خانه / اخبار اجتماعي / براساس نتايج يك پژوهش پزشكي، دهان ودندان ‪ ۴۸/۷‬درصد از دانش‌آموزان اول راهنمايي مدارس استان مركزي داراي بيماري است. 15/7/84

براساس نتايج يك پژوهش پزشكي، دهان ودندان ‪ ۴۸/۷‬درصد از دانش‌آموزان اول راهنمايي مدارس استان مركزي داراي بيماري است. 15/7/84

‪ ۴۸/۷‬درصد از دانش‌آموزان اول راهنمايي مدارس استان مركزي داراي بيماري است.
براساس نتايج يك پژوهش پزشكي، دهان ودندان ‪ ۴۸/۷‬درصد از دانش‌آموزان اول راهنمايي مدارس استان مركزي داراي بيماري است.

دراين پژوهش كه توسط دكتر”شاهرخ حيدري” بر روي ‪ ۹۰۰‬دانش‌آموز ‪ ۱۲‬ساله در ‪ ۴۲‬مدرسه انجام شده است دندان ‪ ۲۲/۵‬درصد دانش‌آموزان نياز به كشيدن، ‪۵۶/۷‬ درصد نيازمند پركردن، ‪ ۱۲/۱۲‬درصد جرم‌گيري و ‪۵/۷‬درصد نيز بيماري فك دارند.

همچنين در اين مطالعه، ‪ ۹۴/۶‬درصد دانش‌آموزان داراي لثه سالم، ‪ ۸۰/۹‬درصد دندانهاي مرتب و ‪ ۲۴/۸‬درصد نيز دندانهاي سالم دارند.

براساس نتايج اين تحقيق شاخص دندان دائمي ‪ DMF‬درپسران ‪ ۱/۱۳۲‬ودر دختران ‪ ۱/۱۳۳‬باميانگين ‪ ۱/۱۳۲‬بوده كه‌اين ميزان درمقايسه بااستاندارد جهاني كمتر از متوسط است.

در اين تحقيق آمده است هفت درصد دانش‌آموزان اصلا مسواك نمي‌زنند، ‪۷۸/۷‬ درصد يك نوبت در شبانه روز، ‪ ۷/۷‬درصد دو نوبت و ‪ ۶/۶‬درصد سه‌نوبت در شبانه روز مسواك مي‌زنند.

براساس اين پژوهش ‪ ۲۱‬درصد دختران نيازمندكشيدن دندان، ‪ ۶۸‬درصد پركردن ، ‪ ۱۳‬درصد جرم‌گيري و ‪ ۲۶‬درصد آنان دندانهاي سالم دارند كه‌اين ميزان نشان دهنده ناكافي بودن سلامت دهان و دندان دانش آموزان دختراست.

همچنين، ‪ ۲۳‬درصد دانش‌آموزان پسر نياز به كشيدن دندان، ‪ ۶۳‬درصد پركردن ، ‪۱۰‬درصد جرم‌گيري و ‪۳۲/۵‬درصد آنان داراي دندانهاي سالم هستند كه شاخص دندان دائمي ‪ DMF‬پسران ‪ ۱/۱۳‬درصد است.

براساس نتايج‌اين پژوهش شاخص دندان دائمي ‪ DMF‬كودكان ‪۱۲‬ساله استان ‪۱/۱۳۲‬ درصد در كشور ‪ ۳/۹۶‬درصد و شاخص جهاني ‪ ۱/۷۹‬است.

همچنین بررسی کنید

چه عواملی بر سلامت روح و روان موثر است ؟

عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روح و روان انسانها تاثیر گذار می باشند …

اسباب بازی های الکترونیکی تاثیر منفی بر رشد مهارت های کلامی کودک دارد

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج بررسی های صورت گرفته در یک مطالعه نشان می …