خانه / اخبار اجتماعي / انسانهايي كه به زبانهاي مختلف صحبت مي‌كنند در حين صحبت كردن از اشارات و حركات مربوط به صورت و دست متفاوتي نيز بهره مي‌گيرند.

انسانهايي كه به زبانهاي مختلف صحبت مي‌كنند در حين صحبت كردن از اشارات و حركات مربوط به صورت و دست متفاوتي نيز بهره مي‌گيرند.

تحقيقات جديد نشان مي‌دهد انسانهايي كه به زبانهاي مختلف صحبت مي‌كنند در حين صحبت كردن از اشارات و حركات مربوط به صورت و دست متفاوتي نيز بهره مي‌گيرند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از “نيوساينتيست”، در برخي زبانهاي تكلمي انسانها، اشارات و حركات بيشتري وجود دارند و تاثير اين اشارات در انسان چنان زياد است كه در برخي مواقع افرادي كه به دو زبان مسلط هستند، هنگام استفاده از زبان دوم، اشارات و حركات مربوط به زبان اول را نيز ناخودآگاه به كارمي‌گيرند.

محققان دانشگاه “آلبرتا” در كانادا در يك مطالعه جديد تعدادي از داوطلبان را كه به دو زبان مسلط بودند، انتخاب كردند. انتخاب اين افراد به گونه‌اي بود كه زبان مادري آنها يكي از زبانهاي پر اشاره مانند فرانسوي و يا اسپانيايي باشد و زبان دوم آنها نيز زبان انگليسي بود كه در مقايسه از حركات و اشارات تكلمي كمتري برخوردار است. در اين مطالعه يك گروه از داوطلباني كه فقط به زبان انگليسي صحبت مي‌كردند نيز به عنوان گروه كنترل مورد آزمايش قرار گرفتند.

محققان از اين دو گروه داوطلبان درخواست كردند يك فيلم كارتوني را تماشا كرده و سپس آن را بازگو كنند. افراد دو زبانه بايد فيلم را به هر دو زبان تعريف مي‌كردند.

نتايج مطالعه نشان داد افراد دو زبانه حتي هنگامي كه به زبان انگليسي تكلم مي‌كنند نيز در هنگام بازگو كردن فيلم، از حركات و اشارات بيشتري استفاده مي‌كنند و اين درحالي است كه زبان انگليسي به خودي خود در زمينه برخورداري از اين قبيل حركات و اشارات، زبان فقيري است.

همين محققان در آزمايشي جداگانه متوجه شدند گروه ديگري از داوطلبان كه زبان مادري آنها انگليسي بوده و به زبان فرانسوي يا اسپانيايي مسلطند نيز در هنگام انگليسي حرف زدن، به ميزان زياد و بسيار بيشتر از افرادي كه فقط انگليسي مي‌دانند، از حركات و اشارات استفاده مي‌كنند.

نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد چنانچه فردي اشارات و حركات غني مربوط به يك زبان را ياد بگيرد، اين آموخته‌ها براي او در زمينه برقراري ارتباط با ديگران اهميت زيادي پيدا مي‌كنند و وي هنگام صحبت كردن به تمامي زبانها حتي اگر آن زبانها به خودي خود در اين زمينه غني نباشند نيز از اشارات استفاده مي‌كند.

محققان حاضر در اين مطالعه هم‌اكنون خواهان بررسي اين مطلب هستند كه آيا براي افرادي كه تنها به زبانهاي فقير در زمينه حركات و اشارات از قبيل انگليسي و ژاپني مسلط هستند، صرف تسلط بر دو زبان سبب افزايش استفاده فرد از اشارات و حركات هنگام صحبت مي‌شود يا خير.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …