خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / در نشريه “‪ “aids‬به چاپ رسيده : ‬دانشمندان انستيتو پزشكي جغرافيايي در انگليس مي گويند ويروس ايدز ضعيف تر شده است ‪۸۴/۰۷/10‬

در نشريه “‪ “aids‬به چاپ رسيده : ‬دانشمندان انستيتو پزشكي جغرافيايي در انگليس مي گويند ويروس ايدز ضعيف تر شده است ‪۸۴/۰۷/10‬

ويروس ايدز ضعيف تر شده است ‪۸۴/۰۷/10‬

شواهد جديد حاكي است ويروس ايدز از سال ‪ ۱۹۸۰‬تاكنون ضعيف و ضعيف‌تر شده است.

‬دانشمندان انستيتو پزشكي جغرافيايي در انگليس ميزان بيماريزايي ويروس ‪، HIV-1‬خطرناك‌ترين نوع ويروس ايدز در سالهاي ‪ ۱۹۸۶-۸۹‬و ‪ ۲۰۰۲-۲۰۰۳‬را با هم مقايسه كردند و دريافتند توانايي و سرعت و سهولت تكثير و همچنين مقاومت دارويي گونه‌هاي قديمي‌تر اين ويروس به مراتب از انواع جديد آن بيشتر بوده است.

اين يافته با گزارشهاي جديد مبني بر افزايش نمونه‌هاي مقاوم به داروي ويروس مطابقت دارد.

ولي با اين فرضيه كه ويروس‌ها با كاهش قدرت بيماري زايي خود تنازع بقا مي‌كنند همخواني دارد.

اساس اين مطالعه تنها مقايسه ‪ ۱۲‬نمونه در هر محدوده زماني بود. اين تحقيق مقدماتي تنها نشان داد ويروس ايدز از سال‌هاي گذشته ضعيف تر شده است. اين مطالعه نتوانست نحوه تاثير داروها بر بيماري زايي ويروس را طي اين سالها روشن كند.

تاكنون گمان مي‌شد بيماري زايي اين ويروس با شيوع بيشتر آن در بين انسانها بيشتر و بيشتر شود. ولي اين مطالعه واقعيت ديگري را نشان داد.

با شيوع ايدز و انتقال اين ويروس از شخصي به شخص ديگر قدرت بيماري‌زايي ويروس و آسيب‌هاي ناشي از توانايي ويروس در شدت و شيوه تحريك دستگاه ايمني بدن به تدريج كاهش مي‌يابد. بنابراين به تدريج قدرت بيماري‌زايي اين ويروس كم و كمتر مي‌شود.

با وجود اين ويروس ايدز هنوز يكي از كشنده‌ترين عفونت‌هاي انساني محسوب مي‌شود.

قدرت بيماري‌زايي ساير ميكروب‌هاي عامل همه‌گيريهاي جهاني مانند سل، سيفليس، فلج اطفال هم با افزايش ميزان انتقال كاهش يافت.

كاهش قدرت بيماري زايي به دليل افزايش تكثير و ايجاد دودمان‌هاي جديد اين ويروس ضمن تكثيرهاي متعدد است نه سن ويروس.

مشروح اين مطالعه در نشريه “‪ “aids‬به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …