خانه / اخبار علوم پايه / مجله “ساينس” :يك پروتيين كه به تازگي كشف شده ممكن است پزشكان را در يافتن راه درماني براي اختلالات جدي عصبي مانند “ام اس” ياري كند.

مجله “ساينس” :يك پروتيين كه به تازگي كشف شده ممكن است پزشكان را در يافتن راه درماني براي اختلالات جدي عصبي مانند “ام اس” ياري كند.

يك پروتيين كه به تازگي كشف شده است و نقش مهمي در تشكيل غلاف‌هاي ميلين بر روي اعصاب خارج از ستون فقرات دارد ، ممكن است پزشكان را در يافتن راه درماني براي اختلالات جدي عصبي مانند “ام اس” و ساير اختلالاتي نظير كرخي و يا درد در دست و پاها كه ناشي از كمبود ويتامين و ديابت است، ياري كند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، دکتر”يونا چان” محقق “موسسه نوروژنتيك زيلكا” در “دانشگاه كاليفرنيا جنوبي” گفت: غلاف‌هاي ميلين همانطور كه پوشش‌هاي پلاستيكي سيم‌هاي برق را از هم جدا مي‌كنند، اعصاب را از هم مجزا مي‌نمايند و جريان تكانه‌هاي عصبي را در مسير مستقيم هدايت مي‌كنند.

درحالي كه دانشمندان درباره عوامل خارجي مانند و آلاينده‌هاي زيست محيطي كه بر انتقال عصبي تاثير مي‌گذارند اطلاعات زيادي دارند، اما تاكنون در زمينه سازوكارهاي داخل سلولي كه تكانه‌هاي عصبي را منتقل مي‌كند، تحقيقي انجام نشده است.

اين گروه براي انجام اين مطالعه از شيوه‌هاي كشت سلولي كه براي اولين بار “ريچارد بانج” از دانشگاه واشنگتن در سنت لوييس آن را ابداع كرد، استفاده كردند.

از آنجا كه غلاف ميلين اعصاب پيراموني بالافاصله پس از تولد تشكيل مي‌شود، محققان براي بدست آوردن ياخته‌هاي عصبي و سلول‌هاي شوان (سازنده ميلين) از بدن موش‌هاي در حال رشد و نمو، از شيوه كشت سلولي استفاده كردند.

محققان مشاهده كردند سلول‌هاي شوان اطراف ياخته‌هاي عصبي غلاف تشكيل دادند.

محققان متوجه شدند به محض اينكه بازوي بلند و نازك يك ياخته عصبي يعني “آكسون” با يك سلول شوان تماس پيدا مي‌كند، پروتئيني كه بعدها “‪”Par-3(‬پر-‪ (۳‬نام گرفت وارد سيتوپلاسم سلول شوان مي‌شود و در محل تماس اين دو سلول ، متوقف مي‌شود.

اين پروتئين، ساير پروتئين‌ها، گيرنده‌ها بر روي غشاي خارجي سلول شوان و برخي مولكول‌هاي موجود در اين مكان را به سمت خود جذب مي‌كند تا سلول شوان بتواند بطور موثرتري با آكسون ارتباط برقرار كند.

در واقع اين پروتيين يك ايستگاه گيرنده داخل سلول شوان ايجاد مي‌كند كه سيگنال‌هاي ياخته‌هاي عصبي را دريافت مي‌كند. هنگامي كه اين سيگنال‌ها دريافت شدند سلول شوان شروع به توليد ميلين كرده و عصب را مي‌پوشانند.

با درك ساز و كارهاي اساسي كه در فرايند تشكيل ميلين نقش دارند، محققان روزي خواهند توانست به سلول فرمان دهند كي و كجا ميلين تشكيل دهد.

اين مطالعه در شماره سوم نوامبر مجله “ساينس” چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …