خانه / بهداشت عمومي / بررسی علل اسهال در كودكان و طرز تهيه‌ سرم‌ خوراكي‌ «او -آر – اس‌»

بررسی علل اسهال در كودكان و طرز تهيه‌ سرم‌ خوراكي‌ «او -آر – اس‌»

بررسی علل اسهال در كودكان و طرز تهيه‌ سرم‌ خوراكي‌ «او -آر – اس‌»
 

تمام انواع بیماریها می توانند جان کودکان را تهدید کنند اما مشكلي‌ كه‌ كودكان‌بيشتر با آن‌ مواجه‌ مي‌شوند، بيماريهاي‌اسهالي‌ است‌. اين‌ گروه‌ از بيماريهابسيار شايع‌ مي‌باشند و اگر برخورددرست‌ و منطقي‌ با آنها نشود مي‌توانندباعث‌ مرگ‌ و مير كودكان‌ شوند. ومتأسفانه‌ هر چه‌ در سنين‌ پايين‌تر مبتلاشوند احتمال‌ مرگ‌ و مير بيشتر است‌بچه‌ها ممكن‌ است‌ در سال‌ 4 تا 6 بار ودر شرايط نامناسب‌ از نظر سطح‌بهداشتي‌، 6 تا 8 بار به‌ اين‌ بيماري‌ مبتلاشوند.
    عامل‌ بيماري‌: عامل‌ بيماري‌ درزمستان‌ بيشتر ويروسي‌ است‌ و گاهي‌ باسرماخوردگي‌ ديده‌ مي‌شود; ليكن‌ درتابستان‌ بيشتر به‌ سبب‌ عوامل‌ عفوني‌ واز راه‌ غذاهاي‌ فاسد و آب‌ آلوده‌، دست‌آلوده‌ و ساير منابع‌ آلوده‌ بيماري‌ ايجادمي‌شود.
    علايم‌ بيماري‌: در اكثر مواقع‌اسهال‌ آبكي‌ به‌ صورت‌ دفع‌ غيرطبيعي‌و مكرر مدفوع‌ شل‌ همراه‌ يا بدون‌پيچش‌شكم‌ اتفاق‌ مي‌افتد. حجم‌ مدفوع‌زياد بوده‌ و ممكن‌ است‌ با تب‌، استفراغ‌و بي‌قراري‌ همراه‌ باشد.
    تغيير رنگ‌ مدفوع‌ ممكن‌ است‌ وجودداشته‌ باشد كه‌ اهميت‌ چنداني‌ نداردمگر اينكه‌ در آن‌ خون‌ ديده‌ شود.موضوعي‌ كه‌ حايز اهميت‌ است‌دفعات‌ و حجم‌ آب‌ دفع‌ شده‌ است‌ كه‌در صورت‌ پيشرفت‌ بيماري‌، علايم‌كم‌ آبي‌ در كودك‌ ظاهر مي‌شود. بروزسوء تغذيه‌ و اختلال‌ رشد كودكان‌ نيزاز عوارض‌ شديد و كشنده‌ بيماريهاي‌اسهالي‌ است‌.
    تحريك‌پذيري‌، كج‌ خلقي‌ بچه‌، خشك‌شدن‌ پوست‌ و مخاطها، كم‌ شدن‌ حجم‌و دفعات‌ ادرار، فرورفتن‌ چشم‌ها، تندشدن‌ تعداد تنفس‌ و نبض‌، بيحالي‌مفرط كه‌ به‌ تدريج‌ به‌ كودك‌ دست‌مي‌دهد و در مراحل‌ پيشرفته‌ با اختلال‌هوشياري‌ و بيهوشي‌ ممكن‌ است‌ همراه‌باشد، از جمله‌ علايم‌ ديگر است‌.
    درمان‌: در اكثر موارد اسهال‌ معمولادر عرض‌ چند روز خود بخود بر طرف‌مي‌شود و احتياجي‌ به‌ مصرف‌ داروي‌ضداسهال‌ نيست‌. بسياري‌ از داروهاي‌ضداسهال‌ بي‌تأثير و حتي‌ خطرناك‌هستند. بنابراين‌ به‌ كودكي‌ كه‌ اسهال‌دارد نبايد به‌ طور خودسر دارويي‌ داده‌شود، مگر اينكه‌ به‌ وسيله‌ پزشك‌ ياكاركنان‌ بهداشتي‌ تجويز شده‌ باشد.
    اما كار بسيار مهمي‌ كه‌ بايد براي‌ كودك‌مبتلا به‌ اسهال‌ انجام‌ داد، اين‌ است‌ كه‌نگذاريم‌ آب‌ بدن‌ او كم‌ و به‌ دليل‌ كم‌غذايي‌ ضعيف‌ شود. براي‌ اين‌ كارمي‌توان‌ از سرم‌ خوراكي‌ (محلول‌ او -آر – اس‌) استفاده‌ كرد; همچنين‌مي‌توان‌ از سوپ‌ ،ماست‌، دوغ‌، لعاب‌برنج‌، آب‌ ميوه‌ تازه‌ ولي‌ رقيق‌ شده‌ وچاي‌ كم‌ رنگ‌ كم‌ شيرين‌ نيز براي‌پيشگيري‌ از كم‌ آبي‌ بدن‌ استفاده‌ كرد.به‌ هر حال‌ به‌ كودكي‌ كه‌ اسهال‌ دارد بايدمايعات‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ داد. كودكي‌ كه‌دچار بيماري‌ گوارشي‌ شده‌ ممكن‌ است‌استفراغ‌ نيز داشته‌ باشد. استفراغ‌ اوليه‌معمولا بعد از چند ساعت‌ خودبخودمتوقف‌ مي‌شود، بنابراين‌ استفراغ‌ 2 تا3 بار، زياد مهم‌ نيست‌ و استفاده‌ ازداروهاي‌ ضد استفراغ‌ در صورت‌تجويز پزشك‌ اشكالي‌ ندارد، ضمنا درصورتي‌ كه‌ استفراغ‌ شديد و طولاني‌ بودبايد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.
    
پيشگيري‌:
    1 – از عواملي‌ كه‌ در بروز اسهال‌ مهم‌است‌ وضعيت‌ عمومي‌ و سلامتي‌ كودك‌مي‌باشد. بچه‌هاي‌ سالم‌ كه‌ از شير مادراستفاده‌ مي‌كنند و از رشد مناسب‌برخوردارند كمتر دچار اسهال‌مي‌شوند.
    2 – كودكاني‌ كه‌ از سرشيشه‌ براي‌تغذيه‌ آنها استفاده‌ مي‌شود بيشتر درمعرض‌ ابتلا هستند.
    3 – بطري‌ و پستانك‌هاي‌ آلوده‌ كه‌عامل‌ ابتلاي‌ كودكان‌ به‌ اسهال‌ مي‌باشدنبايد جهت‌ تغذيه‌ استفاده‌ شود.
    4 – بهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ بايدرعايت‌ شود.
    5 – زباله‌ بطور صحيح‌ و بهداشتي‌ دفع‌گردد.
    6 – بهداشت‌ محيط زندگي‌ و محيطزيست‌ رعايت‌ شود.
    7 – از غذاهاي‌ تازه‌ و پخته‌، ميوه‌هاي‌شسته‌ و سبزيجات‌ سالمسازي‌ شده‌ درتغذيه‌ كودكان‌ استفاده‌ گردد.
    8 – موادغذايي‌ بخصوص‌ در فصل‌تابستان‌ به‌ طور صحيح‌ نگهداري‌ شود(نگهداري‌ غذاي‌ پخته‌ در درجه‌حرارت‌ اتاق‌ موجب‌ فساد موادغذايي‌ وبيماري‌ اسهال‌ مي‌شود).

    پرسش‌ و پاسخ‌ درباره‌بيماري‌ اسهال‌:


    1 – آيا استفاده‌ از داروهاي‌ ضداسهال‌و ضداستفراغ‌ بدون‌ تجويز پزشك‌ دربهبود بيماري‌ اسهال‌ مفيد است‌؟
    پاسخ‌: استفاده‌ از داروها بدون‌ تجويزپزشك‌ جهت‌ قطع‌ اسهال‌ و استفراغ‌ نه‌تنها مفيد نيست‌، بلكه‌ خطرناك‌مي‌باشد و عوارضي‌ نيز دارد.


    2 – اگر كودكان‌ در زمان‌ ابتلا به‌ اسهال‌كمتر غذا بخورند زودتر بهبودمي‌يابند؟
    پاسخ‌: كودكان‌ در همه‌ مواقع‌ خصوصادرزمان‌ ابتلا به‌ بيماري‌ نياز به‌ انرژي‌بيشتري‌ دارند. غذا در اين‌ زمان‌ موجب‌پيشگيري‌ از سوء تغذيه‌ و حتي‌ قطع‌اسهال‌ مي‌شود. اگر كودك‌ با شير مادرتغذيه‌ مي‌شود، نه‌ تنها بايد شيرمادرادامه‌ پيدا كند بلكه‌ در صورت‌ امكان‌بيشتر از حد معمول‌ به‌ كودك‌ داده‌ شود.اگر حتي‌ كودك‌ قادر به‌ مكيدن‌ نباشدتوصيه‌ مي‌شود كه‌ شير مادر را دوشيده‌و با فنجان‌ يا قاشق‌ به‌ او داده‌ شود.


    3 – آيا استفاده‌ از آنتي‌بيوتيك‌ها(چرك‌ خشك‌ كن‌ها) در بهبود بيماري‌مؤثر است‌؟
    پاسخ‌: استفاده‌ از اين‌ داروها در بهبودبيماري‌ مؤثر نيست‌ و حتي‌ مصرف‌ آنهاخود عامل‌ طولاني‌ شدن‌ بيماري‌ است‌;البته‌ در موارد خاص‌ و يا با تجويزپزشك‌ مصرف‌ اين‌ گروه‌ داروهامي‌تواند بهبودي‌ را تسريع‌ كند.

    توصيه‌ نهايي‌:
    
در جريان‌ بيماري‌ اسهال‌ هدف‌درمان‌، قطع‌ جريان‌ اسهال‌نيست‌، بلكه‌ همانطور كه‌ گفته‌شد اصلاح‌ كم‌آبي‌ بدن‌ و تغذيه‌صحيح‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ كودك‌بتواند در مقابل‌ بيماري‌ مقاومت‌كند و بهبود يابد.
    از اين‌ رو بايد با ادامه‌ تغذيه‌كودك‌ با غذاهاي‌ كافي‌ و باكيفيت‌ مطلوب‌ از بروز سوءتغذيه‌ جلوگيري‌ نمود.

    طرز تهيه‌ سرم‌ خوراكي‌ «او -آر – اس‌»:
    1 – محتوي‌ بسته‌ او – ار – اس‌ را درظرف‌ تميز خالي‌ كنيد.
    2 – چهار ليوان‌ آب‌ تميز به‌ آن‌ بيفزايدو سپس‌ هم‌ بزنيد.
    به‌ ياد داشته‌ باشيد:
    1 – قبل‌ از تهيه‌ محلول‌، دستهايتان‌ را باآب‌ و صابون‌ بشوييد.
    2 – اگر آب‌ تصفيه‌ شده‌ در اختيارنداريد، بايد آب‌ را قبل‌ از استفاده‌بجوشانيد.
    محلول‌ او – آر – اس‌ در همه‌ مراكزبهداشتي‌ – درماني‌، خانه‌هاي‌ بهداشت‌و داروخانه‌ها وجود دارد. همه‌ پدر ومادرها مي‌بايست‌ طرز تهيه‌ آنها را يادگرفته‌ در مواقع‌ ابتلاي‌ كودكشان‌ آن‌ راتهيه‌ كنند و در اختيار او قرار دهند.
    
    

 • بسياري‌ از داروهاي‌ ضداسهال‌بي‌تأثير و حتي‌ خطرناك‌هستند.
      
      

 • به‌ كودكي‌ كه‌ اسهال‌ دارد بايدمايعات‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ داد.
 • همچنین بررسی کنید

  علائم پنومونی ویروسی

  پنومونی ویروسی عفونت ریوی است در اثر عوامل ویروسی.  اطفال و بالغین مسن بیشتر احتمال …

  فارنژیت چیست؟

  فارنژیت –  Pharyngitis اسامی دیگر آن عبارتند از: گلودرد ویروسی فارنژیت فارنژیت ویروسی به صورت …