خانه / عمومی / با توجه به کاهش بودجه سلامت ، ایران در بخش بهداشت و درمان پس روی خواهد داشت

با توجه به کاهش بودجه سلامت ، ایران در بخش بهداشت و درمان پس روی خواهد داشت

در بودجه سال 1386 ایران در بخش سلا‌مت ، جمعا 18 هزار و 200 ميليارد ريال معادل هزار و 820 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده، اين در حالي است كه اعتبارات اين بخش در سال 85 بالغ بر 14 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است.

 

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  در لا‌يحه بودجه سال 86 با رشد 30 درصدي اعتبارات بخش بهداشت و درمان مواجه هستيم. اين درحالي است كه به گفته عيوض حيدرپور مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلا‌مي‌براساس بودجه سال آينده، 70 درصد هزينه‌هاي درمان به مردم تحميل خواهد شد. براساس اين گزارش‌به رغم برنامه توسعه چهارم كه دولت را ملزم به كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلا‌مت تا30 درصد مي‌كند، عيوض حيدرپور، مخبر كميسيون بهداشت مجلس معتقد است: در صورت تصويب لا‌يحه بودجه سهم مردم از هزينه‌هاي سلا‌مت به 70 درصد در سال آينده افزايش مي‌يابد. متاسفانه لا‌يحه بودجه سال آينده توجه كافي را به بخش سلا‌مت ندارد و كميسيون تلفيق مجلس نيز نگاه سلا‌مت محور به بودجه‌ريزي كشور ندارد به همين علت در جلسه كميسيون بهداشت مجلس تصميم گرفته شده نمايندگان كميسيون بهداشت حاضر در كميسيون تلفيق براي جلوگيري از افزايش سهم مردم از هزينه‌هاي سلا‌مت تا 70 درصد و جبران كسري‌هاي بخش بهداشت و درمان با جديت بيشتري وارد عمل شوند.به گزارش فارس وي اضافه كرد: ‌برآورد اوليه ما اين است كه براي حفظ وضع موجود بخش سلا‌مت در سال آينده حداقل با 600 ميليارد تومان كسري مواجه هستيم در زمان حاضر 56 تا 60 درصد هزينه‌هاي سلا‌مت را مردم از جيب خود مي‌پردازند اما با توجه به بودجه سال آينده و كمبودهاي بخش سلا‌مت در آن سهم مردم از اين هزينه‌ها تا 70 درصد افزايش مي‌يابد و اين امر فشار هزينه‌هاي سلا‌مت بر دوش مردم و هزينه‌هاي تحمل ناپذير سلا‌مت را افزايش مي‌دهد.

بي توجهي به جانبازان شيميايي در بودجه

وي گفت: مسئله ديگري كه در بودجه سال آينده مورد بي توجهي قرار گرفته است سلا‌مت مصدومان شيميايي دوران دفاع مقدس است كه تا سال 83 تحقيق براي تامين سلا‌مت آنها در بودجه رديف داشت اما از دو سال پيش اين بودجه‌ها توسط سازمان مديريت حذف شده و براي سال آينده نيز پژوهشكده مصدومان شيميايي كه مصوب شوراي گسترش وزارت بهداشت است بودجه ندارد. وي ادامه داد: بر اساس تبصره‌اي كه قبلا‌ در قانون بودجه تا سال 83 بود پنج درصد بودجه پژوهشهاي پايه‌اي وزارت بهداشت صرف تحقيق در مورد سلا‌مت جانبازان شيميايي مي‌شد. وي گفت: حدود 50 تا 60 هزار جانباز شيميايي شديد و 150 هزار جانباز شيميايي متوسط كه وضع آنها ممكن است در آينده وخيم شود در كشور داريم.

اعتبارات بيماران خاص در سال آينده

حيدرپور اضافه كرد: ‌اعتبارات مربوط به بيماران خاص و بيماريهاي صعب العلا‌ج و يارانه داروهاي آنها نيز در بودجه سال آينده با وجود افزايش چشمگير هزينه دارويي آنها و ايجاد روشهاي جديد درماني هيچ افزايشي نيافته است و همان اعتبار 224 ميليارد توماني يارانه دارو و 170 ميليارد توماني درمان اين بيماران تكرار شده است. وي گفت: طرح مجلس براي جبران 470 ميليارد تومان كسري وزارت بهداشت كه اعتبار آن از محل صندوق ذخيره ارزي تامين مي‌شود مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و اجراي آن امروز از سوي مجلس به دولت ابلا‌غ مي‌شود، گر چه پس از اين مصوبه دولت با اصلا‌حيه‌اي بر بودجه اين مقدار اعتبار را به اعتبارات وزارت بهداشت اضافه كرد اما با وجود اين وزارت بهداشت سال آينده با 600 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه مي‌شود.

سرانه درمان در سال 86 رشد منفي دارد

مخبر كميسيون بهداشت مجلس اضافه كرد: در مورد سرانه درمان نيز به نظر مي‌رسد سرانه درمان سال آينده كه در بودجه سال آينده تصويب خواهد شد حدود شش تا هفت درصد نسبت به سرانه 3950 توماني امسال بيشتر است و رقمي حدود 4400 تومان براي سرانه درمان تعيين شده است اما با توجه به تورم حدود 12 درصدي كه به طور رسمي از سوي دولت اعلا‌م شده است حداقل با 7 درصد رشد منفي در سرانه درمان سال آينده مواجه هستيم. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: محاسبات ما نشان مي‌دهد براي ارائه خدمات بهداشتي‌درماني مناسب به مردم سرانه درمان بايد به 10 هزار تومان افزايش يابد و اين در حالي است كه شوراي عالي بيمه البته بدون اينكه مصوبه رسمي داشته باشد رقم 8500 تومان را به عنوان سرانه درمان براي سال آينده براي ارائه حداقل خدمات مناسب سلا‌مت به مردم قبول كرده است.

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جديد بر ضرورت كنترل اپيدمی چاقی در جهان تاكيد كرد