خانه / اخبار داروسازی / حداقل شرايط لازم جهت واحدهای بسته بندی گياهان دارويی، عصاره ها و اسانسهای گياهی

حداقل شرايط لازم جهت واحدهای بسته بندی گياهان دارويی، عصاره ها و اسانسهای گياهی

1ـ واحد بسته بندی گياهان دارويی، عصاره ها و اسانسهای گياهی بايد در خارج از شهر و دور از از تجمع مردم و آلودگی هوا باشد. احداث كارخانه در محلهايی كه جاده خاكی دارند، نزديك كارخانجاتی كه مولد دود و گرد و غبار هستند، نزديك دامداری، مرغداری، بيمارستانها و يا در مجاورت فاضلابهای آلوده مجاز نمی باشد.
2ـ مساحت زير بنای مفيد برای اين واحدها حداقل 500 مترمربع در نظر گرفته شود.
3ـ تقسيمات ساختمان بايد طوری در نظر گرفته شود كه حدود دو پنجم آن به سالنهای توليد و بسته بندی و دو پنجم آن به انبارها اختصاص يافته و فضای باقيمانده به طور مناسب جهت واحد كنترل، ناهارخوري، سرويس های بهداشتی و بخش اداری تقسيم گردد.
4ـ عمليات توليد بايد در محدوده معين با ابعاد مناسب انجام شود. به منظور ممانعت از آلودگی يا بهم ريختگی برای هر يك از عمليات توليد نظير بوجاري، خرد و آسياب كردن و بسته بندی گياهان دارويی بايستی فضای جداگانه و معين در نظر گرفته شود.
5ـ در واحدهايی كه از گياهان دارويی به صورت تازه استفاده می كنند بايد فضاهای جداگانه ای جهت نگهداری كوتاه مدت گياهان تازه، پاك كردن، شستشو و خشك كردن آنها در نظر گرفته شود.
6ـ ديوارها بايد تا سقف كاشي، قابل شستشو، بدون درز، يكنواخت و مقاوم باشند.
7ـ كف انبارها و سالن های توليد و بسته بندی بايد سنگ يا موزاييك، مقاوم و با كف شوی و شيب مناسب باشد.
8ـ سرويسهای بهداشتی كارگران بايستی كاملا از انبارها و سالنهای توليد و بسته بندی جدا و يا فاصله داشته باشند.
9ـ كليه قسمتهای توليد بايد از نور كافی برخوردار بوده و دارای كانالهای تهويه هوا با دريچه های مناسب باشند.
10- انبارها بايد طوري طراحي و ساخته شوند كه از شرايط خوب جهت نگهداری محصولات برخوردار باشند. درجه حرارت انبار می بايد در محدوده 22 درجه سانتيگراد (به اضافه يا منهای 3درجه) و ميران رطوبت كمتر از 40% باشد.
11ـ انبارها بايد از تهويه مناسب و نور كافی برخوردار باشند. استفاده از كولر آبی به علت ايجاد رطوبت جايز نيست، در صورت نداشتن تهويه از كولر گازی و يا دستگاه چيلر كوچك می توان برای خنك كردن استفاده نمود.
12ـ در روی ديوارهای انبار بايد دماسنج، رطوبت سنج و در كليه قسمتها كپسول های آتش نشانی تعبيه گردد.
13ـ كل انبار و به خصوص زير سقفها بايد سالی يكبار سمپاشی شود تا از نفوذ موش و حشرات جلوگيری به عمل آيد.
14ـ كليه درها و پنجره های بازشو جهت جلوگيری از ورود حشرات و پرندگان می بايد مجهز به توری باشند.
15ـ دهانه كف شوی ها بايد دارای پنجره بوده و زير آن توری خيلی ريز گذاشته شود تا از ورود حشرات از دهانه فاضلاب جلوگيری به عمل آيد.
16ـ كارگران بايد ملبس به روپوش و كلاه به رنگ روشن و كفش كار بوده و در هنگام توليد از ماسك مناسب و دستكش استفاده نمايند.
17ـ كارگران اين واحدها در موقع استخدام بايد مورد معاينات پزشكی و آزمايشات طبی لازم قرار گيرند و حداقل آزمايشات طبی لازم عبارتند از تست عدم اعتياد، عكسبرداری از ريتين، VDRL و آزمايشات انگلی و اين آزمايشات حداقل سالی يكبار بايد تكرار شود.
18ـ واحدهای مذكور بايد دارای مسئول فنی واجد شرايط جهت نظارت و كنترل عملی و فنی بر امور توليد باشد.
19ـ حداقل كنترلهايی كه می بايد در واحد بسته بندی گياهان دارويی انجام گيرد شامل تعيين جنس و گونه گياهي، تعيين مشخصات ماكروسكوپی و ميكروسكوپی بخش مورد استفاده گياه (مشخصات خرده نگاري)، درصد رطوبت، درصد اجسام خارجی آلی (Foreign organic matter )، (ميزان خاكستر تام و خاكستر نامحلول در اسيد، كنترل ميكروبی و قارچی فرآورده، ميزان باقيمانده سموم در گياه (در صورت سمپاشی گياه به منظور دفع آفات نباتی)، كنترل بسته بندی نهايی از نظر وضع ظاهری و وضعيت جعبه ها و كارتن ها می باشد.(و حداقل كنترلهايی كه می بايد در واحد توليد عصاره اسانس گياهی انجام گيرد شامل تعيين جنس و گونه گياهی، كنترلهای فيزيكی عصاره و يا اسانس ميباشد(
20ـ واحدهای فوق بايد دارای دستگاهها و تجهيزات متناسب با نوع توليد شامل وسايل و تجهيزات شستشوی گياهان تازه، دستگاه خشك كن، دستگاه آسياب و خردكن، دستگاه بوجاری، دستگاه بسته بندی خودكار، تانكهای عصاره و اسانس گيری و ذخيره و وسايل آزمايشگاهی لازم باشد.

منبع:وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

همچنین بررسی کنید

آیا مصرف کافئین اعتیاد آور است

کافئین نوعی ماده آلکالوئیدی است که بطور طبیعی در برخی مواد غذایی از جمله دانه …

داروی ” بگزاروتن ” موجب توقف روند تخریب سلول های مغزی در آلزایمر می شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه مرکز مطالعات آلزایمر کمبریج موفق به شناسایی داروهایی شدند که …