خانه / تاریخ پزشکی / 29 آذر امبروازپار ، پزشک فرانسوی و یکی از مشهورترین جراحان اروپا در دوره رنسانس در گذشت .

29 آذر امبروازپار ، پزشک فرانسوی و یکی از مشهورترین جراحان اروپا در دوره رنسانس در گذشت .

29 آذر برابر با 20 دسامبر 1590 م. امبروازپار ، پزشک فرانسوی و یکی از مشهورترین جراحان اروپا در دوره رنسانس در گذشت .برخی از تاریخ نگاران پزشکی او را “پدر جراحی نوین در گذشت .

20 دسامبر 1921 م. ریچارد یولیوس پتری ، پزشک و باکتری شناس آلمانی که به دلیل نامش که بر روی ظروف کشت ( ظروف پتری ) گذاشته از شهرت برخوردار است .

20 دسامبر سال 1988 م. سرآلن للوید هاجیکن ، فیزیولوژیست انگلیسی و از برندگان جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی انگلیسی و از برندگانجایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی ( در سال 1960 م. به همراه هاکسی واگلز ) در گذشت . این جایزه به خاطر کشف فرایندهای شیمیایی موثر در تحریک ف مهار و انتقال پیام های عصبی ، به این سه تعلق گرفت .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل