خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / وزير بهداشت ايران خبر داد: اعلام برنامه جامع وزارت بهداشت، ظرف چند هفته آينده ***الان در امتحان پذيرش دستياری از هر 12 نفر يك نفر پذيرش می شود اگر بتوانيم اين ظرفيت را افزايش دهيم هم اميد پزشكان عمومی بيشتر می شود و هم سيستم سلامت كشور بهتر می شود 8/7/84

وزير بهداشت ايران خبر داد: اعلام برنامه جامع وزارت بهداشت، ظرف چند هفته آينده ***الان در امتحان پذيرش دستياری از هر 12 نفر يك نفر پذيرش می شود اگر بتوانيم اين ظرفيت را افزايش دهيم هم اميد پزشكان عمومی بيشتر می شود و هم سيستم سلامت كشور بهتر می شود 8/7/84

وزير بهداشت خبر داد:

اعلام برنامه جامع وزارت بهداشت، ظرف چند هفته آينده

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: برنامه جامع وزارت بهداشت كه اولويتها و خط مشی های اين وزارتخانه را تعيين می كند ظرف چند هفته آينده اعلام می‌شود.

كامران باقری لنكرانیجمع خبرنگاران افزود: افزايش ظرفيت دوره های تخصصی و فوق تخصصی به جای رشته های پايه يكی از محورهای اين برنامه است كه هم افق روشنتری برای ادامه تحصيل پزشكان عمومی به وجود می آورد و هم از افزايش مطالبات در ميان جامعه پزشكی می كاهد.
وزير بهداشت گفت: الان در امتحان پذيرش دستياری از هر 12 نفر يك نفر پذيرش می شود اگر بتوانيم اين ظرفيت را افزايش دهيم هم اميد پزشكان عمومی بيشتر می شود و هم سيستم سلامت كشور بهتر می شود به خصوص اينكه بر اساس قانون، ظرفيت آموزش عالی طی برنامه پنجساله سوم و چهارم بايد افزايش پيدا كند قرائت ما اين است كه اين افزايش بايد در رشته های تخصصی و فوق تخصصی باشد.
باقری لنكرانی اضافه كرد:همان طور كه قبلا اعلام شده سرعت و دقت در تصميم گيری ها استراتژی وزارت بهداشت است اما بايد توجه داشت كه بحث سلامت يك حوزه فراگير و چند بخشی است و نمی توان اين حوزه ها را از هم تفكيك كرد و فقط به يك بحث خاص پرداخت.
وی ادامه داد: نمی توان بودجه های وزارت بهداشت را در يك بخش تجميع كرد و بقيه بخشها را رها كرد، بايد با يك كار متوازن در همه بخشها توسعه پيدا كنيم، وقتی بحث ارتقای سلامت مطرح می شود نمی توانيم به شاغلان اين حرفه اعم از پزشك و پرستار بی توجه باشيم، همين طور طور آينده شغلی، امكان ادامه تحصيل افزايش ظرفيت تحصيل همه بايد در نظر گرفته شود و به هم مربوط است .
باقری لنكرانی گفت: وعده بی خود نمی دهيم، چون منابع ما محدود است، ممكن است بتوانيم به طور مقطعی منابعی داشته باشيم اما كليت منابع ما همان است كه در قانون بودجه آمده است و بايد بتوانيم در آن چارچوب حركت كنيم و عدالت را محقق كنيم، خارج از آن چارچوب خيلی قدرت مانور نداريم.
وی ادامه داد:در مورد افزايش حقوق پرستاران، در دولت گذشته مصوبه ای تصويب شده و ما هم بر همان اساس وظيفه داريم، منابع لازم را با رايزنی با سازمان مديريت و برنامه ريزی تامين كنيم، احكام افزايش حقوق پرستاران در بعضی دانشگاههای علوم پزشكی صادر شده اما برخی دانشگاهها قدری عقب تر هستند.
وزير بهداشت گفت: منبع افزايش حقوق پرستاران در بودجه امسال نيست و اميدواريم بتوانيم اعتبار آن را تامين كنيم تا با بحرانی كه سال گذشته در خصوص حقوق پرستاران و شاغلان بخش بهداشت رو به رو بوديم مواجه نشويم.
وی در مورد اجرای طرح پزشك خانواده توضيح داد: در كنار اجرای اين طرح بايد به پزشكان سابقه دار هم توجه شود اما در مورد حقوق پزشكان خانواده پرداختها از طريق قرارداد با بيمه است، بيمه هم شاخصهايی برای پرداخت حقوق دارد، منابع آن هم محدود است ما هم در وزارت بهداشت نمی توانيم فقط به يك بحث موضعی توجه كنيم و بقيه وظايف را كنار گذاريم بحث عدالت طلبی حكم می كند از منابع به طور يكسان در همه بخشها منتاسب با نيازهای جامعه استفاده شود و اگر می شد همه حقوقهای ميليونی داشته باشند خيلی خوب بود و عملی نيست.
باقری لنكرانی گفت: قرار بود حدود 7 هزار نفر در پزشك خانواده شاغل شوند ممكن است يكسری بی عدالتی ها هم شده باشد كه وظيفه وزارت بهداشت رفع اين بی عدالتی هاست، اين كار تازه است از 20 مرداد شروع شده است اجازه بدهيد مدتی از اجرای آن بگذرد مشكلات حل می شود.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …