خانه / اخبار سمينارها / اولين همايش ملي مديريت طب اسلامي در تاريخ 14 تيرماه سال 1386 برگزار مي گردد.

اولين همايش ملي مديريت طب اسلامي در تاريخ 14 تيرماه سال 1386 برگزار مي گردد.

اولين همايش ملي مديريت طب اسلامي به همت دانشگاه علوم پزشکي قم در تاريخ 14 تيرماه سال 1386 برگزار مي گردد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، از دکتر حيدري دبيرعلمي همايش ملي مديريت طب اسلامي در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص اهداف برگزاري اين همايش اظهار داشت: گرچه بررسي پيوندهاي مختلف «طب و دين» بخش سترگي از تاريخ کهن پزشکي را در بر گرفته است وطب مانند ساير علوم بشري در بستر و آغوش مباني گوناگون انسان شناختي، معرفت شناختي و روش شناختي باليده و رشد نموده است، اما در مجموعه گران سنگ معارف دين اسلام، آموزه هاي ارزشمندي از “گزاره هاي شناختاري طبي” وجود دارد که با گزاره هاي طبي هم ساختار و گاه هم زبان است بنابراين با شناخت تفصيلي و روشمند ميان دانش طب و اين مجموعه از گزاره هاي ديني، مي توان باب جدي و ويژه اي را در پيوند “طب و دين” گشود.

همچنين با اعلام اينکه با پيوند ميان اين دو بخش مي توان طب اسلامي را شکل داده و روند تکاملي آن را تضمين نمود اعلام کرد: اين همايش سعي دارد برداشت هاي متعدد از مفهوم طب اسلامي را بررسي و ضمن ارائه برداشت صحيح، ضرورت طرح موضوع طب اسلامي را در عصر کنوني بنماياند.

دکتر حيدري در خصوص محورهاي مورد بحث در اين همايش ملي گفت: برخي از اين موضوعات شامل ضرورت تدوين طب اسلامي، ترسيم اهداف طب اسلامي، بيان ديدگاه هاي انديشمندان و صاحبنظران، نقد و بررسي گرايش هاي مطرح شده در کشور، ارزيابي و تحليل سياست ها و رويکردها در زمينه طب اسلامي، آسيب شناسي عملکرد دستگاه هاي پژوهشي و آموزشي و زمينه طب اسلامي، بايسته هاي پژوهشي و آموزشي جهت توسعه و ترويج طب اسلامي در جامعه است.

وي افزود: در اين همايش به بيان و ارائه راه حل هاي کاربردي نمودن طب اسلامي، تبيين موانع در راه کارهاي اجرايي طب اسلامي، گزارش تحليلي وضعيت موجود طب اسلامي در کشور، مقايسه طب اسلامي در ايران با ساير کشورهاي اسلامي، چگونگي وظايف و مسئوليت نهاد ها، سازمان ها و موسسات در زمينه هاي ترويج و گسترش طب اسلامي، بيان استراتژي هاي تحقق اهداف طب اسلامي و طراحي نظام جامع طب اسلامي پرداخته خواهد شد.

دبيرعلمي همايش يادشده شرکت در همايش را براي همه گروه هاي پزشکي داراي امتياز بازآموزي دانست و آخرين فرصت ارسال چکيده مقاله را تا تاريخ 15 بهمن 85 و آخرين فرصت ارسال اصل مقاله را تا ارديبهشت ماه86 اعلام کرد.

همچنین بررسی کنید

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ 4 خرداد ماه 1391 برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ 10 و 11 خرداد …

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز ایران 14 تا 16 دی 1390 در تهران برگزار می شود

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز با موضوع كیفیت درمان (Quality on top) با حضور …