خانه / تاریخ پزشکی / پنجشنبه 30 آذر (21 دسامبر 1956 م.) لویس مدیسون ترمن ، روانشناس آمریکایی درگذشت.

پنجشنبه 30 آذر (21 دسامبر 1956 م.) لویس مدیسون ترمن ، روانشناس آمریکایی درگذشت.

پنجشنبه 30 آذر (21 دسامبر 1956 م.) لویس مدیسون ترمن ، روانشناس آمریکایی درگذشت.

لویس استاد دانشگاه استانفورد بود و تست هوش اختراعی بینه و سیمون در فرانسه را تکمیل و به آزمون استانفورد- بینه تبدیل کرد .همچنین او برای اولین بار تحقیقاتی روی افراد نابغه با  بالای 140 انجام داد و دریافت که این افراد سالمتر و پایدارتر از متوسط جامعه هستند .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل