خانه / اخبار اجتماعي / “خوزه سوكراتس” (نخست وزير پرتغال) گفت : سقط جنين در این کشور قانونی می شود

“خوزه سوكراتس” (نخست وزير پرتغال) گفت : سقط جنين در این کشور قانونی می شود

“خوزه سوكراتس” نخست وزير پرتغال، گفته است كه عليرغم شركت محدود راي دهندگان در همه پرسي روز يكشنبه پارلمان اين كشور سقط جنين را قانوني خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل ازبي.بي.سي ، ميزان مشاركت در همه پرسي مربوط به قانون سقط جنين در حدود ‪ ۴۰‬درصد بود كه كمتر از ‪ ۵۰‬درصدي است كه براي الزام‌آور كردن نتيجه راي‌گيري ضرورت دارد.

نظرسنجي در خارج مراكز راي‌گيري نشان مي‌دهد كه ‪ ۵۷‬تا ‪ ۶۱‬درصد شركت كنندگان به طرح قانوني شدن سقط جنين راي مثبت داده اند.

اين طرح به زنان اجازه مي‌دهد تا هفته دهم حاملگي جنين را سقط كنند.

براساس قوانين فعلي، سقط جنين تنها در موردي كه زن در اثر تجاوز باردار شده باشد يا سلامتي او در زمان بارداري يا زايمان تهديد شود و يا در صورت معلوليت شديد جنين مجاز شمرده مي‌شود.

نخست وزير پرتغال پس از اين همه پرسي گفت: “اين قانون اكنون در پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس تاييد خواهد شد. منافع ما در اين است كه با سقط جنين‌هاي مخفيانه مقابله كنيم و بايد قانوني تدوين كه به نتيجه همه‌پرسي احترام مي‌گذارد.”
وي افزود: “مردم با صدايي واضح سخن گفتند.”
پرتغال داراي يكي از محدودكننده‌ترين قوانين سقط جنين در اتحاديه اروپاست. تنها ايرلند، مالت و لهستان داراي قوانين و سخت مشابه هستند.

اين كشور عمدتا كاتوليك براساس قوانين فعلي اجازه سقط جنين را تا هفته دوازدهم براي نجات جان مادر يا حفظ سلامت رواني يا جسماني او مي‌دهد.

در مورد تجاوز، سقط جنين تا هفته شانزدهم مجاز است. درصورتي كه تشخيص داده شود كودك با يك بيماري غيرقابل علاج يا معلوليت شديد متولد خواهد شد ، سقط آن تا ‪ ۲۴‬هفته مجاز است.

در نتيجه بسياري از زنان پرتغالي براي سقط جنين به اسپانيا مي‌روند يا اقدام به سقط غيرقانوني مي‌كنند.

برخي زنان در شرايط غيربهداشتي تن به سقط جنين مي‌دهند و خطر عفونت يا ساير خطرات جدي كه ممكن است باعث مرگ شود ، را مي‌پذيرند.

راي‌دهندگان طي رفراندومي در سال ‪ ۱۹۹۸‬با ‪ ۵۱‬درصد به ابقاي قوانين فعلي راي داده بودند اما از آنجا كه حدود ‪ ۷۰‬درصد واجدين شرايط از راي دادن خودداري كردند نتايج باطل اعلام شد.

همچنین بررسی کنید

درمان نوك سينه صاف

نوک پستان صاف یا فرو رفته مشکلی است که در خانمها (و آقایان) به دلیل …

درمان فرورفتگی نوک سینه

نوک پستان تو رفته مانعی برای شیردهی نمی باشد. زیرا با تشخیص به موقع در …