خانه / تاریخ پزشکی / 18 دی ، 8 ژانویه 1704 م. لورنزو بلینی ، پزشک و آناتومیست ایتالیایی ، در گذشت .

18 دی ، 8 ژانویه 1704 م. لورنزو بلینی ، پزشک و آناتومیست ایتالیایی ، در گذشت .

18 دی ،  8 ژانویه 1704 م. لورنزوبلینی ، پزشک و آناتومیست ایتالیایی ، در گذشت .

بلینی نخستین کسی بود که به تشریح اجزای پارانشیم کلیه و لوله های جمع کننده ادرار (که به لوله های بلینی معروف هستند) پرداخت. همچنین یکی از لیگمان های کپسول مفصل هیپ که به تروکانتر بزرگ استخوان ران می چسبد . به نام او نامگذاری شد.

8 ژانویه 1997 م. ملوین کالوین ، بیوشیمیست آمریکایی در گذشت . کالوین در سال 1961 م. به خاطر کشف مسیرهای شیمیایی فتوسنتز و چرخه کالوین که به توصیف ” واکنش زمان تاریکی ” و تبدیل شبانه دی اکسید کربن به قند در گیاهان می پردازد ، برنده جایزه نوبل شیمی شد .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل