خانه / بهداشت عمومي / كزاز-ديفتري-سياه سرفه آسه‌لولار (بي‌ياخته) (‪ (Tdap‬در نوجواناني كه پيش از اين پنج دوز واكسن آسه‌لولار سياه سرفه دريافت كرده‌اند، به خوبي تحمل مي‌شود.

كزاز-ديفتري-سياه سرفه آسه‌لولار (بي‌ياخته) (‪ (Tdap‬در نوجواناني كه پيش از اين پنج دوز واكسن آسه‌لولار سياه سرفه دريافت كرده‌اند، به خوبي تحمل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز، دكتر “فرد زپ” از “دانشگاه يوهانس- گوتنبرگ” و همكارانش در مجله “طب اطفال” نوشتند: پيش از اين مايه كوبي عليه سياه سرفه براي كودكان بالاي شش سال توصيه نمي‌شد كه علت آن وجود نگراني‌هايي نسبت به واكنش بد بدن در برابر واكسن‌هاي تمام سلولي سياه سرفه بود.

ظهور واكسن‌هاي آسه‌لولار سياه سرفه با آنتي‌ژن كاهش يافته اين فرصت را فراهم آورد تا پيشگيري از سياه سرفه در بيماران بزرگتر نيز ميسر شود كه اكنون توصيه مي‌شود.

براي بررسي بي‌خطر بودن اين راهكار، اين گروه تحقيقاتي ‪ ۲۱۹‬نوجوان را كه پيش از اين پنج نوبت واكسن حاوي آسه‌سولار سياه سرفه دريافت كرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند.

پس از دريافت واكسن يادآور، نوجوانان اغلب از درد، سرخي و تورم شكايت داشتند، اما فقط در سه نفر تورم زياد بود.

محققان مي‌گويند، اين نتايج نشان مي‌دهد اين واكسن به عنوان ششمين دوز متوالي واكسن آسه‌لولار سياه سرفه به خوبي تحمل مي‌شود.

اين مطالعه در شماره ‪ ۱۵‬نوامبر ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪ “pediatrics‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …