خانه / تاریخ پزشکی / ۲۱‬آذر نخستين توصيف‌كننده نوين اختلال وسواس – جبري درگذشت

۲۱‬آذر نخستين توصيف‌كننده نوين اختلال وسواس – جبري درگذشت

 ‪ ۲۱‬آذر برابر با ‪ ۱۲‬دسامبر ‪ ۲۰۰۶‬است. ‪ ۱۶۶‬سال پيش در چنين روزي “ژان اتين دومينيك اسكيرول”، روانپزشك فرانسوي درگذشت.

اسكيرول توصيف نوين از اختلال وسواسي – جبري را در سال ‪ ۱۸۳۸‬ارايه كرد.

كلمه وسواس در آخرين طبقه‌بندي تشخيصي و آماري اختلالات رواني و رفتاري يا ‪ ،DSM-IV‬اختلال وسواس- اجبار ناميده شده كه اين عنوان، به بروز افكار و انجام اعمالي ناخواسته، اجباري و آزاردهنده توسط افراد، اشاره دارد.

اختلال وسواس- اجبار گاه مي‌تواند بسيار توان‌فرسا و ناتوان‌كننده باشد.

اجبار به شستن چندين و چندباره بدن يا اشياء، ناتواني در پايان بخشيدن به افكار تكراري، پليد، يا بي‌اساس، كنترل مكرر قفل بودن درها يا بسته بودن پنجره‌ها، كندن موهاي سر يا صورت و يا رفتارهاي ديگري مشابه اين موارد، زندگي را به كام فرد مبتلا و نزديكان او تلخ مي‌كند و گاه تداوم روند روزمره امور را غير ممكن مي‌سازند.

اسكيرول، همچنين نخستين كسي بود كه توصيف باليني از بيماري‌هاي رواني را با تحليل آماري تركيب كرد.

او از پيشگامان برخورد انساني در درمان بيماراني بود كه مجنون اطلاق مي‌شدند.

در قرون وسطي مجانين را جن زدن مي‌دانستند و معتقد بودند كه جنيان در بدن ديوانگان وارد مي‌شوند و بر اثر ورود آنها در بدن، انسان ديوانه مي شود.

در اواخر قرن هجدهم دانشمنداني همچون چون پينل و اسكيرول پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند: جنون، نوعي بيماري رواني است و بايستي افراد مجنون مانند ساير بيماران تحت معالجه و درمان قرار گيرند.

به موجب اين تحقيقات بود كه در قانون جزاي ‪ ۱۸۱۰‬كشور فرانسه براي نخستين بار، عدم مسووليت جزايي بزهكاران ديوانه پذيرفته شد.

در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۲۶‬اتين اميل بائوليو”، بيوشيميدان و پزشك فرانسوي به دنيا آمد.

بائوليو بيشتر به دليل فعاليت هايش در بيوسنتز هورمون‌هاي استروييدي ، متابوليسم و گيرنده‌هاي اين هورمون، شهرت دارد.

او استفاده از ‪ RU-۴۸۶‬را به عنوان جايگزيني براي سقطهاي جراحي، توسعه داد.

بائوليو، در سال ‪” ۱۹۵۹‬دهيدرواپي آندرسترون سولفات” (هورمون ترشحه از غدد آدرنال) را كشف كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل