سیگار کشیدن باعث پیری ‪ DNA‬می‌شود ‬

سیگار کشیدن باعث پیری ‪ DNA‬می‌شود ‬
یک مطالعه جدید نشان داده است که سیگار کشیدن و خوردن غذاهای چرب به طور مستقیم ‪ DNA‬را در طول سال‌ها پیرتر می‌کند.

به نوشته جدیدترین شماره ماهنامه “پیام انجمن ژنتیک ایران”،رشته ‪DNA‬ اغلب به وسیله ترادف‌های با تکرار بالایی به نام تلومراز دنباله دار می شود.تلومراز به حفاظت از ژنها علیه فرسایش و گسیختگی کمک می‌کند.

اما در زمان تقسیم سلول‌ها پروتئین‌های درگیر در همانندسازی ‪DNA‬ موفق به انجام همانندسازی از منطقه تلومراز نمی‌شوند.

بنابراین با گذشت چند تقسیم سلولی به تدریج طول تلومراز کوتاه و کوتاهتر می‌شود.

‪ Time Spector‬سرپرست تحقیقات دوقلوها در بیمارستان توماس واقع در لندن و گروه همکار وی نشان دادند که طول تلومرازها در بیماران به طور چشمگیری کوتاه می‌شود.

وی می‌گوید،زنان چاق نسبت به زنان لاغر همسن خود ‪ ۹‬سال پیرترهستند، افراد سیگاری نیز که در طی ‪ ۴۰‬سال روزانه یک پاکت سیگار می‌کشند ،‪ ۷‬سال افزایش سن بیولوژیکی (بر مبنای طول تلومرها)نشان می‌دهند.

همچنین سیگار کشیدن و چاقی می‌تواند سبب یک نوع استرس در سلول ها شود و واکنش‌های شیمیایی را تشدید کند که محافظت از تلومراز را دستخوش اختلال می‌کنند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …