خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / تدابیر چین درباره جمعیت پیر کشور

تدابیر چین درباره جمعیت پیر کشور

 دولت چین با اتخاذ تدابیر موثرتری به مقابله با مسئله پیر شدن جمعیت که روز به روز تشدید می شود خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین کتاب سفیدی را با عنوان “پیشرفت امور مربوط به سالخوردگان چین” منتشر کرد. در این کتاب آمده است: دولت چین با اتخاذ تدابیر موثرتری به مقابله با مسئله پیر شدن جمعیت که روز به روز تشدید می شود خواهد پرداخت. این کتاب در 7 قسمت موضوعاتی مانند ایجاد سامانه تامین بازنشستگی چین و تقویت تضمین حقوق سالخوردگان را تشریح کرده است. در این کتاب آمده است که چین در سال های اخیر با ایجاد و تکمیل تدریجی سامانه تضمین دوران بازنشستگی با همکاری دولت، جامعه، خانواده  و فرد، برای تضمین نیازهای اولیه زندگی سالخوردگان تلاش کرده است. در پایان سال گذشته، نزدیک به 40 هزار نهاد خدماتی برای سالخوردگان مانند خانه های خیریه و خانه بازنشستگان در کشور و 26 هزار دانشگاه و مدرسه ویژه سالخوردگان تأسیس شده است. در این کتاب همچنین با اشاره به کمبودهای موجود گفته شده است در حال حاضر امور مربوط به سالخوردگان چین کماکان با مسائلی مانند ناکامل بودن قوانین و مقررات مربوط به این قشر از جامعه، ناکامل بودن نظام تامین اجتماعی و شدت نسبی فقر در میان بخشی از جمعیت سالخوردگان روستاها روبرو است که دولت چین به منظور کمک به سالخوردگان در بهره برداری از دست آوردهای پیشرفت جامعه برای حل این مشکلات تدابیر موثری اتخاذ خواهد کرد.

همچنین بررسی کنید

راهنمای سفر برای سالمندان

لازم است به پدر و مادرها و افراد مسن اطرافمان کمی یاری کنیم تا به …

با التهاب و درد مزمن مفاصل چه کنیم؟

درد و تورم مفصل، مشکل شایعی است که می‌تواند علل مختلفی از آرتروز گرفته تا …