خانه / اخبار علوم پايه / وجود گونه‌اي جانور آبزي در معرض انقراض (كه به دليل قدمت 220 ميليون ساله از آن به عنوان «فسيل زنده» ياد مي‌شود ) درآبگيرهاي فصلي استان آذربايجان غربي یافت شد.

وجود گونه‌اي جانور آبزي در معرض انقراض (كه به دليل قدمت 220 ميليون ساله از آن به عنوان «فسيل زنده» ياد مي‌شود ) درآبگيرهاي فصلي استان آذربايجان غربي یافت شد.

وجود گونه‌اي جانور آبزي در معرض انقراض كه به دليل قدمت 220 ميليون ساله از آن به عنوان «فسيل زنده» و قديمي‌ترين گونه جانوري زمين ياد مي‌شود براي نخستين بار در ايران در آبگيرهاي فصلي استان آذربايجان غربي گزارش شد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، دكتر صابر خدابنده، عضو هيات علمي گروه بيولوژي دريا دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس درباره شناسايي اين گونه جانوري جالب توجه به خبرنگاران گفت: جانور شناسايي شده نوعي سخت‌پوست آبشش‌پا از جنس Triops (گونه cancriformis) است. قدمت گونه اروپايي Triops cancriformis بالغ بر 220 ميليون سال بوده و هم نوع فسيل‌هاي زمان «ترياسيك» است؛ بنابراين برخي معتقدند كه قديمي ترين گونه جانور روي زمين است و به عنوان فسيل زنده شناخته مي شود.

وي با بيان اين كه زيستگاه اصلي اين گونه جانوري در معرض انقراض، اروپا بوده و حضورش در ساير كشورهاي آسيايي غير از هند، ژاپن و روسيه گزارش نشده است، اظهار داشت: اولين نمونه از فسيل زنده Triops cancriformis در سال 1383 از آبگيرهاي بهاري اطراف درياچه اورميه (كناره هاي سد حسنلو) جمع آوري شد. خصوصيات مورفولوژيك و مورفومتريك نمونه ها توسط لوپ و ميكروسكوپ نوري بررسي شد و تعدادي از نمونه ها جهت شناسايي توسط محقق به

آزمايشگاه (EcoAnalysts (Invertebrate Ecologist/Taxonomist, Woodland, CA, USA برده شدند.

دكتر خدابنده تصريح كرد: نتايج بررسي هاي مشترك با پروفسر «راجرز» نشان داد كه گونه اين آبزي cancriformis است كه نتايج اين تحقيق در جولاي سال 2005 در ششمين كنگره بين المللي سخت پوستان در گلاسگو ارائه شد.

وي خاطرنشان كرد: از ميان سخت پوستان آبشش پاي (Branchiopoda) آب شيرين، افراد متعلق به راسته Notostraca عموما ميگوي بچه وزغي (Tadpole Shrimp) ناميده مي شوند زيرا ظاهرا شبيه لارو قورباغه هستند. از نظر اندازه متفاوت بوده و 1 تا 5 سانتيمتر طول دارند. سپر پشتي آنها كه به شكل نعل اسبي است كاراپاس ناميده مي شود.

عضو هيات علمي گروه بيولوژي دريا دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: ميگو هاي بچه وزغي ساكن حوضچه هاي فصلي آب شيرين اند و در آب نقب مي زنند يا روي بستر گلي مي خزند. به وسيله زنش موج مانند پاهاي برگي شكلشان شنا مي كنند و غذا مي خورند. آن ها بسيار مهاجم و همه چيز خوار بوده و از جلبك‌ها، باكتري‌ها، پروتوزوا، روتيفر، كرم هاي آبزي، لارو حشرات آبزي، تخم غورباقه ها و وزغ ها تغذيه مي كنند.

به گفته وي، Triops ( سه چشم ) در همه قاره ها به جز قطب جنوب يافت مي شود. اين آبزيان در حوضچه هاي فصلي كه در تابستان كاملا خشك مي شوند زيست مي كنند و با رشد سريعي كه دارند، قادرند در مدت دو، سه هفته از تخم به موجود بالغ تبديل شوند. در طول مرحله خشكي زيستگاه، بقا در اين آبزيان در گرو توليد تخم هاي در حال استراحت (cyst) است، كه در مقابل خشكي تا فصل باراني آينده مقاومت مي كنند.

دكتر خدابنده با بيان اين كه تخم هاي Triops مي‌توانند براي مدت 20 سال يا بيشتر در حالت غير فعال باقي بمانند، به ايسنا گفت: امروزه بسياري از اشكال Triops در كاليفرنيا آفت مزارع برنج محسوب مي شوند. اگر چه كشاورزان ژاپني از آن ها در بارور سازي زمين هاي كشاورزي و همچنين در كنترل علف هاي هرز در مزارع برنج استفاده كنند. ضمنا از اين سخت پوست در كنترل بيولوژيك پشه مالاريا نيز استفاده مي شود.

وي اضافه كرد: جنس Triops شامل چهار گونه است كه از ميان آنها قدمت گونه اروپايي Triops cancriformis بيشتر بوده و به عنوان فسيل زنده شناخته مي شود. زيستگاه اصلي اين گونه اروپاست و حضورش در ساير كشورهاي آسيايي غير از هند، ژاپن و روسيه گزارش نشده بود كه مطالعه انجام شده حاكي از حضور اين گونه در ايران است.

عضو هيات علمي گروه بيولوژي دريا دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس در پايان با بيان اين كه وجود افراد تا 5 سانتيمتر طول مبيين مساعد بودن محيط براي اين گونه است، به ايسنا گفت: نظر به در معرض انقراض بودن اين گونه و عدم وجود اطلاعات بيولوژيك آن در اين منطقه نياز به انجام مطالعات جامع روي اين فسيل زنده احساس مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنيادين برای درمان آسيب نخاعی یک بیمار

شركت گرون تحت ليسانس سازمان غذا و داروي آمريكا(FDA) از نخستين نتايج موفقيت آميز درمان …

پروتئينی کشف شده که در صورت کاهش آن مي توان رشد تومور سرطاني را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه كويينزلند  در استراليا به موفقيت مهمي در عرصه درمان سرطان سينه دست يافتند.  …