چهارمین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشکی از ششم تا هشتم مهرماه سال جاری در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار شد. ** اختلالات گوارشی از شایعترین عوارض پس از جراحی قلب محسوب می‌شود ‪۸۴/۰۷/۱۱‬

اختلالات گوارشی از شایعترین عوارض پس از جراحی قلب محسوب می‌شود‪۸۴/۰۷/۱۱‬

بر اساس مطالعات انجام شده عوارض شکمی بعد از جراحی قلب با مرگ و میر و ناتوانی بالایی همراه است که به دلیل نبود علایم بالینی خاص ،تشخیص آنها معمولا با تاخیر انجام می‌شود.

بر اساس گزارشی که در نشریه اخبار پزشکان ویژه چهارمین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشکی نوشته شده است،تعیین عوامل خطر برای پیش بینی ایجاد عوارض گوارشی در بیماران تحت جراحی قلب ضرورت دارد.

بر این اساس طی ‪ ۷‬ماه تعداد ‪ ۶۰۰‬بیمار کاندیدای عمل جراحی قلب باز با پمپ بای پس قلبی ریوی به صورت آینده نگر از نظر عوارض گوارشی در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز مورد مطالعه قرار گرفتند.

بر اساس این تحقیق عوارض گوارشی در ‪ ۲۵‬بیمار (‪ ۱/۴‬درصد)طی اقامت در بخش مراقبت‌های ویژه مشاهده شد که یکی از بیماران تحت جراحی شکم قرار گرفت.

بر پایه این تحقیق عوارض شکمی بیشتر طی روزهای ‪ ۴‬تا‪ ۶‬بعد از عمل دیده شد که شامل درد شکم،یرقان،خونریزی گوارشی،کوله سیستیک،ایلئوس و پانکراتیت بود که میزان مرگ و میر ‪ ۲۰‬درصد بود.

خطر ایجاد عوارض گوارشی بعد از عمل با کسر جهشی پایین (کمتر از ‪۴۰‬ درصد) تهویه مکانیکی طولانی جراحی اورژانس نیاز به بالون پمپ داخل آئورت و وازوپوسورها،نیاز به عمل مجدد و دیابت افزایش یافت.

تعدادی از عوامل پیش بینی‌کننده با احتمال ایجاد عوارض شکمی بعد از جراحی قلب مرتبط هستند.شناخت این عوامل باعث تعیین زودرس بیماران در معرض خطر و انجام مداخله سریع تر در جهت کل مشکلات خواهد شد.

عوارض گوارشی بعد از جراحی قلب با ‪ CPB‬نسبتا ناشایع هستند ولی این عوارض با میزان مرگ و میر بالایی همراه هستند.

در مطالعه حاضر میزان مرگ و میر حدود ‪ ۲۵‬درصد بود که اندکی پایین تر از آمارهای گزارش شده است.دلیل این امر استفاده از آنتی اسید و‪ H۲‬بلوکرها در موارد مشکوک و نیز عدم پی‌گیری بیماران در خارج از بیمارستان بوده است.

در چند مطالعه خونریزی دستگاه گوارش فوقانی به عنوان شایعترین عارضه گوارشی بعد از جراحی قلب ذکر شده است.

کاستیلو و همکارانش در مطالعه اخیر خود نشان دادند که آسیب سلول‌های پانکراس به طور شایعتری بعد از جراحی قلب رخ می‌دهد(حدود ‪ ۲۷‬درصد).

با وجود پیشرفت‌های مهم در پزشکی و فن آوری ،‪ CPB‬هنوز استرس فیزیولوژیک قابل ملاحظه‌ای بر بیمار وارد می‌کند و آسیب ایسکمیک داخل شکمی یک عامل عمده سهیم در بیشتر عوارض گوارشی بعد از جراحی قلب است.

تعدادی از عوامل خطر پیش بینی‌کننده مانند افزایش فشار خون قبل از عمل،کسر جهشی قبل از عمل کمتراز ‪ ۴۰‬درصد،سن بالای ‪ ۷۰‬سال ،نیاز به عمل جراحی مجدد،نیاز به تهویه مکانیکی طولانی مدت و جراحی اورژانس در مطالعات مختلف به عنوان عوامل مهم در ایجاد عوارض گوارشی آمده است.

بقای بیمار وابسته به تشخیص به موقع و مداخله سریع است که این امر ب‌ه سطح بالایی از آگاهی از سوی جراحان قلب و کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه نیاز دارد.

به طور ایده آل با آگاهی از بیماران در معرض خطر بروز عوارض گوارشی قبل از عمل می‌توان از این عوارض پیشگیری کرد یا درصورت وقوع مداخله سریع انجام شود.

کوله سیستیت حاد و ایلئوس فلجی شدید از عوارض گوارشی شایع بعد از جراحی قلب است که در این مطالعه به ترتیب ‪ ۲۰‬و ‪ ۱۸‬درصد موارد را شامل می شد.

ایسکمی روده عارضه شایعی است که میزان آن در مطالعه انجام شده ‪۲۵‬ درصد بود وعدم تشخیص به موقع آن با مرگ و میر بالا همراه است.پانکراتیت حاد در این مطالعه شامل دو مورد بود که یک مورد آن منجر به مرگ بیمارشد.

به نظر می‌رسد علت بروز اغلب عوارض گوارشی بعد از جراحی قلب هیپرفوزیون احشایی باشد.محققان مختلف گزارش داده‌اند که زمان طولانی ‪CPB‬ یک عامل خطر عمده برای ایجاد عوارض گوارشی بعد از عمل است.

نتیجه گرفته شده که کاهش برون ده قلبی طی ‪ CPB‬ممکن است باعث شنت خون از بستر احشایی به مناطق با تقدم بیشتر مثل مغز شود.

از عوامل خطر دیگر برای ایجاد عوارش گوارشی ،جراحی بر روی دریچه است ک‌ه در آن احتمال آمبولی وجود دارد.دراین مطالعه بیماران تحت جراحی دریچه همراه با جراحی کرونری ،به دلیل پیچیده بودن عمل و طولانی شدن زمان پمپ ،نسبت به جراحی دریچه‌ای منفرد یا کرونری منفرد با عوارض گوارشی بیشتری همراه بودند.

این نتایج نشان می‌دهند که هیپوپوفوزیون بعد از عمل در بستر احشایی می تواند یک عامل علت شناختی مهم برای بروز عوارض گوارشی بعد از جراحی قلب باشد.

چهارمین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشکی از ششم تا هشتم مهرماه سال جاری در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار شد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …