خانه / بهداشت عمومي / آشنایی با آزمایشات آندوسکوپیک :برونكوسكوپي ،كولونوسكوپي ،لاپاروسكوپي ،گاستروسكوپي

آشنایی با آزمایشات آندوسکوپیک :برونكوسكوپي ،كولونوسكوپي ،لاپاروسكوپي ،گاستروسكوپي

 برونكوسكوپي

از برونكوسكوپي جهت مشاهده راههاي هوايي داخل ريه‌ها استفاده مي‌شود. بسته به نوع آزمايش و نياز پزشك، لوله‌اي نرم و قابل انعطاف، يا محم و غيرقابل انعطاف، از طريق بيني يا دهان وارد ناي و ريه‌ها مي‌شود و تصويري از راههاي هوايي دستگاه تنفسي در اختيار پزشك مي‌گذارد. همچنين مي‌توان از اين طريق، از راههاي هوايي نمونه‌برداري كرد يا جراحيهاي كوچكي انجام داد.

آمادگی جهت برونکوسکوپی :

8 ساعت (بسته به نظر پزشك) قبل از انجام آزمايش، از خوردن و آشاميدن اجتناب كنيد.
– ممكن است پزشك، برخي از داروهاي شما را موقتاً قطع نمايد. پس كليه داروهاي مورد استفاده خود را به پزشك خود اطلاع دهيد.
– در اثر استفاده از اسپري بي‌حس‌كننده، ممكن است احساس خفگي و ناراحتي نماييد ولي بدانيد كه اين اسپري، هيچ خطري براي شما ايجاد نخواهد كرد.
– چند ساعت پس از انجام آزمايش، پزشك به شما اجازه خوردن و آشاميدن خواهد داد.
– ممكن است تا چند روز پس از برونكوسكوپي، گلودرد داشته باشيد كه مساله مهمي نيست.

كولونوسكوپي 

در اين آزمون، با كمك قرار دادن لوله‌اي در داخل روده، ساختار آن بررسي مي‌گردد. بدين ترتيب، پزشك مي‌تواند درون راست روده و روده بزرگ را مشاهده نمايد. همچنين مي‌تواند از ضايعات و نواحي مشكوك، نمونه‌برداري كند و يا جراحيهاي كوچكي انجام دهد. با كمك كولونوسكوپي مي‌توان ضايعات را مشاهده كرد و اعمال جراحي انجام داد اما در گذشته تنها عمل جراحي صورت مي‌گرفت.

لاپاروسكوپي

لاپاروسكوپي، اقدامي تشخيصي است كه طي آن، پزشك با عبور دادن لوله‌اي به داخل شكم، محتويات شكم را مشاهده و بررسي مي‌كند، از مايعات و ترشحات فضاي شكم نمونه‌ برمي‌دارد، از ضايعات بيوپسي برمي‌دارد و حتي انواعي از جراحي را انجام مي‌دهد. لوله لاپاروسكوپي، لوله‌اي است كه از طريق دوربيني كه در رأس آن قرار داده شده، امكان مشاهده محتويات شكم را فراهم مي‌آورد. اين لوله حدود cm 1 قطر و cm 60 طول دارد و از طريق ايجاد برشي كوچك در سطح شكم، به داخل شكم فرستاده مي‌شود. همچنين مي‌توان وسايل كوچك جراحي را نيز از اين طريق وارد فضاي شكم كرد و بيوپسي برداشت يا اعمال كوچك جراحي انجام داد.

آمادگی جهت لاپاروسکوپی :

احتمالاً پزشك از شما خواهد خواست تا بمدت 12-8 ساعت از خوردن و آشاميدن و از مصرف برخي داروها اجتناب كنيد.
– معمولاً جهت انجام لاپاروسكوپي، از بيهوشي سطحي استفاده مي‌شود. پس از انجام بيهوشي، يك سوند ادراري به داخل مثانه فرستاده مي‌شود تا مثانه تخليه گردد.
– سپس، پوست شكم تميز مي‌شود و برش كوچكي در بالا يا پايين ناف داده مي‌شود. از طريق يك سوزن، گاز دي‌اكسيد كربن به داخل شكم فرستاده مي‌شود تا با اتساع شكم، امكان مشاهده داخل آن فراهم گردد.
– برشهاي كوچك ديگري نيز جهت ورود ابزار جراحي ايجاد خواهد شد.
– گهگاه، در صورت وجود مايعات در فضاي شكم، لوله كوچكي از طريق جدار شكم، قرار داده مي‌شود تا مايع براي چند روز پس از لاپاروسكوپي، به بيرون از شكم منتقل شود.
– برخلاف جراحي، پس از لاپاروسكوپي، بيمار مدت زيادي به استراحت نياز نخواهد داشت.

گاستروسكوپي

آمادگی جهت گاستروسکوپی :

احتمالاً پزشك از شما خواهد خواست كه تا 12 ساعت پيش از انجام آزمايش، از خوردن و آشاميدن پرهيز كنيد تا معده، خالي و قابل مشاهده باشد.
– جهت تسهيل انجام آزمايش و راحتي شما، احتمالاً پزشك از يك آرامبخش ملايم استفاده خواهد كرد.
– يك ماده بي‌حس كننده موضعي، به داخل دهان و حلقتان اسپري خواهد شد. اين كار ممكن است باعث ايجاد سرفه يا به ظاهر احساس خفگي شود ولي هيچگونه خطري برايتان ايجاد نخواهد كرد.
– بطور عادي، وجود لوله اندوسكوپ در داخل لوله گوارش، بدون درد است ولي ممكن است حركت آن در مري و معده باعث احساس ناراحتي، سرفه يا تهوع شود. گرچه اين احساس ناخوشايند است ولي هيچگونه خطري برايتان ايجاد نخواهد كرد.
– در صورتي كه جهت انجام آزمون، از داروهاي آرام‌بخش استفاده شده باشد، لازم است اندكي پس از آزمون، استراحت نماييد و سپس با كمك همراهان به منزل بازگرديد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …