براساس نتایج یک پژوهش پزشکی، دهان ودندان ‪ ۴۸/۷‬درصد از دانش‌آموزان اول راهنمایی مدارس استان مرکزی دارای بیماری است. ۱۵/۷/۸۴

‪ ۴۸/۷‬درصد از دانش‌آموزان اول راهنمایی مدارس استان مرکزی دارای بیماری است.
براساس نتایج یک پژوهش پزشکی، دهان ودندان ‪ ۴۸/۷‬درصد از دانش‌آموزان اول راهنمایی مدارس استان مرکزی دارای بیماری است.

دراین پژوهش که توسط دکتر”شاهرخ حیدری” بر روی ‪ ۹۰۰‬دانش‌آموز ‪ ۱۲‬ساله در ‪ ۴۲‬مدرسه انجام شده است دندان ‪ ۲۲/۵‬درصد دانش‌آموزان نیاز به کشیدن، ‪۵۶/۷‬ درصد نیازمند پرکردن، ‪ ۱۲/۱۲‬درصد جرم‌گیری و ‪۵/۷‬درصد نیز بیماری فک دارند.

همچنین در این مطالعه، ‪ ۹۴/۶‬درصد دانش‌آموزان دارای لثه سالم، ‪ ۸۰/۹‬درصد دندانهای مرتب و ‪ ۲۴/۸‬درصد نیز دندانهای سالم دارند.

براساس نتایج این تحقیق شاخص دندان دائمی ‪ DMF‬درپسران ‪ ۱/۱۳۲‬ودر دختران ‪ ۱/۱۳۳‬بامیانگین ‪ ۱/۱۳۲‬بوده که‌این میزان درمقایسه بااستاندارد جهانی کمتر از متوسط است.

در این تحقیق آمده است هفت درصد دانش‌آموزان اصلا مسواک نمی‌زنند، ‪۷۸/۷‬ درصد یک نوبت در شبانه روز، ‪ ۷/۷‬درصد دو نوبت و ‪ ۶/۶‬درصد سه‌نوبت در شبانه روز مسواک می‌زنند.

براساس این پژوهش ‪ ۲۱‬درصد دختران نیازمندکشیدن دندان، ‪ ۶۸‬درصد پرکردن ، ‪ ۱۳‬درصد جرم‌گیری و ‪ ۲۶‬درصد آنان دندانهای سالم دارند که‌این میزان نشان دهنده ناکافی بودن سلامت دهان و دندان دانش آموزان دختراست.

همچنین، ‪ ۲۳‬درصد دانش‌آموزان پسر نیاز به کشیدن دندان، ‪ ۶۳‬درصد پرکردن ، ‪۱۰‬درصد جرم‌گیری و ‪۳۲/۵‬درصد آنان دارای دندانهای سالم هستند که شاخص دندان دائمی ‪ DMF‬پسران ‪ ۱/۱۳‬درصد است.

براساس نتایج‌این پژوهش شاخص دندان دائمی ‪ DMF‬کودکان ‪۱۲‬ساله استان ‪۱/۱۳۲‬ درصد در کشور ‪ ۳/۹۶‬درصد و شاخص جهانی ‪ ۱/۷۹‬است.

همچنین بررسی کنید

چه عواملی بر سلامت روح و روان موثر است ؟

عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روح و روان انسانها تاثیر گذار می باشند …

اسباب بازی های الکترونیکی تاثیر منفی بر رشد مهارت های کلامی کودک دارد

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج بررسی های صورت گرفته در یک مطالعه نشان می …