خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون (گروهB )

كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون (گروهB )

سوال پاسخ
1 الف
2 ب
3 الف
4 د
5 ب
6 د
7 ب
8 ج
9 د
10 ب
11 ب
12 ب
13 الف
14 ج
15 ب
16 د
17 د
18 الف
19 ب
20 ب
21 الف
22 د
23 ج
24 د
25 الف
26 ب
27 الف
28 ب
29 د
30 ب
31 ج
32 ج
33 الف
34 د
35 ج
36 ج
37 د
38 الف
39 ب
40 ج
41 الف
42 ب
43 الف
44 ج
45 د
46 د
47 ب
48 ج
49 د
50 د

گروه B

سوال پاسخ
151 ب
152 د
153 د
154 ب
155 الف
156 د
157 ب
158 ب
159 ب
160 الف
161 الف
162 ج
163 الف
164 د
165 ج
166 ب
167 ج
168 د
169 الف
170 ج
171 الف
172 د
173 ج
174 د
175 ج
176 ب
177 الف
178 الف
179 ب
180 ب
181 ب
182 الف
183 ج
184 د
185 ب
186 د
187 ج
188 ب
189 ب
190 ب
191 ج
192 د
193 الف
194 الف
195 د
196 د
197 ب
198 الف
199 ج
200 الف

سوال پاسخ
101 ب
102 الف
103 د
104 الف
105 ب
106 الف
107 الف
108 د
109 ج
110 ج
111 ج
112 ب
113 د
114 ب
115 ج
116 الف
117 الف
118 الف
119 ب
120 د
121 الف
122 ج
123 ج
124 د
125 ج
126 ب
127 د
128 ب
129 الف
130 د
131 الف
132 ج
133 ج
134 ب
135 ج
136 د
137 الف
138 د
139 الف
140 ب
141 د
142 ب
143 د
144 ب
145 ب
146 الف
147 الف
148 د
149 ج
150 الف

سوال پاسخ
51 الف
52 ج
53 الف
54 ب
55 الف
56 ب
57 الف
58 الف
59 ج
60 د
61 ج
62 ب
63 ج
64 ج
65 ب
66 ب
67 الف
68 الف
69 ب
70 ب
71 ج
72 د
73 ب
74 ب
75 ج
76 الف
77 الف
78 ج
79 ج
80 ج
81 د
82 د
83 الف
84 ب
85 ج
86 الف
87 د
88 الف
89 ب
90 الف
91 الف
92 ب
93 ب
94 ج
95 الف
96 ب
97 الف
98 د
99 د
100 ب

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …