثير مداوم سطوح بالاي اسيد بر تشكيل استخوان مورد بحث و اختلاف قرار دارد اما مداركي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين سطوح با كاهش در تراكم مواد معدني استخواني ارتباط دارند.

در اين مطالعه كه در مجله “انجمن نفرولوژي آمريكا” منتشر شده است، به ‪ ۱۶۱‬زن كه تراكم مواد معدني استخواني در آنها كمتر ميزان استاندارد بود بطور تصادفي براي مدت شش تا ‪ ۱۲‬ماه هر روز سيترات پتاسيم يا كلرايد پتاسيم داده شد.

سيترات پتاسيم يك تركيب اساسي است كه با اسيد واكنش نشان مي‌دهد و آنرا خنثي مي‌كند.

شاخص جرم بدن زناني كه سيترات پتاسيم مصرف كرده بودند، در ناحيه ستون فقرات و مفصل ران، در مقايسه با زناني كه كلريد پتاسيم مصرف كرده بودند، به ميزان قابل توجهي بيشتر بود.

با اين وجود كراپف متذكر شد، قبل از اينكه سيترات پتاسيم در سطح وسيع به عنوان درمان پوكي استخوان توصيه شود، بايد در مورد تاثير اين ماده مطالعات بيشتري لازم است تا تاثير اين ماده را روي تعداد موارد شكستگي استخوان روشن كند.

اين مطالعه در شماره نوامبر مجله آمريكايي “نفرولوژي” چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

جنین در هفته‌های بارداری

● هفته 1 شمارش هفته هاي حاملگي از روز اول آخرين پريود شروع مي شود …

توصيه‌هایی برای درد پستان

استفاده از كرست در درد پستان منعي ندارد ولي بايد حتي المقدور از پوشيدن كرستهايي …