خانه / اخبار اجتماعي / خودكشي ، دومين علت مرگ در دانشجويان ایران است

خودكشي ، دومين علت مرگ در دانشجويان ایران است

طرح جامع پيشگيري از خودكشي در ميان دانشجويان توسط دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين شد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا، براساس اين طرح جامع، خودكشي به عنوان يك آسيب رواني اجتماعي وابسته به عوامل روانشناختي، زيست شناختي و اجتماعي است كه اقشار مختلف خصوصا جوانان و نوجوانان را تهديد مي‌كند.

براساس بررسي دفتر مشاوره وزارت علوم، خودكشي دومين علت مرگ در دانشجويان و سومين علت مرگ در ميان جوانان 24-15 ساله شناخته شده است و از آنجا كه خودكشي با ساير آسيب‌ها اختلالات ارتباط متقابل تنگاتنگ دارد و آسيب ناشي از آن قابل تسري است، بنابراين برنامه‌ريزي و ارايه مداخلات جامع و گسترده جهت پيشگيري از خودكشي در دانشجويان و كاهش و كنترل اين آسيب در دانشگاه‌ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

گفتني است، نرخ جهاني خودكشي دانشجويي 5/7 در 100 هزار نفر است كه تقريبا نصف ميزان خودكشي همتايان غيردانشجويي آنهاست.

نرخ خودكشي دانشجويي در ايران طي سالهاي 88-77 در دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم، حداكثر 6/1 در 100 هزار و حداقل 6/0 در 100 هزار نفر بوده است كه در ظاهر نسبت به نرخ جهاني خودكشي دانشجويان بسيار پايين تر است.

در اين مطالعه آمده است: با اين حال به طور كلي تعيين دقيق ميزان خودكشي در دانشجويان امري دشوار است، چرا كه اين رفتارها يا شناسايي نمي‌شوند و يا در صورت شناسايي به دليل تابوي موجود درباره خودكشي معمولا گزارش نمي‌شوند و يا علت مرگ و مير به عوامل ديگر نسبت داده مي‌شود.

بر اساس اين طرح، شناسايي عوامل خطرساز و حمايت كننده كاهش عوامل خطرساز و افزايش و تقويت عوامل حفاظت كننده يكي از اهداف عمده پيشگيري از خودكشي در دانشجويان است، بنابراين در اين طرح مبناي مداخلات پيشگيرانه مدل طيف مداخله است كه سه دسته مداخله شامل پيشگيري، درمان و حمايت را مشخص كرده و به ترتيب در اولويت و اهميت اقدام قرار دارند.

بر اين اساس اهداف كلي پيشگيري از خودكشي در دانشجويان را كاهش عوامل خطر ساز، افزايش عوامل حفاظت كننده، كاهش خودكشي و كاهش شيوع رفتارهاي خودكشي گرا و عمده ترين اهداف اختصاصي آن را اصلاح نگرش‌ها و باورهاي نادرست، افزايش سطح دانش و آگاهي، گسترش فرهنگ پيشگيري از خودكشي، توانمندسازي رواني، اجتماعي، اخلاقي و مذهبي دانشجويان، ‌شناسايي جمعيت در معرض خطر خودكشي و هماهنگ سازي و گسترش همكاري واحد پيشگيري از خودكشي با ساير واحدهاي دانشگاهي را تشكيل مي دهند.

بر اساس اين گزارش به منظور پيشگيري از خودكشي در دانشگاه‌ها، برنامه جامع پيشگيري از خودكشي براي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور، مشتمل بر هفت راهبرد اساسي تدوين شده است و طي آن غربالگري، آموزش، تقويت و گسترش شبكه حمايت اجتماعي، اقدامات ساختاري، مطالعات و پژوهش، توسعه و تقويت فعاليتهاي اغنا كننده و مداخله، درمان و حمايت از راهبردهايي است كه دستيابي به هدف آن راهبرد را به صورت عملياتي مشخص مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

فیس‌بوک اطلاعات کاربران را در اختیار دولت ها قرار می دهد !

شبکه اجتماعی فیس‌بوک می‌گوید ظرف نیمه نخست سال جاری میلادی، دولت‌های مختلف در سرتاسر جهان …

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …