دفتر اتحادیه آمار ویسبادن اعلام کرد: بیماری های قلبی و خونی باعث نیمی از مرگ و میرها در آلمان در سال ۲۰۰۳ بود. ۱۶/۷/۸۴

بیماری قلب اولین دلیل مرگ و میر در آلمان
دفتر اتحادیه آمار ویسبادن اعلام کرد: بیماری های قلبی و خونی باعث نیمی از مرگ و میرها در آلمان در سال ۲۰۰۳ بود.
به نوشته عرب آنلاین ۸۵۳/۹۴۶ نفر سال ۲۰۰۳ به دلیل ابتلا به بیماری های قلبی و خونی جان خود را از دست دادند.
اغلب این مرگ و میرها در نتیجه لخته شدن خون و خلل در خون رسانی به قلب صورت گرفت. میانگین سن ۹۰ درصد بیماران خونی ۶۵ سال بود و سرطان عامل دوم مرگ و میرها در آلمان به شمار می رود.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …