از سوی وزیر بهداشت صورت گرفت : تفویض اختیارات جدید به مدیر عامل سازمان انتقال خون ۱۸/۷/۸۴

از سوی وزیر بهداشت صورت گرفت

تفویض اختیارات جدید به مدیر عامل سازمان انتقال خون

با توجه به حساسیت خدمات سازمان انتقال خون ایران و ضرورت تامین به موقع مواد و تجهیزات مورد نیاز، از سوی وزیر بهداشت اختیاراتی جدید به مدیریت این سازمان تفویض شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به این وسیله اختیارات مربوط به بررسیهای کمی و کیفی وضعیت مواد و تجهیزات و نیز عملیات اعتبارات اسنادی از قبیل افتتاح، تمدید، اصلاح، ابطال و ترخیص، از سوی کامران باقری لنکرانی،وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حسن ابوالقاسمی مدیرعامل سازمان انتقال خون تفویض شد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …