خانه / تاریخ پزشکی / ۲۰‬دي “استوكس” يكي از پيشگامان حيطه بيماري‌هاي قلب و ريه درگذشت

۲۰‬دي “استوكس” يكي از پيشگامان حيطه بيماري‌هاي قلب و ريه درگذشت

 ‪ ۲۰‬دي برابر با دهم ژانويه ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۲۹‬سال پيش در چنين روزي، “ويليام استوكس” پزشك ايرلندي و از پيشگامان حيطه بيماري‌هاي قلب و ريه درگذشت.

شهرت استوكس بيشتر به خاطر توصيف سندرم (حملات) “استوكس – آدامز” و تنفس “شين – استوكس” است.

ايست يا سنكوپ دوره‌اي قلب به خاطر نبود ريتم معمول فرار يا بدون فيبريلاسيون بطني و تظاهر باليني بلوك شديد قلبي را سندرم استوكس آدامز، مي‌گويند.

همچنين به افزايش و كاهش ريتميك سرعت و عمق تنفس همراه با دوره‌هاي آپنه در كماد همراه با اختلال مراكز عصبي نيز تنفس شين – استوكس، مي‌گويند.

در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۱۶‬هم “اون.كي.برگشتروم” بيوشيميدان سوئدي به دنيا آمد.

برگشتروم، دريافت‌كننده جايزه فيزيولوژي و پزشكي نوبل ( به همراه دو همكارش) در سال ‪ ۱۹۸۲‬به خاطر كشف، جدا كردن و آناليز “پروستاگلاندين ها” محسوب مي‌شود.

بدن ما براي انجام بسياري از اعمال متابوليكي مهم، نيازمند اسيدهاي چرب ضروري است.

زماني كه بدن به كمبود اسيدهاي چرب ضروري مانند امگا-‪ ۶‬و لينولئيك اسيد مبتلا است، فعاليت سيستم ايمني با اختلال مواجه مي‌شود در نتيجه بدن اسيدچرب لينولئيك را به پروستا گلاندين‌ها تبديل مي‌كند.

پروستا گلاندين ها، تركيباتي مشابه هورمون‌ها هستند كه ايمني بدن را تحريك مي‌كنند. به عبارت ديگر محرك سيستم ايمني بدن هستند.

ماهي‌هاي روغني آب‌هاي سرد، مثل ماهي قزل آلا از منابع خوب اسيدهاي چرب ضروري محسوب مي‌شوند.

اين اسيدهاي چرب موجود در ماهي، به روند تبديل اسيد چرب لينولئيك به پروستا گلاندين‌ها كمك مي‌كنند.

همچنين در دهم ژانويه ‪” ۱۸۵۰‬والتر ريد كلاني” پزشك انگليسي و مخترع چندين نسل از چراغ‌هاي ايمني معادن، چشم از جهان فروبست.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل