خانه / اخبار سمينارها / سومين كارگاه كشوري استانداردسازي”پيشگيري از بارداري” دیروز( سه‌شنبه 9/8/85 )در مشهد افتتاح شد.

سومين كارگاه كشوري استانداردسازي”پيشگيري از بارداري” دیروز( سه‌شنبه 9/8/85 )در مشهد افتتاح شد.

سومين كارگاه كشوري استانداردسازي آ.يو.دي‌گذاري (پيشگيري از بارداري)با حضور ‪ ۵۰‬تن از متخصصان و كارشناسان روز سه‌شنبه در مشهد افتتاح شد.

رييس اداره تنظيم خانواده و دفتر سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت و درمان در اين كارگاه گفت: مهمترين هدف تنظيم خانواده در چارچوب تامين سلامت جسمي و روحي آحاد جامعه به خصوص مادران و كودكان مطرح است.

دكتر محمد اسلامي افزود: از جمله ديگر اهداف برنامه تنظيم خانواده كاهش ميزان بارداري ناخواسته و بارداريهاي پرخطر است.

وي گفت: براي دستيابي به اهداف فوق بايد در جهت افزايش كمي و كيفي روش هاي پيشگيري از بارداري تلاش كرد.

او هدف از برگزاري كارگاه آموزشي را پرداختن به ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده در خصوص آي.يو.دي‌گذاري ذكر كرد و گفت: در قالب سيستمهاي تحت نظر وزارت بهداشت و درمان و ديگر سيستمهاي وابسته به دولت سالانه ‪ ۲۹۰‬هزار آي.يو.دي براي متقاضيان گذاشته مي‌شود.

دكتر اسلامي با بيان اينكه در خصوص كيفيت اين حجم از خدمات آمار درستي در دست نيست، گفت: بايد در اين رابطه حجم پايشها و آمارگيري دوره‌اي افزايش يابد.

همچنين معاون فني مركز بهداشت خراسان رضوي در اين مراسم گفت: تنظيم خانواده و كنترل جمعيت با سلامت انسانها و روند توسعه كشور رابطه مستقيم و معناداري دارد.

دكتر غلامحسين خدايي گفت: هدف از گسترش بهداشت باروري در كشور توسعه سلامت نيروي انساني و پيشگيري از مشكلات عديده افزايش بي‌رويه جمعيت در مقابل امكانات موجود است.

قائم مقام معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با تاكيدبراينكه بايد به كيفيت خدمات ارائه شده از سوي مراكز بهداشتي درماني بيش از گذشته توجه شود گفت: جمعيت استانهاي خراسان پارسال يك دهم كل كشور بود كه امسال به يك چهاردهم رسيده است.

او اظهار داشت: در حال حاضر جمعيت خراسان رضوي پنج ميليون و ‪ ۳۳۰‬هزار نفر است كه زنان باردار آن بالغ بر ‪ ۹۶‬هزار و ‪ ۸۱۲‬نفر است لذا استان توجه بيشتر مسوولان را مي‌طلبد.

دكتر خدايي گفت: توزيع فراواني نوع خدمات پيشگيري از بارداري در بخشهاي دولتي و خصوصي به ترتيب در كل كشور ‪ ۷۶‬و ‪ ۴۴‬درصد و در خراسان رضوي ‪ ۷۲/۲‬و ‪ ۲۹‬درصد است.

وي با بيان اينكه در جهت افزايش همكاري بخش خصوصي و بهره‌گيري از نيروي انساني و تجهيزات اين بخش بايد تلاش بيشتري صورت گيرد گفت: درصد كل روش هاي پيشگيري از بارداري در خراسان رضوي نسبت به ميانگين كشور هفت درصد كمتر است.

او با اشاره به اينكه در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده كه حجم استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري درسطح كشور به ‪ ۶۰‬درصد برسد گفت:
اين ميزان در حال حاضر در كل كشور ‪ ۵۸‬درصد و در خراسان رضوي ‪ ۵۴‬درصد است.

سومين كارگاه كشوري استانداردسازي آ.يو.دي‌گذاري به مدت دو روز در مشهد ادامه دارد.

همچنین بررسی کنید

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ 4 خرداد ماه 1391 برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ 10 و 11 خرداد …

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز ایران 14 تا 16 دی 1390 در تهران برگزار می شود

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز با موضوع كیفیت درمان (Quality on top) با حضور …