خانه / اخبار اجتماعي / نشريه ايدز،: بررسي هاي دانشگاه كاروليناي شمالي نشان مي دهد ميزان شيوع بيماري ايدز در ميان زنان آفريقايي سه برابر بيش از مردان است. 8/7/84

نشريه ايدز،: بررسي هاي دانشگاه كاروليناي شمالي نشان مي دهد ميزان شيوع بيماري ايدز در ميان زنان آفريقايي سه برابر بيش از مردان است. 8/7/84

گسترش ايدز در ميان زنان آفريقايي سه برابر مردان است

بررسي هاي دانشگاه كاروليناي شمالي نشان مي دهد ميزان شيوع بيماري ايدز در ميان زنان آفريقايي سه برابر بيش از مردان است.

نشريه ايدز،: مطالعات نشان مي دهد از بين زنان 15 تا 24 ساله آفريقايي بيش از 15 درصد از آنان به ايدز مبتلا هستند. اين در حالي است كه اين رقم براي مردان فقط 5 درصد است.
محققان علت گسترش بيشتر ايدز در ميان زنان آفريقايي را ناآگاهي آنان نسبت به جلوگيري از ايدز مي دانند.
اين بررسي نشان مي دهد زناني كه در برنامه هاي پيشگيري از ايدز شركت كرده اند بسيار كمتر به ايدز مبتلا شده اند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …