خانه / اخبار سمينارها / کنفرانس ها، سمینارها ، کارگاه ها و برنامه های مدون دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1385

کنفرانس ها، سمینارها ، کارگاه ها و برنامه های مدون دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1385

کنفرانسها

ردیف  عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری

1

 کنفرانس بيماري های نو پديد

85/2/25

دانشگاه

2

کنفرانس تجويز و مصرف منطقی دارو

85/5/22

شهيد بلنديان يا دانشگاه

3

کنفرانس آشنايی با قوانين

85/5/29

شهيد بلنديان

4

کنفرانس سلول های بنيادی

85/6/20

دانشگاه

5

کنفرانس مرگ مغزی

85/6/22

شهيد بلنديان

6

کنفرانس هيپرلپپدمی(داخلی-غدد-قلب-تغذيه)

85/7/17

دانشگاه

7

کنفرانس پويايی گروه – اصول مديريت و جمعيت و عواقب رشد بی رويه

85/7/19

شهيد بلنديان

8

کنفرانس تازه های باروری و ناباروری

85/7/25

دانشگاه

9

کنفرانس کاربرد بالينی آنتی بيوتيک با تاکيد بر آنتی بيوتيک جديد

85/8/1

دانشگاه

10

کنفرانس داروهای شادی آور و آنابوليک ادغام شده

85/8/7

دانشگاه

11

کنفرانس آسم (داخلی-کودکان)

85/8/16

بيمارستان قدس

12

کنفرانس حاملگی و بيماريهای قلبی

85/9/1

دانشگاه

13

کنفرانس چشم و ديابت

85/9/13

14

کنفرانس ICU و جراحی

85/9/22

بيمارستان شهيد رجايی

15

کنفرانس نارسايی خواب

85/9/25

دانشگاه

16

کنفرانس عفونت بيمارستان

85/9/27

دانشگاه

17

کنفرانس عفونت انگلی و تشخيص

85/9/29

دانشگاه

18

کنفرانس استئوپروز

85/10/2

شهيد بلنديان

19

کنفرانس منوپروز

85/10/4

دانشگاه

20

کنفرانس آمبولی ريه و DVT

85/10/6

دانشگاه

21

کنفرانس نارسايی قلبی

85/10/12

شهيد بلنديان يا دانشگاه

22

کنفرانس پوست و بيماريهای سيستميک

85/10/13

شهيد بلنديان

23

کنفرانس جايگاه و کاربرد روش های مولکولی در تشخيص بيماريهای سل و …

85/10/16

دانشگاه

24

کنفرانس نارسايی مزمن کليه

85/11/4

شهيد بلنديان

25

کنفرانس پای ديابتی

85/12/1

دانشگاه

26

کنفرانس تازه های درمان استئوآرتريت

85/12/2

شهيد بلنديان

27

کنفرانس بيماریهای حنجره

85/12/7

بيمارستان قدس

سمینار ها

ردیف  عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری

1

سمینار دو روزه تازه های گوارش و کبد

85/8/14,13

دانشگاه

2

سمينار ارتقاء سلامت کودکان و نوزادان کشوری

85/9/15,14

دانشگاه

3

سمينار اورژانس طب کودکان

85/11/18,17

بیمارستان قدس

کارگاه ها

ردیف  عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 کارگاه احياء نوزادان

85/4/28,27

بيمارستان قدس
2 کارگاه واکنش زنجيره ای پلی مراز و کاربردهای آن در آزمايشگاه بالينی 85/5/15

دانشگاه

3 کارگاه PCR-ELISAدر تشخيص سل  

دانشگاه

  کارگاه احياء نوزادان

85/10/20,19

بيمارستان قدس

مدون ویژه پزشکان عمومی

ردیف  عنوان تاریخ ثبت نام تاريخ برگزاری محل برگزاری
1 مدون چشم 85/4/17 85/4/25 دانشگاه
2 مدون طب كار(1) 85/5/1 85/5/9 دانشگاه
3 مدون طب كار (2) 85/5/1 85/5/10 دانشگاه
4 مدون طب كار (3) 85/5/1 85/5/11 دانشگاه
5 مدون طب كار (4) 85/5/1 85/5/12 دانشگاه
6 مدون طب كار (5) 85/5/1 85/6/1 دانشگاه
7 مدون  اعتياد (1) 85/5/28 85/6/4 دانشگاه
8 مدون  اعتياد (2) و (3) 85/5/28 85/6/5 دانشگاه
9 آسم و آلرژي     دانشگاه
10 مدون ارزيابي سلامت فردي     دانشگاه

ظرفيت ثبت نام : 50 نفر

2- ثبت نام هر برنامه طبق تاريخ هاي اعلام شده رأس  ساعت 30/7 صبح  انجام مي گيرد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2239258  تماس حاصل فرمائيد .

مدون ویژه متخصصین

ردیف  عنوان رشته تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 مدون اختلالات دوران بارداری(1) متخصصين زنان و زايمان 85/8/6 بيمارستان کوثر
2 مدون اختلالات دوران بارداری(2) متخصصين زنان و زايمان 85/9/20 بيمارستان کوثر
3 مدون بيماريهای مديکال در طول بارداری(1) متخصصين زنان و زايمان 85/11/2 بيمارستان کوثر
4 مدون بيماريهای مديکال در طول بارداری (1) متخصصين زنان و زايمان 85/12/7 بيمارستان کوثر
5 مدون بيهوشی در اطفال و نوزادان متخصصين بيهوشی 85/9/23 دانشگاه
6 مدون بيهوشی در اعمال جراحی ارتوپدی و عروق بزرگ متخصصين بيهوشی 85/11/5 دانشگاه

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2239258  تماس حاصل فرمائيد .

مدون ویژه دندانپزشکان

ردیف  عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 مدون دندانپزشکان کودکان(2) 85/8/17 دانشگاه
2 مدون پروتزهای دندانی (1)و(2) 85/8/18 دانشگاه
3 مدون جراحی (2) آشنايی با بيماريهای سيستميک ديگر بيماران دندانپزشکی 85/8/28 دانشگاه
4 مدون جراحی (4) آشنايی با بيماريهای فک و صورت در جراحی دندانپزشکی 85/8/29 دانشگاه
5 مدون جراحی (2) آشنايی با بيماريهای سيستميک ديگر بيماران دندانپزشکی 85/10/23 دانشگاه
6 مدون جراحی (4) آشنايی با بيماريهای فک و صورت در جراحی دندانپزشکی 85/10/24 دانشگاه
7 مدون دندانپزشکان کودکان (2) 85/10/25 دانشگاه
8 مدون پروتزهای دندانی(1)و(2) 85/10/26 دانشگاه

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2239258  تماس حاصل فرمائيد .

مدون ویژه داروسازان

ردیف  عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 مدون دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئيدی 85/8/21 دانشگاه
2 مدون دارو درمانی زنان و زايمان 85/8/22 دانشگاه
3 مدون دارو درمانی اختلالات عصبی 85/8/23 دانشگاه
4 مدون دارو درمانی بيماران عفونی 85/8/24 دانشگاه
5 مدون دارو درمانی سرطان و بيماريهای خون 85/8/25 دانشگاه

ردیف  عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 مدون دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئيدی 85/12/13 دانشگاه
2 مدون دارو درمانی زنان و زايمان 85/12/14 دانشگاه
3 مدون دارو درمانی اختلالات عصبی 85/12/15 دانشگاه
4 مدون دارو درمانی بيماران عفونی 85/12/16 دانشگاه
5 مدون دارو درمانی سرطان و بيماريهای خون 85/12/17 دانشگاه

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2239258  تماس حاصل فرمائيد

 *** دانشگاه های علوم پزشکی مختلف ایران  می توانند برنامه های سالانه خود در رابطه با سمینارها ، همایش ها و کنفرانس ها را جهت درج در سایت برای ما ارسال دارند.

دفتر پیگیری اخبار سمینارها

“سایت پزشکان بدون مرز”

 

 

همچنین بررسی کنید

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ 4 خرداد ماه 1391 برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ 10 و 11 خرداد …

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز ایران 14 تا 16 دی 1390 در تهران برگزار می شود

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز با موضوع كیفیت درمان (Quality on top) با حضور …