خانه / تاریخ پزشکی / ۲۹‬بهمن، محققي كه بين حصبه و تيفوس تميز قايل شد، درگذشت

۲۹‬بهمن، محققي كه بين حصبه و تيفوس تميز قايل شد، درگذشت

 يكشنبه، ‪ ۲۹‬بهمن برابر با ‪ ۱۸‬فوريه ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۴۵‬سال پيش در چنين روزي “پير فيدل برتونو” پزشك و اپيدميولوژيست فرانسوي درگذشت.

برتونو از نخستين توصيف‌كنندگان بيماري “ديفتري” و همچنين نخستين كسي است كه توانسته يك “تراكئوتومي” موفق نجات بخش (براي يك مبتلا به ديفتري) انجام دهد.

همچنين برتونو نخستين كسي است كه حصبه (تيفوئيد) را از تيفوس تميز داد.

تيفوئيد (حصبه) يك بيماري حاد باكتريال است كه عامل آن باكتري به نام “سالمونلاتيفي” ( ‪ (Salmonella typhi‬است. تيفوس نيز بر اثر يك باكتري با نام “ريچتس” (‪ (Richetisa‬كه شپش ناقل آن است، پديد مي‌آيد.

‪ ۲۱۷‬سال پيش هم در چنين روزي، “مارشال‌هال” پزشك و فيزيولوژيست انگليسي و شارح و نامگذاري‌كننده رفلكس‌هاي عصبي در پاسخ به محرك ها، به دنياآمد.

تاكنون چندين نفر از فيزيولوژيست‌هاي اوليه خدمت‌هاي قابل توجهي به مطالعه درباره كاركردهاي مغز كرده‌اند. كار آنان به سبب كشف مناطق خاص مغز و توسعه روش‌هاي تحقيق كه بعدها به‌طور گسترده‌اي در روانشناسي فيزيولوژيكي به كار بسته شد، براي روانشناسي اهميت دارد.

يكي از پيشروان پژوهش درباره رفتار بازتابي، مارشال هال بود كه در لندن كار مي‌كرد.

هال، مشاهده كرد چنانچه پايانه‌هاي عصبي حيواناتي كه سرشان از تن جدا شده، در معرض تحريك قرار گيرند تا مدتي به حركت خود ادامه مي‌دهند.او چنين نتيجه گرفت كه سطوح مختلف رفتار به قسمت‌هاي مختلف مغز و نظام عصبي وابسته است.

هال، بويژه چنين فرض كرد كه حركت ارادي به مخ، حركت بازتابي به نخاع، حركت غيرارادي به تحريك مستقيم ساختمان عضلاني و حركت تنفسي به مغز تيره مربوط است.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل