خانه / اخبار پرستاری / سازمان نظام پرستاری طی یک گزارش تحلیلی از عملکرد خود دفاع کرد

سازمان نظام پرستاری طی یک گزارش تحلیلی از عملکرد خود دفاع کرد

مقدمه :
چرا اصول حاكم !؟
هميشه اصول حاكم‌ بر فعاليت‌ها؛ در راستاي هدف برنامه‌ها‌ بستر، چهارچوب‌،‌ سرعت، لوازم و حتي نيازهاي لازم براي نوع حركت ها، تصميم‌ها و اقدامات را تعيين مي‌كند. حتي با توجه به فرصت‌هاي زماني محدودمانند يك دورة‌  چهارساله،‌ با اصول حاكم مي‌توان فراز و فرودها ،‌ تندي و كندي‌ آهنگ حركت را تعيين كرد.  فلذا ما در طول سه سال ونيم گذشته علاوه بر چشم‌انداز،‌ اهداف‌، رسالت،‌‌ استراتژ‌ي‌ها وراهكارهاي اجرايي برنامه‌هاي سالانه يا برنامه دراز مدت سازمان، اصول حاكم بر برنامه‌ريزي هاي خود را نيز تعريف كرديم.  به همين علت شما عزيزان شاهد بوديد كه اين سازمان در مواقعي تند و در مواقعي كند حركت مي‌كرد. در مواقعي موضوعاتي را طرح ‌و فضاسازي مي‌كرد، و در مواقعي هم براي تحقق آنها سرعت و فشار را مدنظر قرار مي‌داد. اكنون نيز در دولت نهم براساس برنامه‌اي حساب شده  دقيقاً‌ همان مشي گذشته را در پي‌گيري خواسته‌هاي پرستاران به كار مي‌بريم و البته به ميزان كسب توفيق يا خداي نخواسته عدم توفيق،‌ مسير حركت را تعيين و نوع حركت را كه از قبل تعيين و تعريف كرده‌‌ايم انتخاب مي‌كنيم. به همين منظور به مناسبت اولين روز پرستار در دولت نهم در ادامه تلاش هاي چند ماهه گذشته ،انتظارات و مطالبات 15 گانه را مطرح كردیم، كه خود نمونه‌اي از اتخاذ راهكارهاي عملياتي اولويت‌بندي شده در ‌برنامه‌ي چهار ساله‌اي است كه  علاوه بر ساير شاخص ها ، براساس اصول حاكم بر فعاليت‏ها ،اولويت بندي شده است .
 البته بيان اين مثال ملموس به اين جهت بود كه براي شما عزيزان اصول حاكم را به درستي تعريف و شناسانده باشيم و خداوند را شاكريم كه در طول سه سال و نيم گذشته آنچنان برنامه‌هايي تعريف و تبيين شده بودكه براي هر زمان و براساس هر اقتضايي كه ايجاب مي‌كرد،‌ مي توانستيم از بين برنامه‌ها و راهكارهاي موجود به سرعت الويت يا الويت‌هاي خود را انتخاب و آنها را به كارگيري نماييم. فلذا براساس چنين رويكرد اصيل و محكمي با  برنامه‌ريزي‌هاي لازم گزارش بسيار كلي و خلاصه شده اي از دستاوردهاي مبتني بر برنامه‌ريزي‌هاي لازم،‌ پيش‌روي شما عزيزان است كه صد البته تا رسيدن به قلة‌ آمال و آرزوها و آرمان هايمان فاصلة  قابل توجهي داريم. اما با عنايت به جميع جهات،‌ به ويژه تجربه اولين دورة‌ سازمان،‌ بُعد زماني، امكانات محدود‌، فراوانی مشكلات،‌ معادلات چند مجهولي‌، زمينه‌هاي نامساعد همكاري،‌ غربت و انزواي يكصد ساله پرستاري و… مي‌توان،‌ به محصولات و دستاوردهاي فعلي باليد و براي آينده نيز با اميدواري تلاش كرد.چه اینکه ما در ابتدای فعالیت رسمی سازمان در تاریخ 7/10/81 مشکلاتی از مهمترین مشکلات جامعه پرستاری را اولویت بندی و اعلام کردیم و امروز با اقتدار می گوییم آنچه در ابتدای کار به عنوان شعار و برنامه در بیانیه اعلام موجودیت بیان کردیم به همه آنها عمل کردیم و حتی در مواردی جلوتر آز آن حرکت کرده ایم .اما به عنوان موكلين جامعه پرستاري از نتايج حاصله  خيلي راضي نيستيم،‌ ولی كفران نعمت هم نمي‌كنيم، چون آنچه بدست آمده است قبل از اينكه حاصل فكر،‌ تلاش،‌ برنامه‌ريزي‌ و سماجت و تحمل درد و رنج ها باشد‌، حاصل عنايت خداوند قادر متعال و ائمه اطهار(ع) به جامعه زينبي است،‌ به ويژه عنايات خاصه و ملموس امام رئوفمان،‌ امام رضا (عليه‌ الاف تحيه و ثناء) است. به اميد اينكه ظرف‌هاي وجودمان كماكان قابل جذب الطاف خداوند قادر مطلق و ائمه اطهار باشد.
اصول حاكم بر فعاليت ها:
1- بهره‌گيري از سرچشمه‌‌هاي مكتبي، اسلامي وارزشي دين مبين اسلام، قرآن،‌ نهج البلاغه و ..
2- بهره‌گيري اساسي از مكتب حضرت امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي)
3- اجراي قانون سازمان و قوانين جاري كشورشامل :
قانون اساسي ،‌ سند چشم انداز بيست ساله ،‌ قوانين و برنامه‌هاي كشور
4- اجراي مصوبات شورايعالي سازمان
5- برنامه محوري براي فعاليت ها و تصويب برنامه براي هر سال از  ابتداي سال 82
6- اجراي برنامه‌ها براساس ساختار سازمان كه مصوب قانون و شورايعالي است
7- پيگيري همه مصوبات و موضوعات مدنظر در راستاي اجراي قانون، اهداف و وظايف سازمان
8- مد نظر قرار دادن مصلحت عام حرفه پرستاري در چارچوب نظام جمهوري اسلامي ايران و گريز از مطلق‌گرايي و مطلق انديشي در ارتباط با تصميم گيري ها و اتخاذ روش‏هاي لازم براي نيل به اهداف و جدا كردن مسير از دشمن خارجي و داخلي
9- صنفي انديشي و عملگرايي كاملاً صنفي و گريز از خواهش هاي سياسي احزاب و گروه ها، ‌چون هر گونه انجمن،‌ حزب،‌ گروه،‌ جمعيت و… كه واسطه بين سازمان و پرستاران يا سازمان و مسئولين قرار گيرد،‌ اولين اولويتشان ،‌ تامين منافع گروهي و شخصي خودشان است.
10- تصميم گيري بر اساس آراي اكثريت اعضا و در عين حال حاكم بودن روحيه كاملاً تشكيلاتي و سازماني بر  شوراي عالي، سازمان و  هيات مديره‌ها و تشخيص بيش از 150 مورد مشكلات پرستاري در ابعاد فرهنگي، اجتماعي ،‌ رفاهي،‌ معيشتي،‌ آموزشی،‌ اجرايي و … به عنوان موانع حذف پرستاران و دلايل محروميت مردم از دريافت خدمات.
 

كليات فعاليت‌ها:
البته براي تعيين تاريخ سازمان نظام پرستاري در مقاطع مختلف، كتابي در دست تدوين است. ولي شما عزيزان بايد مطلع باشيد كه نهال امروزي سازمان كه 5/3 سال عمر دارد  در حقيقت به مثابة‌ درخت گردويي است كه بايد سال‏هاي سال ميوه و ثمره دهد. اما بذر اين شجرة‌ مقدس در حدود پانزده سال پيش كاشته شد  و به معناي واقعي براي رشد و شكوفايي اين محصول مقدس ،‌ باغباني شد. آفت‌ها دفع شد، از طوفان ها محافظت شد. مبارزه بيولوژيك با بسياري از آفات دروني آن شد و شب بيداري ها،‌ به خاطر حفظ و حراست از دستبردها صورت گرفت و در يك كلام سازمان همانند نونهالي است كه پس از شكوفايي و تحمل رنج ها در سال 81 تحويل جامعه پرستاري داده شد. به اين خاطر شايسته است اشاره ‌اي گذرا به تاريخ 15 ساله گذشته،‌ داشته باشيم:
1-  از سال1370 تا1380 : ………….. تلاش براي استقرارو تثبيت حرفه و شغل پرستاري و موقعيت پرستاران
2- از سال1380 تا 1382: ……….. تلاش براي استقرار و تثبيت تفكر سالم صنفي درمقابل جريانات سياسي‌‌ـ‌‌‌ دولتي،‌ در دو جبهه اساسي
3- از سال 1382 تا1384: ………… تثبيت و استقرار حرفه و سازمان پس ازتشكيل
4- از سال 1384 به بعد:…………. شروع نهضت حق خواهي و خروج از پوسته تدافعي محض و طرح خواسته‌ها  و مطالبات رو به پيش اما كاملاً‌ صنفي و حرفه‌اي
1- تلاش براي استقرار حرفه پرستاري و موقعيت پرستاران از سال 1370 تا 1380
اقدامات :
الف- تلاش براي انسجام بخشي  حرفه‌اي به فعاليت‌ها در راستاي خواسته‌ها و مطالبات ( از سال70 تا 75)
1- شناسايي  مشكلات حرفه پرستاري و جمع بندي و اولويت‌بندي آنها (از 70 تا 73)
2- نتيجه ‌گيري براي تشكيل نظام،‌ براساس حجم مشكلات ،‌ نواقص و ضعف‌هاي شديد و تشكيل حلقه‌هاي مختلف دانشجويي              ( 73 تا 74 )
3- حركت تشكيلاتي قوي در كمال انسجام حرفه‌اي با محوريتي دانشجويي و تشكيل كميته‌هاي‌ پي‌گيري نظام پرستاري در سراسر كشور با همكاري تعداد معدودي از همكاران باليني و هيأت علمي (اواخرديماه سال 75 طي سميناري در تبريز)
1- 20 همايش در سطح كشور (فضاسازي دانشجويي) 3 كار همزمان    
2- كار كارشناسي و قوي براي شبهات و مباحث
3- كار رواني،‌ سياسي در مجلس براي اخذ راي نمايندگان
ب- انسجام بخشيدن كامل به فعاليت‌ها و قانوني نمودن فعاليت‌ها و پيگيري‏هاي مربوطه به ويژه از طريق مجلس شوراي اسلامي ( از سال 75 تا 79)
1- نوشتن پيش نويس قانون سازمان در مشهد مقدس و ارسال آن به كل كشور از طريق كميته‌هاي پي‌گيري
2- نظرخواهي كشوري در مورد كم و كيف قانون سازمان و تشكيل همايش مشهد (فروردين 76) به عنوان نقطه عطف تاريخ پرستاري كشور با حضور پانصد نفر از پرستاران سراسر كشور و بيست نفر نماينده مجلس از هيات رئيسه،‌ كميسيون بهداشت و درمان،‌ كميسيون امور اداري استخدامي و كميسيون اصل نود كه همايش با پيام رياست مجلس پنجم همراه بود.
3- تقديم طرح تشكيل سازمان نظام پرستاري به مجلس و پيگيري در دو مقوله “تشکیل سازمان نظام پرستاري” و “معاونت پرستاري در وزارت بهداشت” (تشكيل معاونت پيشنهاد نمايندگان وقت مجلس بود).
4- رايزني هاي متعدد درون حرفه‌اي، برون حرفه‌اي و به ويژه تلاش گسترده در مجلس ( 14 اسفند 79 اين مرحله تمام شد.)
5- تصويب نهايي طرح درصحن علني مجلس ( 21/5/80 )
6-  جلسات متعدد با اعضاي شوراي نگهبان به صورت فردي يا جمعي ( سه مرحله رفت و برگشت طرح به شوراي نگهبان)
7- اصلاح نهايي قانون سازمان در آذرماه 1380 براي تامين نظر شوراي محترم نگهبان و تاييد آن شورا
ج) بعد از فراهم شدن مقدمه انتخابات وتصويب قانون، برنامه ريزي براي حضور تفكر صنفي در مقابل جريان سياسي ـ دولتي ( از سال79 تا 80)
 

2- پيروزي ،‌ تثبيت و استقرار تفكرصنفي در مقابل جريان حزبي ـ ‌دولتي ـ سياسي (از سال 80 تا 82 )
اقدامات:
1- رهبري مطالبات صنفي پرستاران و تشكيل نهضت بيداري پرستاران
2- خنثي كردن توطئه‌هاي جريان فرصت طلب درون و برون سازماني با شناسايي آسيب‏ها و تهديدها و معرفي آنها به پرستاران در همايش ها،‌ بيانيه‌ها و اعلام مواضع
3- فعال شدن گسترده كميته‌هاي پيگيري نظام پرستاري، براي تشويق نيروهاي توانمند  به منظور كانديداتوري به ويژه براي شوراي عالي سازمان از كل كشور و از كل هيأت مديره ها و همزمان شكل‌دهي و نظم‌دهي به مناطق هفتگانه كشوري
4- نوشتن پيش نويس پيشنهادي آيين نامه اجرايي انتخابات در مشهد مقدس
5- اتخاذ تدابير و سياست‌هايي براي غلبه تفكر صنفي بر جريان سياسي ـ حزبي ـ ‌دولتي
6- غلبه تفكر صنفي بر جريان سياسي ـ‌حزبي كه با تمام قدرت در صحنه بودند و همه چيز  را در اختيار داشتند اعم از هيات هاي اجرايي و نظارت انتخابات و دسترسي به مدارك تمامي پرستاران ثبت نام نموده براي انتخابات.
7- تشكيل هيات مديره‌ها و شورايعالي كاملاً مردمي و كشوري از سراسر كشور و از كل هيات‌مديره‌ها در آذرماه 1381
8- شروع به كار سازمان به صورت عملياتي از تاريخ 7/10/1381
 3- تثبيت و استقرار حرفه  و سازمان نظام پرستاري (از سال 82 تا 84)
اقدامات
1- تشكيل شوراي عالي  از اكثريت هيات مديره‌ها و برگزاري 8 جلسه در هر ماه (هر دوهفته 4 جلسه)
2- نوشتن تمام آيين نامه‌ها، وظايف، ساختار سازمان،‌ تصويب آرم، شرايط عضويت،ارتباطات اداري و  نحوه تامين بودجه و… در همان 6 ماهه اول تشكيل سازمان
3- تعريف مكانيسم و چارچوب طرح و پيگيري مسائل و جمع‌بندي مطالبات پرستاران
4- دسته ‌بندي و پيگيري مطالبات  در مقاطع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
5- اولويت بخشيدن به مطالبات صنفي در كنار ساير فعاليت هاي‌ مورد نياز براي پرستاران
6- تعريف مكانيسم تبليغ با وجود محدوديت هاي شديد مالي و بودجه‌اي به گونه‌اي كه در كوتاه ‌مدت، ‌اثرات وسيع آن نمايان شد.
7- طرح 12 مورد مطالبات عمومي و راهكار هاي نيل به آنها در دولت هشتم و تعريف راهكارهاي مشروعيت بخشي به اين مطالبات
8-  حضورگسترده در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعی براي شناساندن حرفه پرستاري
9-  تعريف برنامه‌هاي ساليانه براي نيل به اهداف قانون و مصوبات شوراي عالي از ابتداي سال 82 تا كنون
 4- مرحله حق خواهي و نقش خواهي سالم صنفي و حرفه اي و خروج از مرحله تدافعي محض( از سال 84 به بعد)
به فضل الهي سازمان درمدت دو سال(82 تا 84)، مرحله گذار، تثبيت  و استقرار را پشت سر گذاشت و  از ابتداي سال 84 با احساس محكم بودن پشتوانه‌ها و اتصال حلقه‌هاي زنجيره اتحاد با آحاد جامعه پرستاري كشور و اطمينان از استقرار، به سمت حق‌خواهي، نقش و سهم خواهي واقعي و بي‌سابقه‌اي حركت كرد.
نماد اين حركت تعرفه گذاري خدمات پرستاري،‌ استاندارد سازي باتعريف شرح وظايف و در نتيجه تعريف سرفصل هاي كاري اساسي براي مشخص شدن مرزهاي حقوقي و قضايي به ويژه بين پزشكان و پرستاران و تمامي اعضاي تيم نظام سلامت، طرح درخواست‌هايي همچون كاهش ساعت كار، افزايش ظرفيت‌هاو تعداد رشته‌ها و گرايشات كارشناسي ارشد، افزايش دوره‌هاي PHD (هم به لحاظ تعداد در هر دوره و هم به لحاظ افزايش تخصص ها )و … مي‌باشد. البته برنامة عملياتي رسيدگي به مشكلات پرستاران، براي شوراي سياست‌گزاري وزارت بهداشت و شوراي معاونين، شامل 26 مشكل و 75 راهكارطراحي و به وزير محترم نيز ارائه شده كه تاكنون سه مرحله در شوراي معاونين وزارت به اين طرح رسيدگي شده است. علاوه بر اينها،‌ اقداماتي نظير طرح 15 عنوان مطالبات و انتظارات پرستاران از دولت نهم و اخذ بالغ بر هشت دستور از رياست محترم جمهوري،‌ همگي در اين راستا ارزيابي مي‌شود.
        با اين حال تفاوت بارز اين مرحله با مراحل قبلي اين است که زمانی بدون توجه به پرستاران هر گونه تصميمي براي اين حرفه گرفته می‏شد، مانند طرح آموزش پرستاري 6 ماهه يا آموزشكده كردن دانشكده‌ها، حذف دفتر پرستاري از ساختار وزارت بهداشت و دانشگاه ها، محدود كردن شديد گرايشات كارشناسي ارشد، برخوردهاي ابتدايي و تحقيرآميز و يا در بهترين وضعيت دلسوزانه و نصيحت گونه با حرفه پرستاري يا پرستاران، فيلم شوكران ـ پوشك بچه به نام پرستار ـ مخالفت شديد با تشكيل سازمان ـ 10 سال طولاني كردن پروسه تشكيل سازمان ‌ وحتی پیشنهاد عده ای پرستارنما برای عوض کردن اسم حرفه پرستار به مهندسی امور بالینی ؟!
ولي امروزه به حمدا… اوضاع تفاوت پيدا كرده است. اكنون حرفه پرستاري در ايران پايگاه و جايگاه دارد، در1- معادلات نقش زيادي ایفا می‏کند.2- منادي محوريت خدمت و اتحاد در نظام سلامت است.  3- در محافل قضايي و حقوقي حضور فعال داشته و از حقوق پرستاران دفاع مي‌كند.4- بعد شناخت مسئولين و مردم از حرفه پرستاري نيز از  رهبري معظم انقلاب (مدظله العالي) گرفته تا مردم عادي، هر كسي به سهم خودش پرستاري را مي شناسد و به او بها مي‌دهدكه صد البته مي‌بايست تلاش بيشتري كرد.
دستاوردها
الف- فرهنگي ، اجتماعي و سياسي
توجه :
*  بعد از گذشت يكصد سال از عمر آكادميك حرفه پرستاري در ايران، سازمان نظام پرستاري به وجود آمده است !
* در ابعاد فرهنگي،‌ اجتماعي،‌ سياسي،‌ صنفي،‌ اقتصادي،‌ رفاهي،‌ معيشتي و حتي اجرايي براي پرستاران كاري انجام نشده بود.
 
نتیجه کلی:
در طول 5/3 سال گذشته ارتقاء  منزلت و جايگاه حرفه پرستاري بي سابقه بوده است كه اين ارتقاي منزلت اجتماعي و سياسي در نتيجة:
1-  پنج ديدار با مقام معظم ر هبري(مدظله العالي) و نظرات بسيارارزنده ايشان به عنوان بزرگترين دستاوردهاي فرهنگي،‌ معنوي و حتي اجرايي مي‌باشد و باعث شده است كه از منظرفرهنگي اين سازمان،‌ اكنون داراي وزن فرهنگي‌، اجتماعي بسيار بهتري نسبت به سال هاي قبل از تشكيل سازمان  باشد.
2- ديدار و ارتباط با سران سه قوه ( با هر كدام حداقل سه ديدار وگاهي بيشتر، در هر دو دوره)
3- ايجاد  پايگاه بسيار عظيم در  مطبوعات و رسانه ها و… به ويژه رسانة‌ ملي (صدا و سيما) به گونه‌‌اي كه حرفه پرستاري به لحاظ اختصاص اخبار و برنامه‌هاي مختلف به خود به ويژه در سال ها ي83 ، 84 و 85 نسبت به ساير حرفه‌ها و صنوف در رأس بود.
4- در 90% شهرها ميدان ها وخيابان هايي به نام اين حرفه نام گذاري شده است ( در اثر ابتكاري كه در ابتداي سال 84  و 85 توسط سازمان انجام شد و به تمامي شوراهاي شهر و شهرداري ها در اين زمينه مكاتبه و درخواست فرستاده شد.)
5-فعاليت تاثير گذار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري و در جريان اخذ راي اعتماد وزير بهداشت با شرايطي كه تامين كننده مطالبات و انتظارات جامعه پرستاري كشور بود.
6- چهار سال متوالي و تا سال هاي بعد نيز تريبون نماز جمعه در تهران و سراسر كشور  در يك هفته قبل يا بعد از روز پرستار در اختيار سازمان قرار دارد.
7-  دو پروژه رفاهي عظيم در تهران و مشهد و پروژه هاي مشابه كوچك‌تر در سطح هيات مديره‌ها اجرا شده است، به گونه‌اي كه سهام پروژه مشهد،متعلق به پرستاراني است كه در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند و مراحل ساخت آن شروع شده است. پروژه بانوي آفتاب در تهران كه ويژه پرستاران است و شهرداري تهران مسئول ساخت آن مي‌باشد. حدود 30%‌ هيات مديره‌هاي نظام اقدام به تشكيل تعاوني مسكن كرده اند كه در حال انجام تعهدات خودمي باشند. و خريد يك مجتمع مسكوني از محل پروژه مشهد تا شروع به كار و رشد عظيم پروژه مشهد
8- برگزاري550 جلسه برون سازماني با مسئولين ( به جز جلسات داخلي سازمان)
9- تلاش براي ايجاد نگاه مثبت به پرستاري، مشكلات ومطالبات از طرف مردم، مسئولين و رسانه‌ها ‌‌‌به گونه‌اي كه اكنون پروسه حل مشكلات و تحقق مطالبات در دولت،‌ مجلس و ساير دستگاه‏هاي اجرايي به صورت  عملياتي  در دست اقدام  است و در عين حال به فضل الهي همه نگاه‏ها مثبت است وهمه مطالبات را به حق مي‌دانند.
10- مشروعيت بخشي به  مطالبات از نگاه مسئولين عاليرتبة  نظام و محافل و تريبون‏هاي بزرگ اجتماعي و به ويژه  در نزد افكار عمومي. سعي شده در نهايت حفظ محبوبيت پرستاران ،‌ مطالبات آنها نزد مردم و مسئولين‌داراي مشروعيت و مقبوليت باشد.
11- اتخاذ روش هاي مناسب براي نشان دادن  نجابت پرستاران در پي‏گيريهاي مطالبات صنفي ، بادقت عمل در مواضع،‌ مصاحبه‌ها و حتي تجمع‌ها
12- مرزبندي بين فعاليت هاي صنفي با خواسته هاي بد خواهان نظام و انقلاب
13- ايجاد جايگاه و پايگاه خوب و مناسب در وزارتخانه‏هاي مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان ، كار ، رفاه و…
14- برقراري ارتباط عميق و تشكيلاتي با مجلس شوراي اسلامي؛ (به ويژه با 40 نفر از نمايندگان ارتباطات گسترده‌اي برقرار است ).
15- تعيين مشاورين پارلماني از داخل مجلس و نمايندگاني كه به صورت افتخاري اين مسئوليت را پذيرفته‌اند.
16 تصويب دو قانون به صورت طرح كه از طرف سازمان به مجلس ارائه شد:
16-1-  قانون به كارگيري 30 هزار نيروي بهداشتي، درماني در اسفند ماه 83
16-2 – تصويب كليات طرح تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در فروردين 85 با اكثريت قاطع و توافق نهايي براي شور دوم پس از كار گستردة‌ ديپلماتيك
16-3- ارتباطات با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي آموزش مداوم
16-4- دو طرح يعني طرح اصلاح قانون مشاغل سخت و زيان آور و كاهش ساعت كار پرستاران‌ هم  در نوبت است. البته در دولت هم به شدت كار مي‌شود.
17- اخذ دستوری مهم از رئيس محترم جمهور، براي تشكيل شورايي در بالاترين سطح جهت رسيدگي به مشكلات پرستاران متشكل از معاون اول رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت و وزير بهداشت ودرمان و بعد از 29/3/85 سازمان هم به این شورا پیوست .
18- اخذ 12 دستور عمومي وچند دستور اختصاصي از رياست جمهوري خطاب به وزير بهداشت و معاونين خودشان براي رسيدگي به مشكلات پرستاران همانند دستور در مورد تلفن همراه اقساطي،‌ سهام عدالت،‌ پاداش دو ماهه،‌ … حج عمره پرستاران نمونه ،‌ مأمور كردن نيرو به سازمان و هيات مديره‌ها ،‌ رسيدگي به مشكلات پرستاران به صورت ويژه
19- طرح مباحث 26 گانه از مطالبات پرستاران درسه جلسه شوراي معاونين و شوراي سياست‌گزاري وزارت جديد (26 مشكل و 75 راه كار تعريف و ارائه شد) كه در حال حاضر15 مورد از مطالبات به مناسبت روز پرستار سال جاري به عنوان انتظارات و مطالبات پرستاران از دولت نهم،‌ رسماً‌ اعلام شد. در دولت قبلي 12 مورد اعلام شده بود.
20- امضاي تفاهم نامه همكاري بين اين سازمان و‌ صداو سيما به ويژه  برای مشورت دادن در امور پرستاري و حضور پرستاران در مباحث علمی و آموزشی ( فرق سال‌هاي گذشته و امسال فيلم پرستار در  مقايسه با فيلم شوكران)
21- برگزاري چند جلسه ويژه با وزير كار و معاونين ايشان ويژه مشكلات بخش خصوصي،‌ فرماندهان نيروهاي مسلح ويژه پرستاران آن نيروها،‌ و رئيس سازمان تامين اجتماعي ،‌ براي پرستاران تامين اجتماعي 
22- پي گيري و حصول نتيجه در مورد ارتقاء شغلي پرستاران نيروهاي مسلح ، تامين اجتماعي و…واصلاح تصويب‌نامه شغلي ،به شماره 89863/ ت 34684 مورخه 28/12/84 و تسري آيين نامه ارتقاي مسير شغلي به سايردستگاه‏های اجرائي
23- اعزام نيرو به خارج از كشور در صورت داشتن تمايل و تخصص با راه‌اندازي كاريابي سازمان
ب- رفاهي، معيشتي، حقوق، مزايا  و امور حقوقي و قضايي
چند نكته :
* پرستاران عزيز انتظار دارند سازمان هر امتيازي نصيب معلمان مي‌شود براي آنها هم گرفته شود.
* معلمين 70 نماينده در مجلس دارند و وزارت آموزش و پرورش به دست معلمين اداره مي‌شود و بيش از 50%  شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار معلمين است.
* ما يك نماينده در مجلس داريم.
* بعد از گذشت بيست و هفت سال از انقلاب در اين دوره از وزارت فقط يك مشاور وزير داريم.
*پايگاه‏هاي سياسي،‌ اجتماعي و اجرايي ما به شدت خالي از پرستار است.
بايد پرستاران به شدت به فكر فرو روند كه چرا ؟!! آيا خودباور، متحد و همدل هستيم؟
با اين وجود در اثر تلاش سازمان با تمامي كمبودها:
 نتيجه كلي:
امروزه جايگاه پرستاري، خود منشاء اثر عمده‏ای شده است و همانند قبل از تشكيل سازمان ، منفعل نيست،
ونتایج زیر کسب شده است :
 

1- افزايش حقوق و مزاياي پرستاران،اگر چه به حد مطلوب نرسيده ولي اصلاً‌ قابل مقايسه با حتي دوسال قبل نيست.هر چند باز هم بايد خيلي تلاش كنيم.
2- رفع مشكل از اضافه‌كارها هم به لحاظ تعداد ساعت و هم ارزش ساعت كار
3- ارتقاي مسير شغلي براي هميشه برقرار شد ( امسال اصلاح و سال آينده آيين نامه جديد اجرا خواهد شد). براي رفع 65%‌  تلاش مي‌كنيم.
4- شرط آزمون ادواري جهت استخدام حذف شد (از مواردي كه به شدت سازمان، پيگيري مي كرد).
5- شركت ها حق گرفتن نيرو ندارند و آنهايي كه مشغولند در اولويت استخدام هستند و براساس نص صريح قانون، وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي،‌ مي‌بايست درهر سال 14 هزار نيرو  استخدام كند. با آماري كه تا كنون گرفته شده،‌ دانشگاه ها بيش از 50% پرستار گرفته و مي‌گيرند و اين بزرگترين امتياز در دست وزارت بهداشت و پرستاران است كه با همت سازمان محقق شد.امسال تمام شركتي‏ها و قراردادي‏ها استخدام مي‌شوند.
6-پیشنهادكاهش ساعت كار ـافزایش حق شب‌كاري ـافزایش حق شيفت در گردش ـ افزایش حق سختي كار و حذف سقف 65%‌ مسير ارتقاء‌ شغلي، ‌بررسي آيين نامه اجرايي قانون مشاغل سخت و زيان آور توسط دو وزيركار و بهداشت به نفع پرستاران از مصوبات کمیته منتخب ریاست جمهوری می باشد .
7- نظام گزينش دانشجو تغيير كرد و پذيرش دانشجو براي اين حرفه فعلاً‌ به صورت 50% مرد و50 % زن مي باشد و اين از مطالبات خواهران پرستار بود.
8- طي توافقي با وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان نظام پزشكي مقرر شده در صورت به كار گرفتن تمام ظرفيتهاي دولتي و آژانس‌هاي تخصصي توسط پرستاران و پزشكان  داير شود ( در صورتي كه ظرفيت‌هاي دولتي پاسخگوي مردم نباشد).
9- در موضوع اشتغال بيش از 70 فرصت شغلي جديد براي پرستاران تعريف شده است كه منتظر اعلام آن توسط دولت هستيم.
10- با طرح مديريت مبتني بر عملكرد  با وضع فعلي مخالفت كرده ايم ولي فعلاً اين طرح در دست بررسي مجدد است و احتمال  اصلاح  يا ابطال آن به شدت وجود دارد.
11- در نظام پزشكي، در كليه شهرستان ها و استان ها، هيات هاي انتظامي از سطح بدوي تا عالي وجود دارند و با  حضور نماينده‌‌اي از نظام پرستاري به تخلفات و مشكلات حقوقي و قضايي پرستاران رسيدگي مي‌شود.
12- بيمه مسئوليت مدني را پيگيري و اجرا كرديم.
13- دو پروژه در مشهد و تهران در حال ساخت است. البته در تلاشيم براي ايام فراغت پرستاران به لحاظ سياحتي و زيارتي برنامه‌ريزي بيشتري كنيم( انجام شده ). و ساختماني جهت اين امر خريداري شده ( كار ‌پروژه مشهد خيلي خوب پيش رفته است ).
14- جلوی اجرای ماده 192 براي هميشه گرفته شد، ولي باز هم به بهانه اجراي  ماده 88  مشكلاتي وجود دارد. پرستاران بايد در صحنه باشند تا اين موضوع هم به نفع پرستاران تمام شود.
15-  براي لايحه مديريت خدمات كشوري نظرات تخصصي سازمان به نفع پرستاران ارائه شده و از طريق وزارت بهداشت به مجلس رفته است و طرح تعرفه‌گذاري زمينه اجراي موفق آنرا فراهم مي‌كند. از ابتدای سال 86 در صورت اجرا ی لایحه مدیریت خدمات کشور ، نوید بسیار خوبی را به پرستاران می دهیم.
16-  طرح تعرفه گذاري خدمات پرستاري در شور اول با راي قاطع مجلس،‌ بدون داشتن نظر مخالف و با حضور اعضاي شورايعالي و روساي هيات‌مديره‌ها،‌ به تصويب رسيد. و در تاريخ25/5/85 با نظر موافق صورتجلسه شد.و به عنوان نظر قطعی کمیسیون بهداشت و درمان برای اداره کل قوانین مجلس ارسال شد تا در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گیرد .
17- در طرح تعرفه گذاري بالغ بر 400 مورد كار پرستاري  را تعريف، زمان سنجي و قيمت گذاري كرده‌‌ايم. استاندارد خدمات نوشته ايم و چهل دليل علمي براي آن تعريف و به مجلس داده شده كه به شدت تاثيرگذار بوده است (طي دو هزار صفحه مطلب).
18- استانداردهاي خدمات حرفه پرستاري  در سازمان با بيش از 5 هزار نفر ساعت كار تدوین شده است كه به عنوان پايه‌اي اساسي براي تعريف شرح وظايف جديد و نيز تعرفه‌گذاري خدمات خواهد بود.
19- پژوهش‏هاي علمي و دقيق در ابعاد مختلف پرستاري و فعاليت‏هاي آنها انجام شده است كه نتايج جالب توجهي داشته است. از جمله در مورد آسيب‏هاي شغلي براي وضعيت روحي و رواني، ارتباط با بيمار و پزشك  كه همه به مسئولين ارائه شده و به فضل پروردگار منشاء‌ اثر بوده است.
20- جلوگيري ا زاجراي طرح پزشك خانواده. به صورت قبل و اصلاح آن براي حضور پرستاران در سطح جامعه
21- رسيدگي به وضع دفاتر مشاوره پرستاري كه در دست بررسي است.
 

ج- در زمينه علمي و آموزشي
زمينه هاي جهش علمي شگرفي در پرستاري فراهم شده است  كه به دلايل ذيل اين اتفاق افتاده است:
1-  براي اصلاح روال تعيين رؤساي دانشكده ها، از وزير محترم خطاب به جناب دكتر فروردين دستور گرفته شد كه صرفاً از پرستاران استفاده شود. در تهران خاص اجرا شده در هر جاي كشور سراغ داريم اقدام كرده‌‌ايم.
2- براي بازآموزي ها  پس از برگزاري جلسات متعدد و همكاري وسيع اين موضوع به نتيجه رسيد. و اكنون بازآموزي در حرفه پرستاري همانند ساير اعضاي گروه پزشكي مي‌تواند برگزار شود و بالاخره اين آرزو برآورده شد.
3- موضوع بسيار مهم  RN از نظر سازمان مراحل كاري آن  تمام شده و بعد از 5 جلسه كاري با وزارت ، آيين نامه اجرايي توسط نخبگان جامعه پرستاري  نوشته شده و  هم اكنون در شورايعالي برنامه‌‌ريزي وزارت بهداشت در حال نهايي شدن است.
4- موضوع ادامه تحصيل بهياران و كاردان‏هاي عزيز به صورت دوره‌هاي داخلي يا پودماني مورد قبول وزارت  واقع شده :
1- 10%  سهميه در رشته پرستاري
2- ضريب 4 دروس بهياري
 3-بهياران نظام جديد
 4- دوره‌هاي پودماني براي بهياران پذيرفته نشده و معادل‌سازي موقت
 5– بازآموزي ويژه بهياران
5- در مورد دانشجويان پرستاري اعم از مباحث علمي و آموزشي ، مربيان و نحوه تدريس تا كتابخانه‏ها، مراكز رايانه، سلف ها، رختكن‌ها، اتاق هاي كنفراس، فضاها و امكانات آموزشي طي چند جلسه ويژه با حوزه هاي مربوطه در وزارتخانه بررسی شد و در نتيجه معاون آموزشي وزارت  طي بخشنامه‌اي به دانشگاه ها اعلام نمودندكه: در اين دوره مي‌بايست عدالت اجرا شود و در دانشگاه ها نگاه تبعيض آميز بين دانشجويان رشته‌هاي مختلف وجود نداشته باشد و از تمامي امكانات آموزشي،‌ فرهنگي،‌ رفاهي و … همه دانشجويان بدون در نظر گرفتن رشته استفاده كنند.
6- به فضل پروردگار در مورد ادامه تحصيل پرستاران در مقاطع PHD  وكارشناسي ارشد بنا شد ، تعداد رشته‌ها وگرايشات و همچنين تعداد پذيرش ها افزايش يابد.
7 – برای توانمند سازي پرستاران در بخش‌هاي ويژه دوره‏هاي فلو برگزار خواهد شد،   مانند  بخش‏هاي: CCU- ICU ،كودكان، سوختگي، سالمندان و …
8- در مورد اعضاي هيات علمي علاوه برافزايش حقوق ها،تسهیل ارتقاي تحصيلي مربيان تا مقطع PHD  و رفع مانع از رده‌هاي مربي به استادياري و‌ دانشياري به وجو د آمده و همچنين توجه براي به روز كردن دانش اعضاي هيات علمي نيز جزو مصوبات جلسات حوزه معاونت آموزشي است. دوره‌هاي توانمند‌سازي مربيان، افزايش سهميه مربيان در دوره‌هاي PHD
9- ايجاد رشته هاي بين رشته‌اي براي گروه پزشكي و از جمله پرستاري توسط حوزه معاونت آموزش در دست مطالعه و بررسي است، به ويژه براي رشته‌هاي اتاق عمل و هوشبري در مهندس پزشكي
10- براي رفع محدوديت از تحصيل پرستاران در ساير رشته هاي مورد علاقه در حال رايزني هستيم.
11- در مورد برقراري ارتباط بهتر و ويژه‌ بين آموزش و بالين در حال رايزني هستيم.
12- در مورد نظام گزينش دانشجو ويژه حرفه پرستاري در حال بررسي هستيم.
13- براي توقف روند گسترش بي‌رويه دانشكده‌هاي پرستاري و تقويت دانشكده‌هاي پرستاري موجود در حال بررسي و رايزني مي‌باشيم.
د- در زمينه صنفي
نكته اساسي :
” خودباوري، ‌همدلي،‌ تعالي” شعار سال 85 براي پرستاران است. از پرستاران استدعا داريم براي تحقق اين شعار كه آرزوي ديرينه همه ما است تلاشی بی وقفه داشته باشند.
*آيا فكر كرده‌ايم چه مقدار با همديگر اتحاد داريم ؟!
* آيا فكر كرده‌‌ايم ساير گروه ها براي تامين منافع حرفه‌اي خود چه ميزان  وحدت دارند؟
* آيا وقت آن نرسيده كه حرفه پرستاري در نهايت بلوغ اجتماعي ـ صنفي به خاطر مصالح عام و بزرگ،‌ منافع  ريز،‌كوچك و ناچيز را ناديده انگارد؟
*آيا وقت آن نرسيده كه هر كدام ما مانند قطره‌هايي به اقيانوس خروشان حرفه‌اي خود بپيونديم و از سازمان خود قدرتمندانه بخواهيم،‌ منافع ،‌ مصالح و خواسته‌هاي مشروع  ما را تامين كند؟
به هر حال امروزه به فضل پروردگار پرستاران از سازماني مقتدر، سالم، توانمند و مستقل برخور دارند و مي توانند تعامل سازنده اي با اين سازمان داشته باشند.
1- اين سازمان پشتوانه‌اي براي پرستاران و مرجعي معتبر براي مسئولين مي باشد.
2- بنا به اظهار بسياري از صاحبنظران اين سازمان درخشش ويژه‌اي در بين ساير نظام هاي صنفي كشور دارد.
3- با برقراري ارتباطات بين المللي با WHO‌ و NGO هاي معتبر همانند Action Aid ، PHM توانسته است در سطح بين الملل هم خود را معرفي كند.
4- يك پروژه بزرگ و موفق با Action aid  و   PHMدر بم در سطح بين المللي انجام شد كه گزارش آن به زودي انتشار خواهد يافت.
5- سازمان ارتباط مناسب با ICN برقرار نموده و يك پروژه علمي هم در مورد پرستاران روان ،‌ با ICN در ايران اجرا شده است و احتمالا ً به زودي حضور آنها را براي بررسي وضعيت و ارتباط بيشتر در ايران خواهيم داشت.
6- از هويت صنفي پرستاري به خوبي محافظت شده و از سياسي كاري و آلودگي‏هاي سياسي جلوگيري شده كما اينكه بسياري از احزاب وگروه ها تلاش داشتند تا به نوعي خودشان را به سازمان نزديك كنند. البته در مقاطعي به ويژه در ايام انتخابات شوراها ‌،‌ مجلس ،‌ رياست جمهوري و… از فرصت‌هاي سياسي‌، استفاده‌هاي حرفه‌اي شده است.
7- اجازه سوء‌ استفاده از سازمان به جريانات فرصت طلب در داخل و خارج از حرفه پرستاري داده نشده‌ا‌ست.
8- در زمينه پي‌گيري‏هاي مداوم بالغ بر 5500 مكاتبه در رابطه با مباحث پرستاري تا كنون  در طول مدت فعاليت و تشكيل سازمان انجام شده است.
9- تا كنون بالغ بر 50 هزار نفرعضو از سراسر كشور در حالت كاملاً انتخابي و غير اجباري داريم (نسبت به جامعه يكصدو پنجاه هزار نفري پرستاري كشور كم است و بايد پرستاران تلاش ويژه كنند).
10- نشريه‌اي را به صورت خبرنامه‌اي ماهانه و چندين جزوة تحليلي و يا پژوهشي براي مسئولين، اعضاي شورايعالي و هيات مديره‌ها منتشر كرده‌‌ايم.
11-  سايت سازمان به دو زبان فارسي وانگليسي فعال است. www.ino.ir
12-در همين اولين دوره با عنايت خداوند و لطف امام رضا (ع) ساختمان دائمي سازمان نظام پرستاري كشور خريداري شده و در اولين جلسه سال 85 به نام مبارك امام رضا(ع) نام گذاري شد. به آدرس خيابان استادنجات‌الهي(ويلا) كوچه شهيد  ارشد. پلاك 8 (پلاك 8 كاملا ً اتفاقي بود.) در مشهد هم در خيابان امام رضا(ع) ،‌ پلاك  39 ساختماني خريداري شده است.
13- اين سازمان براي كسب مطالبات پا به پاي معلمين حركت كرده است در حالي كه آنها 70 نماينده در مجلس دارند و وزارت آموزش و پرورش همه معلم هستند، اما پرستاران يك نفر نماينده در مجلس دارند و در وزارتخانه هم از نيروهاي پرستار مسئولي  وجود ندارد به جز دفتر پرستاري و اخيراً‌ هم مشاور وزير
14- فعاليت‌هاي سازمان در تمام سطوح دانشجويان، بالين، اعضاي هيات علمي، بازنشستگان و در تمام رده‌هاي تحصيلي و عرصه هاي فعاليت اعم از تامين اجتماعي، بخش خصوصي، نيروهاي مسلح، دولتي و … گسترده است. براي تمام حيطه‌ها،‌ كميته تخصصي شكل گرفته و فعاليت مي‌كنند. همانند كانون بازنشستگان ،‌ كميته محققين جوان،‌  كميته ويژه بيمارستان هاي خصوصي،‌ تامين اجتماعي،‌ نيروي هاي مسلح، مراكز  مشاوره و…
15- در مورد بخش خصوصي، تامين اجتماعي، بهياران و شركتي ها درباره حقوق،  دستمزدها ،  سختي كار و آسيب هاي شغلي و … گزارشات  به مسئولين داده شده  و پيگيري‌هاي جدي مي شود، به گونه اي كه با وزير كار، معاون ايشان، سه ادارة كل و بازرسي ادارات كار، براي بخش خصوصي جلسه برگزار شد و بعد از همايش پرستاران بخش خصوصي  در ادامه نيز پي‌گيري‌هاي زيادي در حال انجام است.
16- چندي قبل  وارد عرصه مطالبات تخصصي شده ايم و از رده هاي مختلف پرستاري هم ، به عنوان پر مشكل‌ترين بخش و سطح، حل مشکلات بهياران را هدف گرفته‏ايم واز پرستاران شاغل در حيطه هاي مختلف كاري هم‌ بخش خصوصي را در نظر قرار داده‌ايم كه اميدواريم براي اين دو قشر،خبرهاي ويژه‏تري در طول سال جاري داشته باشيم.
17- در آخرين جلسه با رياست محترم جمهوري دستورات خوبي براي پرستاران بخش‏هاي مختلف گرفته شد و پا به پاي معلمين امتيازات براي پرستاران گرفته شد.
درد دل صنفي با پرستاران به عنوان بزرگترين پشتوانه‌هاي صنفي
1- همان طور كه گفته شد از عمر شريف حرفه پرستاري به صورت آكادميك در ايران بيش از يكصد سال مي‌گذرد، ولي هنوز 5/3 سال از عمر تشكيل سازمان گذشته است ، آن هم  با مشكلات عديده‌اي كه به نوبه خود بر سر راه اين سازمان نوپا مي باشد. قطعاً‌ حجم مشكلات زياداست و براي بسياري از نتيجه‌گيري ها زمان لازم است. بنابراين كارنكرده خيلي زياد است و هردوره از سازمان 4 سال عمر دارد . بايد همه ما ضمن زير نظر داشتن فعاليت‌هاي سازمان از خداوند بخواهيم‌، به همه ما كمك كند تا مشكلات حل شود و طبيعي است، در دوره‌هاي بعد هم مي‌بايست هم سازمان وجود داشته باشد و هم فعال باشد تا به  فضل‌الهي مشكلات يكي پس از ديگري حل شود. اما ذكر اين نكته بسيار حائز اهميت است كه منتخبين هر دوره بايد بدانند كه چهار ساله مسئول‌اند براي پرستاران كار كنند حتي جان فشاني كنند و حتما‌ً هر دورة‌ چهار ساله در تاريخ پرستاري ثبت خواهد شد و آيندگان قضاوت خواهند كرد.
2-نيروهاي پرستاران دررده‌ها و عرصه‌ها‌ي كاري مختلف فعاليت دارند همانند: بخش هاي دولتي، خصوصي، تامين اجتماعي، نيرو‌هاي مسلح، بانك ملي،‌ شركت نفت ،‌ سازمان زندان ها، بهزيستي و … و در سطوح تحصيلي  هم عبارتند از: ديپلم‌هاي بهياري،‌كاردانی‌هاي مختلف‌،كارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری، هيات‏هاي علمي، بازنشسته‌ها و … فقط دقت شود كه شورايعالي و سازمان تا كنون در مرحله مطالبات عمومي فعال بوده است و از مطالبات تخصصي هم غافل نمانده، فلذا براي همه حيطه ها و عرصه ها راهكار‌ها و راه‌‌حل‌هاي لازم را انديشيده و ارائه كرده‏ است. در مورد بعضي‏ها نتيجه گرفته‏ايم ولي در بعضي موارد ديگر نياز به كار و تلاش در كمال اتحاد و انسجام مي باشد.
3- معادله و جو عمومي كه با آن مواجهیم عرصه نظام سلامت كشور است. در تمام كشورهاي دنيا نوع كار در نظام سلامت را تيمي و گروهي تعريف مي كنند، اما در ايران با اينكه محور تيم در نظام سلامت پرستاري است ولي در اثر گذشته‌‌اي كه داشته‌اند پرستاري نه در بعد مديريت اين تيم ونه براي تعيين حق الزحمه‌ها و دستمزد ، هيچ نقشي در اين تيم ندارد و بسياري از مشكلات و كمبود‌ها از اين معضل سرچشمه مي‌گيرد.
4- سازمان با معادلات مختلفي روبرو است كه چند مجهولي است و فقط يك طرف اين معادله سازمان  است كه  صد البته افتخار خدمتگزاري پرستاران رادارد. اما چالش هاي فراواني پيش رو داريم در حالي كه نياز به اختيارات اجرايي مي‌باشد.
5- ما در پرستاري براي ايجاد اتحاد، همدلي، وفاق و يكپارچگي خيلي نياز به تمرين و حمايت داريم. آنچه بيش از تمام عوامل و علل خارج از حرفه پرستاري به ما ضربه مي‌زند، مباحث داخلي حرفه پرستاري است و پرستاران بايد بالاخره روزي با هم متحد،‌ همدل و خودباور شوند. اگر به معناي واقعي اولاً‌ به يك همدلي و اتحاد و استراتژي دست پيدا نكنيم، ثانياً‌ زير چتر سازمان و  در نهايت دقت درانتخاب هايمان قرار نگيريم و از سازمان خود حمايت نكنيم ،‌باید مطمئن باشيم كه هيچگاه به اهداف خود نمي‌رسيم. كه اميدواريم براي رسيدن به اهداف مقدسمان اين اتفاق مبارك بيافتد كه هم متحد شويم و هم از سازمان خود بخواهيم،تا از درون ضربه‌‌ نخوريم، در آن صورت  خداوند تمامي الطاف خود را بر ما نازل خواهد كرد.
6- جريانات فرصت طلب و سوء استفاده گر،‌ با گذشته‌اي معلوم‌الحال در كمال خفت و خواري براي رسيدن به بعضي موقعيت‌هاي مسئوليتي يا حزبي و جناحي تن به هر ذلتي دادند،‌ همانند حذف دفتر پرستاري،‌ آموزشكده كردن دانشكده ها،‌ تربيت پرستاري 6 ماهه، ساخت فيلم شوكران و …  اين جريانات كه خود آلت دست بعضي جريانات سياسي ورشكسته و گاهاً مطرود نظام و انقلاب مي باشند،‌ به ويژه در ايامي چون ايام انتخابات  به شدت مترصد هستند كه به صورت ابزار بعضي گروه ها و جريانات وارد شوندو تمايل شديد به اين موضوع داشتندكه سازمان را در مقياس كشوري هم ممري براي مطامع سياسي و جناحي خود بدانند و هم بازاري براي كسب سودهاي اقتصادي و درآمدهاي شخصي . در حالي كه حتما ً جامعه پرستاري از اين طيف افراد و جريانات در رابطه با گذشته پرستاري و عقب ماندگي هاي حرفه اي و صنفي سئوال مي كند و مي‌پرسد چرا تن به اين همه ذلت داديد و چرا در بسياري از اين تصميمات يا دخالت داشتيد يا تاييد كرديدو يا حتي بي تفاوت از كنار آنها گذشتيد؟ پرستاران ، فاجعه فيلم شوكران كه واقعا ًشوكراني بود و هست به  جان يكايك پرستاران، هيچگاه از ياد نمي برند. پرستاران فاجعه حذف دفتر پرستاري از چارت وزارت بهداشت كه هنوز هم به جايي نرسيده و تاييدها و كف وسوت هاي اغوا كننده را خوب بياد دارند.از جمله اين جريانات، جرياني بود كه در دور اول هم خيلي تلاش كرد  ولی با هوشياري تعدادي از منتخبين شما و عنايت خداوند به آنها فرصت ندادكه بيش از اين به حرفه پرستاري ضربه بزنند.  اما اكنون  گويا برنامه‌هايي طراحي كرده اند به ويژه در مناطقي كه هيات مديره‌هاي نظام ضعيف عمل كرده‌اند، كه دوباره در صحنه فعال شوند. اميد است شما عزيزان پرستار به خوبي اينها را بشناسيد و بدانيد كه بغض‌شان با نظام پرستاري به دو علت است: 1- اينكه دكان كاسبي اين گروه ها با فعاليت ‌هاي سالم سازمان از رونق افتاد.2- احساس مي‌كردند چون در تهران هستند مي بايست بر شهرستاني ها حكومت كنند.
7- بازهم تاكيد مي كنيم بر اتحاد، وحدت، همدلي، يكپارچگي، عضويت در نظام براي بالا بردن سطح مشاركت پرستاران در انتخابات آينده و هم پيدا كردن  انسان هاي مومن،‌ دلسوز، خوش فكر و بي توقع براي كار درهيات مديره ها، شورايعالي وسازمان. چرا كه در اين دوره ميزان مشاركت شما عزيزان در انتخابات سطح كارآمدي سازمانتان را در آينده تعيين خواهد كرد. اگر مي‌خواهيد سازمان قدرتمندي داشته باشيد،‌ دست تمامي پرستاران را بگيريد و به عضويت سازمانتان در آييد.
8- در صورت انسجام و فشار افكار عمومي پرستاران، در سال جاري بايد به فضل پروردگار خدمات پرستاري تعرفه گذاري و بزرگترين افتخار حرفه‌‌اي و صنفي نصيب يكايك پرستاران شود (به جزوه چهل دليل براي تعرفه‌گذاري مراجعه شود). همچنين بايستي طرح ارائه شده براي مشاغل سخت  و زيان آور و برخورداري پرستاران از مزاياي سختي و صعوبت کار ،خود هم  به نتیجه برسد، و همينطور مي‌بايست با همدلي و همراهي براي تقليل ساعت كار پرستاري كه طرح آن آماده شده و به دولت و مجلس ارائه شده ‌، نتيجه‌اي مطلوب براي  پرستاران حاصل شود.
انتظار از شما اين است كه از سازمان خودتان حمايت كنيدتا در كمال قوت،‌ اقتدار، سربلندي و افتخار منويات شما عزيزان را اجرا كند و پاسخگوي شما سفيد پوشان سبزقامت باشد.
سخن پایانی:
پرستاران عزیز شاهد بودید که بی مهابا و پر تلاش و پیگیر از تمامی وجود و اقدامات، نفودو … استفاده کردیم و به فضل پروردگار به آنچه در ابتدای کار به شما قول دادیم عمل کردیم و حتی جلوتر و بیشتر از شعارهایمان در دور اول و پس از بنیانگذاری سازمان حرکت کردیم.
اگر ایده‏آل ما را بپرسید که چه وقت از نتایج کارتان راضی هستید؟به شما خواهیم گفت: زمانی که هر پرستار با یک شیفت کاری تامین و در رفاه باشد. تا رسیدن به این مرحله از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد، که البته این رضایت می‏بایست در مردم و در جامعه هم از حرفه پرستاری باشد.
     اما آیا برنامه ای برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟ بلی وجود دارد همان برنامه‏ای که در تاریخ 29/3/85 (سال جاری) در حضور ریاست محترم جمهوری مطرح شد و خوشبختانه ایشان نیز نظری موافق داشتند و ما هم به شدت پیگیری خواهیم بود تا به نتیجه برسد و آن برنامه ها عبارتند از:
1- تعریف و رعایت استانداردهای حرفه پرستاری در مواردی چون:
الف) نیروی انسانی: باید به ازای هر تخت 8/1 نفر نیروی انسانی پرستار داشته باشیم.
ب) ساعت کار: پیشنهاد ما در حضور ریاست محترم جمهوری 30 ساعت کار در کار هر هفته بود که ایشان هم قبول کردند و اکنون به شدت مشغول کار کارشناسی برای عملی نمودن آن می باشیم.
2- ترمیم و افزایش حقوق پرستاران باید از طریق موارد ذیل محقق شود:
     الف: رفع سقف 65% از مسیر ارتقای شغلی پرستاران
ب: افزایش در مبنای محاسبه ریالی از طریق لایحه مدیریت خدمات کشوری(که پیشنهادها را داده ایم)
ج: افزایش حق شب کاری
د: افزایش حق صعوبت کاری
هـ: افزایش حق شیفت در گردش
3- نهایی کردن واجرایی کردن تعرفه گذاری واستانداردسازی حرفه پرستاری است و تصویب شور دوم آن در مجلس که عنقریب محقق خواهد شد ولی در آیین نامه های اجرایی می بایست سازمان اقتدار، صلابت و پیگیری ویژه‏ای داشته باشد.
4- تغییر و ترمیم قانون کار در بخش خصوصی به نفع حرفه جامعه پرستاری و بهداشتی درمانی از طریق:
– بازنگری در آیین نامه های اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور
– قراردادهای موقت کار
– ارتقای امنیت شغلی در بخش خصوصی
که خوشبختانه دستور این بازنگری از ناحیه ریاست محترم جمهوری با پیگیری سازمان صادر شده و امیدواریم هر چه زودتر با پیگیری‏های سازمان محقق شود.
5- حضور پرستاران در عرصه های مدیریتی و توزیع درآمدها ازطریق:
الف: طرح پزشک خانواده
ب: هیات امنای دانشگاه‏ها و بیمارستان‏ها از طریق ماده 49 قانون برنامه چهارم
ج: مصادر مدیریتی وزارت و دانشگاه‏ها که فعلاً به شدت کم است.
در هر صورت ما به فضل پروردگار به عنوان بنیان‏گذاران سازمان در عمل ثابت کرده‏ایم که می توانیم.
و اگر حضور شما عزیزان در صحنه پرشور انتخابات در تاریخ 5/8/1385 با شکوه و بی نظیر باشد مطمئن باشید که باز هم می توانیم چرا که یدالله مع الجماعه (دست خدا به همراه جماعت است). امیدوارم رأی قاطع شما عزیزان به منتخبین‏تان در حدی باشد که با قدرت و قوت تا پایان یکدوره 4 ساله دیگر طوفنده و محکم در صحنه عمل و نتیجه باشند .
انتظار این است که در صورت نياز سازماني و حرفه‌اي همه پرستاران قوي‏تراز سال هاي گذشته، و اين‌بار بيشتر از حد صدور بيانيه و امضاي طومار در صحنه حمايت از تحقق مطالبات باشند، تا نتايج ملموس تري بگيريم که برای دستیابی به نتایج ملموس قطعاٌ تاریخ 5/8/1385 تاریخ بسیار سرنوشت سازی است .
و بياد بياوريدکه در کجا بودیم :
1- طرح تربیت پرستار 6 ماهه و حذف آن از دانشگاه‏ها
2- حذف دفتر پرستاري از ساختار وزارت بهداشت
3- ساختن فيلم شوكران و گذاشتن لکه ننگی بر دامن پرستاری و به اصطلاح هنرمندان آن فیلم
4- تحقير حرفه تا حد پیشنهاد تعویض نام حرفه پرستاری به مهندسی امور بالینی ؟!
و …..
 

و اکنون در کجاییم ؟و باید 4 سال بعد از تاریخ 5/8/1385 در کجا باشیم ؟
همت کنید تا خدمتگذاران شما در صحنه اقتدار و ایثار تلاش کنند .
وعده ما 5/8/1385

همچنین بررسی کنید

قانون كاهش ساعات كار پرستاران در گيرودار تصميمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري براي تعيين تكليف نهايي …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوين تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …