خانه / بهداشت عمومي / مراحل بلوغ در دختران یا”مسائل جسمی دوران بلوغ”( در گوشی های متخصص با نوجوانان و جوانان- قسمت سوم-)

مراحل بلوغ در دختران یا”مسائل جسمی دوران بلوغ”( در گوشی های متخصص با نوجوانان و جوانان- قسمت سوم-)

مسائل روحی و عاطفی دوران بلوغ

تحولات روحی در دوران بلوغ در بين دختر ها و پسرها متفاوت است. اين تفاوتها نه تنها به دليل شرايط خانوادگی و فرهنگی و تفاوت جايگاهی که يک دختر خانم و يا آقا پسر جوان در جامعه دارند بلکه بدليل تفاوت های هورمونی شان هم هست.

در اين سن بيشترين اشخاصی که روی فرد نوجوان تاثير دارند دوستان وی هستند. چون فرد نوجوان تصور می کند هيچ کس او را درک نمی کند و تنها کسانی که تجربه همسان دارند و همسن او هستند مشکلات او را می فهمند. دليلش هم خيلی ساده است.

در نظر بگيريد يک فرد نوجوان موضوعی را با والدين خود در ميان بگذارد. مثلا بگويد دوستم ميثم سيگار می کشد. اگر پدر و مادر بلافاصله عکس العمل نشان بدهند و يا با ميثم برخورد بدی بکنند و يا نوجوان را از ديدن دوستش محروم کنند بار بعدی فرزند شان حرفی را که بداند عواقب اينچنينی دارد برای پدر و مادرش بازگو نمی کند.

بهترين راه گوش کردن بدون نظر دادن و قطع کردن صحبت نوجوان است. بعد از آن می توانيد نظر او را در مورد سيگار کشيدن بپرسيد و بعد راجع به آن را هم صحبت کنيد تا خود او به اين نتيجه برسد که سيگار کشيدن برايش ضرر دارد و اين انتخابی نيست که می خواهد برای خودش بکند.

اما اگر سيگار کشيدن را محکوم کنيد بدون اينکه نوجوان دلايل آن را درک کرده باشد در بازداری وی از انجام اين عمل موفق نبوده ايد.

يکی از فشارهايی که امروزه روی نوجوانان و جوانان است مسئله تجربه جنسی است. مثلا وقتی در جمع دوستانشان هستند هرکس دوست دختر و يا دوست پسر ندارد و يا رابطه جنسی را تجربه نکرده است مورد تمسخر قرار می گيرد.

بعضی افراد هم نيازهای عاطفی که از جانب خانواده شان تامين نشده در فردی خارج از خانواده جستجو می کنند بخصوص برای دخترهايی که از طرف پدرشان احترام و صميمت کافی را نداشته اند و پسرهايی که از طرف والين خود تحقير شده و يا نزديکی خاصی با آنها احساس نمی کنند.

اما بگذاريد همينجا خيالتان را راحت کنم. در تمامی تحقيقاتی که با نوجوانان به عمل آمده اکثر دخترها اعلام کرده اند که به هر دليل که رابطه جنسی را در نوجوانی تجربه کرده اند اعم از کمبود محبت، بخاطر فشار دوستانشان و يا تحت تاثير الکل و مواد مخدر، از اينکه اين رابطه را داشته اند پشيمان هستند. و اين تازه اعلام آمار در کشورهايی است که باکره بودن دختر مهم نيست.

در مورد پسرها هم پژوهش ها نشان داده که در يک جمع پسرهای نوجوان و جوان اکثر کسانی که خودشان را بسيار با تجربه نشان می دهند در واقع هرگز رابطه جنسی نداشته اند و اعتماد به نفس بسيار پايينی دارند که با گفتن اينکه من با اين تعداد دختر رابطه داشته ام می خواهند کمبود خود را جبران کنند.

معمولا اين افراد ديگران را تشويق می کنند که رابطه جنسی داشته باشند که در واقع بعد بتوانند از تجربيات آنها استفاده کنند.

فرد نوجوان بايد از خود بپرسد که آيا من دوست دارم بازيچه همچين فردی بشوم؟ سئوال ديگری که يک نوجوان می تواند از خودش بپرسد اين است که حالا من اين کار را هم کردم بعدش چه؟ چه چيزی بدست می آورم؟ اگر در نتيجه اين ارتباط بارداری ناخواسته اتفاق افتاد چه؟ و غيره.

بنابر پژوهش ها نزديکی نوجوان با والدينش و دريافت احترام و محبت کافی از آنان، داشتن اعتماد به نفس بالا، هدفمندی در مورد آينده اش می تواند از تاثيرپذيری منفی يک فرد نوجوان از محيط اطرافش کم کند.

از مسائل ديگری که در سنين نوجوانی و جوانی بايد به آن توجه داشت، شکل گيری اعتماد به نفس است. در اين مورد اطرافيان يک نوجوان می توانند نقش بسيار مهمی را ايفا کنند.

يک نوجوان تغييرات جسمی را تجربه می کند که برايش جديد است. برای همين اکثر نوجوانان وقت زيادی را جلوی آينه می گذرانند. لوازم اصلاح و يا آرايشی می خرند و غيره.

يک نوجوان تمامی اين کارها را می کند تا بازتاب مثبتی از اطرافيانش دريافت کند. در اين سن اگر از يک نوجوان بپرسيد دوست داشتی چه شکلی بودی تقريبا محال است يک جای بدنش را نام نبرد که مايل است تغييرش بدهد.

در ضمن به دليل اينکه بعضی از نوجوان ها در اين سن خود ارضايی را شروع می کنند و در اين مورد با کسی هم نمی توانند صحبت کنند دچار احساس عذاب وجدان می شوند و حتی از اينکه به خودشان آسيب بزنند می ترسند که اين ترس تا سال ها بعد هم باقی است.

مشغوليت ديگر يک نوجوان، ترس از ناهماهنگی با گروه های هم سن اش است. اين ترس در برخی گروه ها بيشتر است مثلا افرادی که حس می کنند نسبت به جنس موافق گرايش دارند نه جنس مخالف. و چون بقيه دوستانشان اين حس را ندارند احساس غير طبيعی بودن می کنند و حتی ممکن است دچار افسردگی های مزمن بشوند.

صحبت کردن نوجوان در مورد احساسات و عواطفش با توجه به اينکه در دوران برزخ بين بچگی و بلوغ به سر می برد سخت است چه برسد به اينکه احساسی را در خود پيدا کند که نمی داند در صورت مطرح کردنش چه برخوردی با وی می شود.

بعضی از افراد بخصوص پسرها به اصطلاح حالت همجنس هراسی دارند. يعنی می ترسند که اگر مثلا کارهايی را که يک مرد می کند نکنند به همجنس گرا بودن متهم بشوند.

مثلا يک آقا پسر می خواهد با جنس مخالف رابطه جنسی داشته باشد يا دعوا می کند و به اصطلاح شاخ به شاخ می شود، رفتارهای خشن از خودش نشان می دهد که بگويد من مرد شده ام.

هجوم هورمونهای مردانه هم در اين سن، به اين موضوع دامن می زند. اما اينها نشانه مردانگی نيست بلکه آرامش بخشيدن، تحت کنترل داشتن خود و عاقلانه فکر کردن از خصوصياتی است که يک مرد با توجه به قوای روحی و جسمی بالايی که دارد بايد از آن برخوردار باشد و ديگران را هم با استفاده از آنها کمک کند.

مسئله بعدی استفاده از مواد مخدر مثل سيگار، قرص های اکس، حشيش و غيره و خوردن مشروبات الکلی است.

مصرف اين مواد به هر دليلی، از نشان دادن خودتان در برابر دوستان تا بهانه هايی چون ناراحت بودم و غيره شروع می شود. در آن لحظه ممکن است به اين موضوع فکر نکنيد اما همان يک بار استفاده می تواند دعوتی است برای بارهای بعدی و می تواند شروع اعتياد به آن ماده مخدر و يا مشروب الکلی باشد. اينجاست که گفتن نه ارزش پيدا می کند.

می دانم که در مهمانی و وقتی که دوستی چيزی را تعارف می کند فرصت زيادی برای فکر کردن نيست اما اگر پيش از اينکه در چنين موقعيتی قرار بگيريد برای خودتان و زندگی تان قانون بگذاريد.

مثلا بگوييد من هرگز لب به سيگار نميزنم به اين دليل و به آن دليل. تحت هيچ شرايطی اين قانون نمی شکند اما اگر تصميمی در اين مورد نگرفته باشيد و تنها بدانيد که سيگار برای بدن ضرر دارد اما هرگز به صورت عميق در مورد آن مطالعه نکرده باشيد و يا فکر نکرده باشيد در شرايط خاص احتمال اينکه آن را امتحان کنيد بسيار بالا است.

در اين مورد نقش والدين هم خيلی مهم است که در برنامه ششم در مورد آن صحبت می کنم.

مصرف مواد مخدر از هر نوعی و مشروبات الکلی حداقل خطری که دارد اين است که قوای فکری را مختل می کند و ممکن است فرد به کارهايی دست بزند که بعدا پشيمانی غيرقابل جبرانی به بار بياورد.

معمولا ارتباطات جنسی که تحت تاثير اين موارد انجام می شود پر خطر است. در ضمن ممکن است مثلا مست باشيد و موجب تفريح بقيه بشويد اما آيا اين واقعا چيزی است که می خواهيد؟ که ديگران را سرگرم کنيد؟ فردی که موجب سرگرمی افراد می شود برای زمان مهمانی و تفريح جذاب است اما در شرايط معمول زندگی اغلب تنها است چون ديگران نمی توانند روی تصميم گيريهايش حساب کنند.

در يک برنامه بطور مفصل در مورد مواد مخدرو مشروبات الکلی و اثر آن بر روی سلامتی جنسی صحبت خواهم کرد.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره این موضوع به اخبار موضوعی قسمت در گوشی های متخصص با نوجوانان و جوانان مراجعه کنید و یا اینجا را کلیک کنید

————

دکتر سارا ناصرزاده پژوهشگر، مشاور زوج ها و روان درمانگر جنسی بخش فارسی بی بی سی
بازدیدکننده  محترم

با توجه به حساسیت ما در ارائه مطالب از معتبرترین و بهترین متخصصین جهانی  یک تیم از همکاران ما به تهیه مطلب و گزارش در رابطه با موضوعات مورد نظر شما  مشغول است . مقالات و مصاحبه هایی مانند مورد بالا بر اساس سوالات شما تهیه می گردد . متاسفانه بدلیل حجم بالای تعداد سوالات و حساسیت ما ممکن است مطلب مرتبط با سوال خود را با تاخیر در سایت مشاهده کنید .

دفتر رسیدگی به سوالات بازدید کنندگان

“ سایت پزشکان بدون مرز ”

 

 

همچنین بررسی کنید

روش های پیشگیری از آنفلوآنزا و سرماخوردگی

سرماخوردگی با ذرات تنفسی آلوده، سرفه یا عطسه، در هوا منتشر می‌شود. انجام اقدام‌های ساده …

چگونه از سرماخوردگی پیشگیری کنیم؟

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و …