خانه / بهداشت عمومي / جنون گاوی

جنون گاوی

جنون گاوي 

اولين‌ بار در اوايل‌ دهه‌ 1980 ميلادي‌عوامل‌ بيماريزايي‌ كشف‌ شدند كه‌ قادربه‌ تكثير، انتقال‌ و عفونت‌زايي‌ بودند،لكن‌ از قطعات‌ پروتئيني‌ ناقص‌ فاقداسيدنوكلئيك‌ تشكيل‌ مي‌شدند. اين‌عوامل‌ را كه‌ حتي‌ از ويروس‌هاناچيزترند، پرايون‌(Prion) ناميدند.
    پرايونها بيشتر موجب‌ انواعي‌ ازبيماريهاي‌ عصبي‌ مزمن‌ تحليلي‌ درانسان‌ مي‌شوند. در سال‌ 1986 بيماري‌عفوني‌ جديدي‌ در تعدادي‌ از گاوهاي‌شيرده‌ انگلستان‌ ديده‌ شد كه‌ از پودرگوشت‌ و استخوان‌ گوسفندان‌ مبتلا به‌بيماري‌ اسكراپي‌ تغذيه‌ كرده‌ بودند;سپس‌ در سال‌ 1996 شواهدي‌ از انتقال‌اين‌ بيماري‌ به‌ انسان‌ مشاهده‌ شد،بدين‌ترتيب‌ اين‌ بيماري‌ «جنون‌ گاوي‌»نام‌ گرفت‌. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ برضدپرايونها در بدن‌ پاسخ‌ ايمني‌مصونيت‌زا ايجاد نمي‌شود، بنابراين‌تشخيص‌ آلودگي‌ يا بيماري‌ با بررسي‌پادتن‌ها غيرممكن‌ است‌. تنها راه‌شناسايي‌ عامل‌ بيماري‌ در بافت‌ آسيب‌ديده‌ مي‌باشد. بنابراين‌ گر چه‌ بهترين‌راه‌ تشخيص‌ بيماريهاي‌ پريوني‌ علايم‌باليني‌ مي‌باشد ولي‌ براي‌ تشخيص‌قطعي‌ بايستي‌ بافت‌ يا مايع‌ مغزي‌نخاعي‌ مورد آزمايشهاي‌ پيشرفته‌اي‌قرار گيرد.
    پرايونها بر خلاف‌ ديگر عوامل‌ بيماريزاويژگيهاي‌ منحصر به‌ فردي‌ دارند; درمقابل‌ اشعه‌ ماوراي‌ بنفش‌، فرمالين‌،يخ‌زدن‌هاي‌ مكرر، حرارت‌ مرطوب‌100 درجه‌ به‌ مدت‌ 48 ساعت‌ وحرارت‌ خشك‌ 160 درجه‌ به‌ مدت‌ 24ساعت‌ مقاومت‌ دارند. بنابراين‌پيشگيري‌ از اين‌ بيماريها با ديگرعوامل‌ ميكروبي‌ متفاوت‌ و از اهميت‌خاصي‌ برخوردار است‌.
    علايم‌ جنون‌ گاوي‌ در دام‌ : شامل‌تغيير در رفتار طبيعي‌، گام‌هاي‌غيرطبيعي‌، علايم‌ فلجي‌، حساسيت‌ به‌صدا و لامسه‌ است‌. دوره‌ نهفتگي‌بيماري‌ در دام‌ 3 تا 6 سال‌ است‌،بنابراين‌ علايم‌ در گاوهاي‌ بالغ‌ ديده‌مي‌شود. طول‌ دوره‌ بيماري‌ در دام‌ چندهفته‌ تا چند ماه‌ است‌ كه‌ نهايتا منجر به‌مرگ‌ حيوان‌ مي‌شود!
    دوره‌ نهفتگي‌ بيماري‌ در انسان‌نيز بسيار طولاني‌ و بيش‌ از 5 سال‌است‌. علايم‌ بيماري‌ شامل‌ فراموشي‌،لكنت‌ زبان‌، اختلال‌ حافظه‌، عدم‌تعادل‌، فلج‌ و بي‌ اختياري‌ است‌ كه‌نهايتا با مرگ‌ خاتمه‌ مي‌يابد. بيشترين‌ضايعه‌ در سلولهاي‌ عصبي‌ رخ‌ مي‌دهدكه‌ منجر به‌ حفره‌ حفره‌ شدن‌ و اسفنجي‌شدن‌ بافت‌ مغز و نخاع‌ مي‌شود.
    در حال‌ حاضر براي‌ اين‌ بيماري‌ درمان‌مؤثري‌ وجود ندارد و بدون‌ بهبودي‌ درهمه‌ موارد كشنده‌ است‌، لذا بايستي‌ به‌امر پيشگيري‌ و رعايت‌ اصول‌ بهداشتي‌بيش‌ از ديگر بيماريها همت‌ گماشت‌.همانطور كه‌ قبلا اشاره‌ شد به‌ لحاظمقاومت‌ نسبت‌ به‌ حرارت‌ با پخت‌معمول‌ غذا عامل‌ بيماري‌ از بين‌نمي‌رود. مهمترين‌ روش‌ از بين‌ بردن‌پرايونها استفاده‌ از «اتوكلاو» با حرارت‌132 درجه‌ سانتي‌ گراد و فشار 27 پوندبه‌ مدت‌ يك‌ ساعت‌ مي‌باشد. سفيدكننده‌هاي‌ خانگي‌ (مانند وايتكس‌) نيزتا حدودي‌ مي‌تواند اين‌ عوامل‌ راغيرفعال‌ كند.
    چگونگي‌ انتقال‌ بيماري‌:
    مهمترين‌ راه‌ انتقال‌ بيماري‌ به‌ گاوهاتغذيه‌ آنها با پودر گوشت‌ و استخوان‌گوسفندان‌ مبتلا به‌ بيماري‌ اسكرپي‌بوده‌ است‌. عامل‌ بيماري‌ در مغز ونخاع‌، و ريشه‌هاي‌ عصبي‌، غدد لنفاوي‌،چشم‌، قسمت‌ انتهايي‌ روده‌ كوچك‌،مغز استخوان‌ و طحال‌ بيشترين‌ تراكم‌را دارد و به‌ نظر مي‌رسد راه‌ انتقال‌بيماري‌ به‌ انسان‌ نيز مصرف‌ چنين‌قسمت‌ هايي‌ از دام‌ آلوده‌ مي‌باشد،بنابراين‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از انتقال‌بيماري‌ به‌ انسان‌ توصيه‌ مي‌شود كه‌ اگردامي‌ مبتلا به‌ جنون‌ گاوي‌ باشد بايستي‌حيوان‌ ذبح‌ شود و لاشه‌اش‌ سوزانده‌ يامنهدم‌ گردد.
    اما اگر در منطقه‌اي‌ آلودگي‌ ديده‌ شودولي‌ دام‌ ذبح‌ شده‌ سالم‌ باشد بايد به‌عنوان‌ احتياط مغز، نخاع‌، بافت‌هاي‌لنفاوي‌، چشم‌ و احشاي‌ آن‌ از زنجيره‌غذايي‌ انسان‌ حذف‌ شود. خوشبختانه‌ تاكنون‌ هيچ‌ گونه‌ آلودگي‌ دامي‌ يا انساني‌در كشور عزيز ما مشاهده‌ و ثابت‌ نشده‌است‌. در گوشت‌ قرمز نيز عامل‌بيماري‌ ديده‌ نشده‌ است‌، اما به‌ عنوان‌احتياط اگر حيوان‌ مبتلا به‌ جنون‌ گاوي‌باشد حتي‌ شير و گوشتش‌ نبايستي‌مصرف‌ شود، ولي‌ در صورت‌ سلامت‌ظاهري‌ دام‌ مي‌توان‌ از گوشت‌ يا شيرآن‌ استفاده‌ كرد.
    بنابراين‌ گوشت‌ چرخ‌ كرده‌، همبرگر،سوسيس‌ و كليه‌ محصولاتي‌ كه‌ از امعا واحشاي‌ حيوانات‌ مشكوك‌ تهيه‌مي‌شوند، (مناطق‌ مشكوك‌ به‌ آلودگي‌)مطمئن‌ نيستند.

همچنین بررسی کنید

علائم پنومونی ویروسی

پنومونی ویروسی عفونت ریوی است در اثر عوامل ویروسی.  اطفال و بالغین مسن بیشتر احتمال …

فارنژیت چیست؟

فارنژیت –  Pharyngitis اسامی دیگر آن عبارتند از: گلودرد ویروسی فارنژیت فارنژیت ویروسی به صورت …