خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / “جذام “، بايد تا سال ۲۰۲۰ ميلادی از جهان ريشه کن شود اما در کشورهای فقير اين بيماری هنوز قربانی می گيرد

“جذام “، بايد تا سال ۲۰۲۰ ميلادی از جهان ريشه کن شود اما در کشورهای فقير اين بيماری هنوز قربانی می گيرد

آخرين يکشنبه ماه ژانويه هر سال، روز جهانی مبارزه با جذام است

جذام يک بيماری مزمن عفونی است که بيشتر بر پوست و دستگاه تنفسی اثر می گذارد و در موارد پيشرفته به معلوليت های شديد می انجامد.

اين بيماری ناشی از باکتری ميله ای شکل بنام مايکرو باکتريوم لپری است. اکثر مردم در مقابل اين باکتری بطور طبيعی از مصونيت برخوردارند اما کسانی که به جذام مبتلا می شوند، اين روزها با استفاده از يک رژيم دارويی مرکب از چند داروی ويژه قابل درمان هستند

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از بی بی سی، بر اساس برنامه های سازمان جهانی بهداشت، اين بيماری بايد تا سال ۲۰۲۰ ميلادی از جهان ريشه کن شود اما در کشورهای فقير اين بيماری هنوز قربانی می گيرد.

داگ ساوتر دبيرکل فدراسيون بين المللی آی لپ که شامل پانزده جامعه کمک به جذاميان در سراسر جهان است، می گويد اکثر جمعيت جذاميان در کشور هند ديده می شود که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد افراد مبتلا به جذام جهان در اين کشور زندگی می کنند.

وی می افزايد در مجموع سالانه بين چهارصد تا پانصد هزار مورد جديد ابتلا به جذام ثبت می شود.

پس از هند، برزيل و تعدادی از کشورهای آفريقايی بيشترين شمار مبتلايان به جذام را در خود جای داده اند.

در ايران، مهار بيماری جذام در مجموع موفقيت آميز بوده است. اين بيماری مهار شده و به سوی اهداف بهداشتی تعيين شده برای ريشه کنی کامل پيش می رود.

دکتر حسين طباطبايی، متخصص بيماری های پوست و جذام و از چهره های شناخته شده مبارزه با جذام در ايران می گويد از سال ۱۳۶۰خورشيدی، با اجرای طرح کشوری کنترل جذام و نيز کشف داروهای جديد ضد جذام، اين بيماری در سال ۱۳۷۵ به مرحله کنترل رسيد و در حال حاضر ايران با حدود ۳۰۰ مورد ثبت شده، به سوی ريشه کن کردن کامل اين بيماری پيش می رود.

در دهه های گذشته در ايران، بيماران صدمه ديده بر اثر جذام در جذامخانه نگهداری می شدند و اين آسايشگاهها تبديل به خانه ابدی آنها می شد اما با وجود داروهای پيشرفته کنونی، بگفته دکتر طباطبايی، لزوم اين کار احساس نمی شود زيرا افراد مبتلا، با دوره اول مصرف دارو طی حداکثر ۱۸ ماه، از نظر انتقال بيماری به اطرافيان، خطری محسوب نمی شوند.

بنابر اين بايد نگاه جامعه به افرادی که بر اثر جذام به معلوليت دچار شده اند، تغيير کند تا آنان بتوانند مانند هر فرد ديگری در جامعه به زندگی خود ادامه دهند

همچنین بررسی کنید

بیماری کرم حلقوی در صورت و یا پوست سر

کرم حلقوی در صورت و یا پوست سر – Ringworm (Scalp or Face) نام دیگر …

راه‌های عمده سرایت ایدز

(سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، بیماری است که به علت ضعف عمده در دستگاه ایمنی ناشی …