خانه / اخبار اجتماعي / ایدز و زنان

ایدز و زنان

ايدز و زنان
 

امسال تمركز برنامه هاي  جهاني براي موضوع زنان ، دختران ، HIV و ايدز مي باشد و سازمان جهاني بهداشت شعارهايي را براي اين امر در نظر مي گيرد مانند:
1- خشونت عليه زنان باعث افزايش سرعت گسترش آلودگي به HIV مي گردد .  خشونت نبايد  تحمل گردد .
2-  رهبران زنان بايد درباره ايدز صحبت كنند .
3- زنان منبع بزرگي از نيرو براي  مبارزه با HIVو AIDS  هستند .
 4- بسياري از زنان و دختران بحاطر رفتارهاي ديگران در  معرض خطر ايدز هستند .
5-  در  كل جهان زنان و دختران  5/2 برابر نسبت به آلودگي حساسترند .
و در نهايت اينكه سلامت زنان سلامت تمام جامعه است .
 و ايدز جزء معدود  بيماريهاي تاريخ بشري است كه مبارزه با آن تماماً بستگي به دانش رفتاري دارد و  فردا دير است و امروز بايد چاره اي انديشيد و از ايدز پيشگيري نمود و مبارزه با ايدز مسئوليتي است همگاني .
 بر اساس آخرين آمار 8/11 ميليون جوان (24-15 ساله آلوده به عفونت HIV يا مبتلا به بيماري ايدز هستند كه از آن ميان 3/7 ميليون زن  جوان و 5/4  ميليون مرد  جوان مي باشند و آلودگي روزانه 6000 جوان 24-15 سالهنيز گزاش شده است .
 تنها تا پايان سال 2001 از 5/1 ميليون مرگ ومير رخ داده بدنبال عفونت ايدز 470 هزار نفر زن و  350 هزار نفر  كودك زير 5 سال بوده اند .
حدود 8/14  ميليون زن  آلوده به HIV در سراسر دنيا  حضور دارند .

اپيدمي بيولوژي ايدز


 AIDS اولين بار در  سال 1981  شناسايي شد  از شال 1985  تا 1998 در زنان ودختران جوان  3 برابر شد
CDC(Contorol of Diseae Center) گزارش  كرده است كه 15000 بچه آلود به HIV از زنان HIV مثبت متولد شده است و احتمال  عفونت در زنان سياهپوست بيشتر است .

 اتيولوژي


  عامل AIDS يك RNA ويروس بنام Human Immunode  ficincy نوع 1و 2 مي باشد. كه در اكثر نقاط  جهان 1HIV عامل بيماري است و2 HIV  در آفريقاي  جنوبي بصورت آندميك ديده مي شود .

راههاي انتقال


 1-     تماس جنسي بخصوص mail hemo sexual راه اصلي انتقال است .
2-     خون ومحصولات خون آلود.
3-      مادر به  جنين يا نوزاد

پاتوژنز


  بيماري باليني با HIV يا ايدز  به علت مهار شديد سيتسم ايمين بدن مي بادش  كه عمدتا ايمني سلولي  درگير مي شود و سبب تظاهر عفونتهاي فرصت طلب و  نئوپلاسم ها مي گردد .
 لفنوسيت  مشتق  از تيموس يا لنفوسيت T از نظر فنوتيپي  با آنتي  ژن سطحي ‍CD4 مشخص مي گردد .
جايگاههاي CD4 بعنوان يك گيرنده براي ويروس مي باشد كه پس از تماس ، ويروس وارد سلول ميزبان شده و با استفاده از آنزيم DNA,Reverse  Trans Criptase وRNA ژنوتيپ خود را  كد مي كند .
 پس از عفونت اوليه سطح ويروس به حد set point كاهش مي يابد  به بيماران با  حداكثر ويرومي سريعا به سمت AIDS پيشرفت كرده و مي ميرند .
 پس از عفونت به تدريج تعداد لنفوسيت T كاهش مي يابد و سبب مهار شديد سيستم  ايمني مي گردد .  ماكروفاژها ي منوسيت  نيزعفوني  مي گردند و عفونت  سلولهاي ميگرو لگيال  مغز سبب  اختلالات نوروسيكاريك مي گردد . افراد عفوني شده با HIV احتمال بيشتري براي  نئوپلاسم بخصوص ساركوم كاپوزني ،لنفون نان   – هوچكين ، لنفوم B-cell  و كارسينوم دارند .

تظاهرات باليني


   دوره كمون بيماري معمولا چند روز تا چند هفته است ، بيماري  حاد شبيه ساير بيماريهاي ويرال ديگر كمتر از 10 روز به پايان مي رسد .
 

علائم و نشانه هاي شايع


  تب                            لنفدونوپاتي
تعريق شبانه               فارنژيت
خستگي                      آرتراشري
راش                          تهوع و استفراغ
سردرد                      اسهال
 پس از فروكش كردن علائم ويروسي مزمن شروع مي گردد . عاملي  كه سبب پيشرفت بيشتر از ويروسي بدون علامت تا سندرم  نقص ايمني AIDS مي شود  نامشخص است  زمان متوسط آن 10 سال است .
ترومبوسيتوپني ، اوسري ها آفتي ، لنفادنوپاتي ژانراليزه ، oral Hairy luclco plachia  شايع است .
عفونت هاي فرصت طلب زير نيز شايع است .
1-     كانديدياز ريوي و ازوفاژيال
2-      هرسپس سيمپلكس يا واريلا زوستر پايدار
3-     Muloscum  contagiosumo
4-     تركسوپلاسموزيس
5-     بيماريها نورولوژيك با شيوع 50 درصد در بيماران

علت زمينه ساز آسيب پذيري زنان


 1-     فقر اقتصادي و فرهنگي و بهداشتي
2-      ازدواج دختران  جوان با مردان مسن كه قبلاً پارتزهايي نيز داشته اند .
3-    وجود اماكني مانند زندان ، خانه هاي فساد،  مراكز تهيه و  توزيع فيلمهاي مبتذل و مواد مخدر كه در گريزان شدن  زنان بويژه دختران ا ز كانون گرم خانواده تاثير گذار است .
 بسياري از زنان ( دختران جوان)  جهت پرداخت شهريه مدرسه يا آموزشگاه ، كمك به خانواده و يا اداره زندگي شخصي خود به ميل خود و يا  به اجبار و خشونت به مسايل غير اخلاقي روي مي آورند .
4-     آسيب پذيري  فيزيولوژيكي و آناتوميكي زنان بويژه دختران جوان كه هنوز رشد تكامل جسمي كاملي ندارند و فقر اطلاعاتي اين زنان و كمبود و يا نبود مراكز مشاوره در پيگيري مشكلات جسماني  خود مزير بر علت است .
5-     بسياري از زنان  سريعتر از مردان به خويشاوندان ، دوستان  خانوادگي ، كارفرمايان و ساير بزرگسالان خود اعتماد كرده و مورد خشونت قرار مي گيرند .
6-     بسياري از زمان دنيا درگير كسب درآمدهاي نامشروع  از  فعاليتهاي اجتماعي –  فرهنگي و جنسي اند . بويژه   در دختران زير 15 سال و كودكان زير 10 سال  كه  سود استفاده در اين سنين بدليل ترس بشدت مخفي نگاه داشته مي شود و بسختي مي توان اطلاعاتي ار بدست آورد.
و علت اينكه مشتريان كودكان و دختران  جوان را براي  تجارت انتخاب مي كنند احتمال آلوده نبودن اين افراد به ويروس HIV مي باشد .
7-زنان و كودكان خياباني و افردي كه د ر حاشيه  شهرها زندگي مي كنند بيشتر آسيب پذيرند.
چرا كه اين افراد قربانيان  جنگ ، فقر ، خشونت هاي خانوادگي   كه آزاد واذيت روحي و جسماني و بيماري ايدز به شمار مي آيند ومبارزه هرروزه اين افراد براي بقا هر گونه نگراني احتمالي  در مورد بيماري كه ممكن است در طي سالهاي آينده آنها را به كام مرگ بكشاند از بين مي برد .
اين افراد براي دريافت پول ، كالا ، دريافت كمك و حمايت هاي غير قانوني و گاهاً قانوني تن به رابطه  جنسي  داده اند .
8-برقراري رابطه با هم جنس بويژه هم  جنساني كه قبلا با  مردان هم جنس باز در ارتباط بوده اند و ننگ اجتماعي و خشونتي  كه افراد داراي رابطه جنسي با هم جنس خود با آن مواجه هستند ميزان خطر ابتلا به عفونت HIV را عظيم تر جلوه مي  دهد . اين روابط در زندانها ، پرورشگاهها ، خوابگاه ها و… رخ مي دهد و دراغلب  اوقات پنهان نگه داشته مي شود .
9- آوارگي و ويرني هاي ناشي از درگيريهاي مسلحانه قومي و قبيله اي و  حتي بين كشورها كه متعاقب آن باعث از  هم پاشيدگي  كانون خانواده ها و  جامعه مي شود و در آن خدمات بهداشتي ، زير بناهاي آموزشي و حمايتهاي قانوني فرو مي  ريزد. بيشتر اين آوارگان  زنان وكودكان  مي باشند كه به مراقبتهاي  بهداشتي دسترسي ندارند .
 دربسياري از نقاط دنيا سربازاني كه حدود 10 سال سن دارند بعنوان نامه رسان ، دربان، آشپز و .. هستند كه با خود اسلحه حمل ميكنند و مورد سوء استفاده نيز واقع مي شوند .
 در بسياري از  كشورها دختران جوان  بدليل از دست دادن والدين خود و يا جهت مراقبت از والدين  بيمار واز كار افتاده  و ديگر كودكان خانواده از تحصيل و مدرسه دست مي كشند و بدليل تبعيض    عدم استطاعت  در پرداخت هزينه ها مورد سوء استفاده واقع شدند .
10- مصرف مواد مخدر و استفاده از سرنگ هاي مشترك و استفاده از يك سرنگ در  چندين مرتبه بويژه در زندانها و خوابگاهها و..
11- ضعف  ساختار آموزشي و مشاوره اي  جوامع و اينكه يك زن بداند پس از  سوء استفاده جهت مشاوره به كجا مراجعه كند ويا آموزش  وي به  حدي باشد كه او را در برابر برقراري ارتباطات غير اخلاقي  متعهد كند.
اگر يك زن به HIV آلوده شود  علاوه بر عفونتهاي  فرصت طلب نامبرده احتمال ابتلابه بيماري هاي زير بصورت اختصاصي بيشتر مي شود .
1-     بيماري هاي بدخيم زنان ( سرطان سرويكس تا 6-5 برابر بويژه در درجات بالا) مي يابد .
2-            احتمال ابتلا به كونديلوماي ژينتال، ولوواژينال انيترالاپي تليال نئوپلاسما  تا 16 برابر بيشتر است . در مطالعه انجام شده بين المللي افراد فوق به درمانهاي رايج پاسخ نمي دهند .
3-            PID يا عفونت لگن  با احتمال 22-7 برابر بيشتر ( در بررسي هاي  انجام شده افراد مبتلا به HIV با  مشكل همزمان PID لكوپني يا WBC بليل تضعيف  سيستم ايمني دارند .
4-                 احتمال سيفليس  و سوزاك ( توره ) 
5-                 احتمال توده هاي آدنكسال
6-                  احتمال آبسه هاي توبواوارين
7-                  احتمال آبسه هاي باكتريال واژينوزيس
8-                  احتمال آبسه اي اندومتريت
9-                  اختلالات mwnstral( اليگومنور ، آمنوره ، دسمينور)
10-               ابتلا به Sexvally Transmitied Diseae syndron با احتمال 5-2 برابر بيشتر.
11-               هرپس سيمپلكس HIV  آكريتنيوسايتها  زخمهاي Type2 هجوم لنفوسيتهاي CD4
12-              سانكرونيد ( همو فيلوس دكري Dvcreyi Hemo philus)  انتي پاژيهاي T-cull
كه در آن ژن درگيري gp47جهش مي يابد  و اين جهش  ژن  در ايدز نيز ديده مي شود .
HIV و بارداري
 ميزان باروري زنان HIV مثبت در مقايسه با افراد HIV منفي كاهش مي يابد .
 شواهدي وجود ندارد  كه حاملگي با افزايش سرعت HIu( كاهش سريعتر CD4 و يا افزايش سريع مقدار ويروس ) همراه باشد . و همينطور وشاهدي وجود ندارد كه HIV سبب  نقايص زمان تولد گردد.
 خطر زايمان  زودرس تا 20 درصد و سقط خودبخودي و stillvirth و وزن كم  موقع تولد Ivav تا 24 درصد  شايع است .
راههاي انتقال آلودگي از مادر به  جنين و نوزاد
1-     قبل از تولد
2-      حين زايمان
3-    Pot pavtum
4-     از طريق شير مادر
انتقال آلودگي از مادر به جنين در هر زمان از بارداري مي تواند رخ دهد كه در  مجموع از  45- 25 درصد است كه با حد اختلاف  مناسب تا 2% نيز مي توان كاهش داد .
در صورت تشخيص در اوايل  حامگي مي توان با  سقط  انتخابي به  حاملگي  خاتمه داد .
 انتقال ورتيكال ( مادر به جنين )  در زايمان زودرس شايعتر است  و بويژه اگر با پارگي طولاني مدت پرده هاي جنين همراه باشد .
 ميزان انتقال پري  ناتال HIV ارتباط دقيقي با اندازه گيري RNA ويروسي پلاسما دارد  و سطح پلاسمايي RNA ويروس HIV1 بهترين پيشگوئي كننده خطر انتقال پري ناتال است .
با كپي كمتر از cc/1000  عفونت نوزادي تا 5%
با كپي بيشتر از cc/100000  عفونت نوزادي تا 40%
در صورتيكه مادر سروپازيتيو  و بدون علامت باشد ميزان موربيديته ومورتاليته مادران با حاملگي  افزايش نمي يابد . ولي برعكس عوارض جنيني با عفونت HIV مادري افزايش مي يابد .
 ناگفته نماند تست بررسي HIV در مادران باردار در  كشورهاي اروپائي و استراليا و  كانادا و آمريكا  جزء آزمايشات روتي روران بارداري مي باشد .
راههاي كاهش خطر انتقال HIVبه كاركنان بهداشتي و درماني
1-      پرهيز از تماس با خون و ترشحات زنان قبل و حين و پس از زايمان و حين مراقبت از مادران و نوزادان عفوني .
2-       استفاده از دستكشهاي  غير قابل  نقوذ به مايع ، عينك
3-       استفاده اجباري از دستكش در سرازين و زايمان تا زماني جفت دستكاري مي شود و خون ومايع  از بدن نوزاد پاك مي گردد .
4-       از ساكشن دهاني براي پاك كردن راه هواي پرهيز شود .
5-     در صورت پارگي دستكش و يا فرو رفتم سوزن به انگشتان (و يا هر شي ديگر مثل پنس و پنست كه ايجاد  جراحت كند)بلافاصله دستكش تعويض و با  خارج كردن  سوزن و يا وسيله آلوده اقدامات لازم   انجام شود و پوست و  مخاط  غيرسالم ، آلوده و عفوني  فرض شود .

اقدامات ضروري در صورت Needie stick


 1-       استفاده از زيرو ودين : y200  ، 3 بار در روز براي 4 هفته
2-        رامي و  ودين g 150 ، دوبار در روز براي 4 هفته
اگر فرد منبع AIDS پيشرفته داشته باشد يا  كساني با داروي آناموگ نوكلئوزيد درمان مي شوند بايد يك مهار كننده پروتئاز مثل Indinavin 200g 1 Tds اضافه گردد .
 

راههاي كاهش خطر انتقال HIV از مادربه نوزاد
 1-      استفاده از داروهاي آنتي ويرال در طول حاملگي ( ترجيحا بجز 14-1112 هفته اول بارداري )
2-       استفاده از  داروهاي آنتي ويرال در طي ليبر
3-       سزارين بويژه قبل  شروع ليبرو پارگي پرده هاي  جنين خط انتقال  را تا 50%  كاهش مي دهد .
4-    پرهيز از شيردهي كاهش خطر تا 16 %  چرا كه شيردهي تا   خطر انتقال را دارد . اگر چه  كه در بسياري از كشورها بدليل آلودگي  آب و آموربيديته در اثر اسهال و عفونت تنفسي استفاده از شير خشك  غير قابل اجراست .

مزاياي استفاده از داروهاي آنتي ويرال  تركيبي


  1- سير گسترش HIV   كمتر مي شود .
2- سطح خوني ويروس منفي يا غير قابل  اندازه گيري مي گردد.
 3- به جلوگيري از عفونتهاي مرتبط با AIDS كمك مي كند.
درمان مادر باردار با افراد  غير حامله تفاوتي ندارد . هنوز اثرات اين دارو ها بر جنين ناشناخته است .
در فوريه سال 2002  public Heal lthservice توصيه كرد براي زنان باردار حتي  در 14 هفته اول بارداري نيزمي توان از زيرووديني استفاده كرد و در طول حاملگي و ليبر ادامه داد .
 و حتي براي پيشگيري  از عفونت در 6 هفته تولد نيز مي توان استفاده كرد .
 ومصرف همزمان زيدووديني با مهاركننده ها پروتكئاز 3-2 برابر خطر  HIV مثبت در زمان تولد را كاهش مي دهد .
 در مادران HIVمثبت پرهيز از  استفاده از پروسچرهاي زير توصيه شده است :
1-     آمينوسنتز
2-      نمونه گيري از سر جنين
3-      آمينوتومي
 تركيب سزارين و درمان داوئي پري ناتال  ، حين زايمان و دوره نوزادي تا 85% در مقايسه با ساير روشهاي زايمان ريسك انتقال را كاهش مي دهد .
Who    در مناطقي   كه بيماري هاي عفوني و سوء تغذيه علل اوليه مرگ نوزاد است B/F توصيه شده است  .
 همواره پيشگيري بر درمان  مقدم است .
پيشگيري مهمترين عامل كاهش و در نهايت غلبه بر AIDS است .

 استراتژيهاي  پيشگيري


 1-     مداخلات رفتاري Behavirg Intervention
 الف- شريك سالم safesex
ب- كاندوم Condom Usage
ج- عدم استفاده از الكل ومواد مخدر Nodrug or alchol
  2-          Medical inter Vention
 داروهاي آنتي ويرال ، ويتامين A ،  تقويت سيستم ايمني ، درمان موارد STDS
3- مداخلات مامايي ( همه بيماران آلوده  فرض شوند  مگر اينكه  حذف آن ثابت شود .
كه مورد بحث قرار گرفت . پرهيز از  تكنولوژي هاي  تهاجمي  ، استريليزاسيون  NOB/F
4- Health  Considevatior

در امر پيشگيري بايد با  توجه به نكات زير  انجام شده


 1-    شرايط موجود محلي و متناسب با تفاوتهاي ميان پسران ودختران ، جوانان مناطق شهري و روستايي ، كودكان مدرسه اي و غير مدرسه اي  ، نوجوانان و  جوانان مجرد و متاهل  .
2-     سياستمداران بايد بپذيرند كه بايد از  حقوق جوانان به ويژه دختران دفاع كنند.
3-     تلاشهايي كه در برابر پيشگيري از AIDS صورت مي گيرد بايد  به نيازهاي اصلي  جوانان  براي داشتن غذاو مسكن ونيزكسب درآمد از طريقي مطمئن  و بدون بهره كشي ، توجه داشته باشد و بيش از آنكه عفونت  HIV و بيماري ايدز  به معضلي بهداشتي در سطح ملي تبديل شود  دولت مي تواند با  صرف هزينه اي پائين براي پيشگيري  و اطلاع رساني  و حمايت از نياز جواناني كه به شدت در معرض آلودگي  قرار دارند از شيوع عفونت HIV جلوگيري كنند .

 اقدامات ده مرحله اي پيشگيري از گسترش ايدز:


 1-    به سكوت،ننگ و شرم  خاتمه داده شود و اين امر توسط روساي جمهور ، نخست وزيران ، رهبران ، جوانان ، هنرمندان ، چهره هاي ورزشي ، رهبران مذهبي و ساير افراد  صاحب نفوذ صورت گيرد. و در مورد تمايلات  جنسي نوجوانان ، خشونت عليه زنان ودختران ، اعتياد به مواد  مخدرر  سخن بگويند.
2-      دانش واطلعات  از طريق  زير د راختيار  زنان ودختران جوان قرار گيرد :
1: مدارس  2: جوامع محلي و TNAO 3: رسانه هاي ارتباط جمعي 4: آموزش از طري همسن وسالان
3-                  زنان و دختران  جوان به حمايتهاي زندگي مجهز شوند تا دانش خود را به مرحله عمل در آورند .
4-                  خدمات بهداشتي دوستدار  جوانان ارائه شود .
5-                   مشاوره و آزمايش داوطلبانه و محرمانه HIV ترويج يابد .
6-                  با  جوانان  كار و مشاركت آنها گسترش يابد .
7-                   جوانان آلوده به عفونت  HIV ترويج يابد .
8-                  محيطهاي  حمايتي و امن براي  جوانان و زمان فراهم شود.
9-                  به جواناني بويژه زناني كه با بيشترين  خطرات مواجهند رسيدگي شود .
10-               همكاريها تقويت و پيشرفت كار پايش شود.

همچنین بررسی کنید

چرا نوک سینه برخی مادران فرورفته است ؟

به دلیل مسایل ژنتیکی. سر سینه اکثر افراد در اثر تحریک شدن کاملا بیرون می …

مشکل نوك پستان صاف و فرورفته و شیردهی

درمان نوک سینه صاف پیش از تولد نوزاد، مثل تمرینات کششی براي بیرون کشیدن نوك …