خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / ميليون ها نفر از ساکنان کره زمين ‘گرفتار برده داری نوين’

ميليون ها نفر از ساکنان کره زمين ‘گرفتار برده داری نوين’

يک گزارش عمده حاکی است که در حدود 3/12 ميليون نفر از ساکنان زمين اسير بردگی هستند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، سازمان بين المللی کار (ILO) می گويد که 4/2 ميليون نفر از آنها قربانی قاچاق انسان هستند و سالانه 30 ميليارد دلار سود نصيب برده داران و عاملان کار اجباری می کنند.

سازمان بين المللی کار در گزارش خود خواستار همکاری جهانی برای بهبود قوانين و افزايش سطح آگاهی نسبت به آنچه يک مساله “پنهان” می خواند شده است.

اين گزارش، تحت عنوان “همبستگی بين المللی عليه کار اجباری” دومين گزارش عمده ای است که درباره برده داری در قرن حاضر تحقيق می کند.

مشکل جهانی

اين سازمان می گويد که کار اجباری يک مشکل سراسری در تمامی مناطق جهان و گريبانگير کليه انواع اقتصادهاست.

بيشترين قربانيان پديده کار اجباری در کشورهای فقير آسيا و آمريکای لاتين زندگی می کنند، اما در حدود 350 هزار نفر از آنها نيز در کشورهای صنعتی به کار گرفته می شوند.

“آی ال او” می گويد که 80 درصد نيروی کار اجباری توسط عوامل غيردولتی به کار گرفته می شوند و اکثر آنها را زنان و کودکان تشکيل می دهند.

اين گزارش دريافته است که برخی از انواع کار اجباری، که وجود آنها از ديرباز شناخته شده بود، بسيار گسترده است.

اين نوع کار اجباری از جمله شامل کودکانی است که وادار به انجام همان کاری می شوند که والدينشان می کنند و هيچ اميدی به آزادی خود ندارند.

برده داری نوين در برخی مناطق جنگی نيز رو به گسترش است و کودکان به عنوان سرباز يا برده های جنسی به خدمت گرفته می شوند.

اما اين گزارش بيش از هر جا در اقتصادی جهانی سازی شده، در بخش هايی مانند صنايع جنسی، کشاورزی، عمران و خدمات خانگی شاهد به وخامت گراييدن اين روند است.

کليد حل مشکل

“آی ال او” خواستار وضع قوانين بهتر و اجرای شديدتر قوانين موجود برای شکستن “عادت مصونيت از پيگرد” برای عاملان کار اجباری شده است.

اين گزارش همچنين کشورها را ترغيب می کند از طريق همکاری با بومی ها در فقيرترين جوامع به ريشه های مشکل رسيدگی کنند.

“آی ال او” توصيه می کند که کشورهای غنی تر می توانند با بررسی سياست خود در زمينه کار و مهاجرت به حل مشکل کمک کنند.

ديويد لوين، خبرنگار بی بی سی در امور کشورهای در حال توسعه، می گويد که شواهد مثبتی از تغيير به چشم می خورد.

افزايش نگرانی درباره جنايات سازمان يافته به تهيه يک آيين نامه بين المللی تازه عليه قاچاق انسان منجر شده است.

سال گذشته، اتحاديه های تجاری از طيفی از کشورهای مختلف در کامرون گرد آمدند تا درباره مسائلی از جمله برده داری، آدم ربايی و تجارت جنسی بحث کنند.

خبرنگار ما می گويد که ممکن است کليد حل مشکل در همين نشست های کوچکتر غيردولتی نهفته باشد، زيرا احتمال شناسايی و کشف موارد برده داری نوين توسط افراد محلی که از دانش تجاری برخوردارند بيش از محققان دولتی است.

اما وی افزايد که تغيير فرهنگ کار اجباری بسيار دشوار است چرا که اين پديده در نواحی غيررسمی، خارج از نظارت ساز و کارهای معمول اقتصادی، عمل می کند

همچنین بررسی کنید

گونه ای از مالاریا پلاسمودیوم فالسی پارم در کامبوج غربی شناسایی شده که به داروی آرتمیسینین مقاوم است

محققین سه گونه مالاریا را در کامبوج غربی شناسایی کرده اند که به یکی از …

چین چهاردهمین مرگ ناشی از ابتلا به گونه جدیدی از آنفولانزای مرغی H۷N۹ را تایید کرد

تا کنون ۱۴ نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست …