خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون ( گروهA )

كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون ( گروهA )

سوال پاسخ
1 الف
2 الف
3 ج
4 د
5 ج
6 ب
7 الف
8 ب
9 ب
10 ج
11 د
12 ب
13 د
14 ج
15 د
16 د
17 ج
18 الف
19 الف
20 د
21 الف
22 د
23 ب
24 الف
25 د
26 ب
27 ج
28 ب
29 ب
30 ج
31 ب
32 الف
33 ب
34 ب
35 ب
36 ج
37 ج
38 ب
39 الف
40 الف
41 ب
42 الف
43 الف
44 الف
45 د
46 د
47 ب
48 د
49 د
50 د

سوال پاسخ
51 ج
52 ج
53 د
54 الف
55 ب
56 د
57 الف
58 ج
59 الف
60 ج
61 ج
62 ب
63 الف
64 الف
65 ب
66 د
67 ج
68 د
69 ج
70 ج
71 ج
72 د
73 الف
74 ب
75 ب
76 د
77 ب
78 د
79 ب
80 ب
81 ب
82 د
83 الف
84 الف
85 د
86 ج
87 ج
88 د
89 ب
90 ب
91 الف
92 ج
93 د
94 ج
95 ج
96 ج
97 ج
98 ج
99 د
100 د

سوال پاسخ
101 الف
102 ج
103 الف
104 ب
105 ج
106 د
107 د
108 الف
109 ب
110 ج
111 الف
112 الف
113 ب
114 الف
115 ب
116 د
117 د
118 ب
119 ج
120 ب
121 ج
122 الف
123 ب
124 ب
125 ب
126 د
127 الف
128 الف
129 الف
130 د
131 د
132 ب
133 ب
134 ج
135 ب
136 د
137 ج
138 د
139 د
140 ب
141 د
142 الف
143 د
144 الف
145 د
146 ب
147 ب
148 د
149 د
150 الف

سوال پاسخ
151 د
152 الف
153 ج
154 د
155 ج
156 ب
157 د
158 ب
159 الف
160 الف
161 الف
162 الف
163 د
164 الف
165 ج
166 ج
167 ب
168 د
169 الف
170 الف
171 ج
172 الف
173 ج
174 ج
175 الف
176 الف
177 ب
178 د
179 ب
180 د
181 الف
182 ب
183 ب
184 الف
185 د
186 ب
187 الف
188 ج
189 د
190 الف
191 ج
192 ب
193 د
194 الف
195 الف
196 الف
197 د
198 ج
199 د
200 د

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …