خانه / اخبار اجتماعي / در نشريه “‪ “neurology‬به چاپ رسيده :‬زنان كمتر از مردان به سلامت خود بها مي‌دهند. *** تحقيقات جديد دانشمندان دانشگاه ميشيگان در آن آربور نشان مي‌دهد اسكن سر و گردن به تنهايي براي كاهش خطر سكته مغزي مجدد و بهبود روش‌هاي درماني در زنان كافي نيست. 10/7/84

در نشريه “‪ “neurology‬به چاپ رسيده :‬زنان كمتر از مردان به سلامت خود بها مي‌دهند. *** تحقيقات جديد دانشمندان دانشگاه ميشيگان در آن آربور نشان مي‌دهد اسكن سر و گردن به تنهايي براي كاهش خطر سكته مغزي مجدد و بهبود روش‌هاي درماني در زنان كافي نيست. 10/7/84

لزوم پيشگيري از سكته مغزي دوم در زنان بعد از اولين سكته ‪۸۴/۰۷/10‬

تحقيقات جديد دانشمندان دانشگاه ميشيگان در آن آربور نشان مي‌دهد اسكن سر و گردن به تنهايي براي كاهش خطر سكته مغزي مجدد و بهبود روش‌هاي درماني در زنان كافي نيست.

‬زنان كمتر از مردان به سلامت خود بها مي‌دهند.

ميزان اكوكارديوگرافي انجام شده در زنان تا ‪ ۳۶‬درصد كمتر از مردان است.

معاينات باليني و پاراكلينيكي عروق گردني در زنان تا ‪ ۴۳‬درصد كمتر از مردان صورت مي‌گيرد. اختلاف حساسيت زنان و مردان در پيگيري علايم و معاينات پزشكي خود ميزان بالاي مرگ و مير و ناتواني‌هاي طولاني مدت به دنبال سكته مغزي در زنان را توجيه مي‌كند.

اگرچه ميزان شيوع سكته مغزي در زنان از مردان كمتر است ولي عوارض دراز مدت آن در زنان از مردان وخيم‌تر است.

اين مطالعه با بررسي ‪ ۱۲۳۴‬بيمار سكته كرده كه در بيمارستان تگزاس بستري بودند نشان داد از هر ‪ ۷‬بيمار در طول يك سال بعد از سكته يك بيمار دوباره سكته مي‌كند. آزمايش‌هايي كه از بيماران بعد از سكته به عمل مي‌آيد با ارزيابي خطر لخته شدن خون و بررسي ميزان انسداد عروق گردني نقش تعيين كننده‌اي در پيشگيري از بروز سكته بعدي دارد.

مشروح اين مطالعه در نشريه “‪ “neurology‬به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …