خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيارتخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون ( گروه D )

كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيارتخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون ( گروه D )

گروه D

سوال پاسخ
1 ب
2 الف
3 د
4 ج
5 ج
6 ب
7 ب
8 د
9 د
10 ب
11 د
12 ب
13 الف
14 ب
15 د
16 د
17 ج
18 ج
19 الف
20 الف
21 ج
22 الف
23 د
24 د
25 ب
26 الف
27 ب
28 ب
29 ج
30 الف
31 د
32 د
33 ب
34 الف
35 ب
36 د
37 الف
38 ب
39 ج
40 ج
41 ج
42 د
43 الف
44 ب
45 د
46 ج
47 ب
48 د
49 ج
50 د

سوال پاسخ
51 الف
52 الف
53 ج
54 د
55 د
56 ب
57 د
58 الف
59 الف
60 ج
61 ب
62 د
63 الف
64 ب
65 الف
66 د
67 د
68 د
69 الف
70 الف
71 ج
72 الف
73 الف
74 ب
75 الف
76 ج
77 د
78 ج
79 ب
80 ب
81 ج
82 الف
83 الف
84 الف
85 ج
86 ب
87 ب
88 ج
89 ج
90 ج
91 د
92 د
93 ب
94 ب
95 د
96 ج
97 الف
98 د
99 د
100 ب

سوال پاسخ
101 ج
102 د
103 ب
104 د
105 د
106 د
107 د
108 الف
109 ج
110 الف
111 ج
112 ب
113 د
114 الف
115 الف
116 د
117 د
118 ب
119 ب
120 ج
121 ج
122 ب
123 د
124 الف
125 د
126 ج
127 ب
128 ب
129 د
130 ج
131 ج
132 ج
133 ج
134 ب
135 الف
136 د
137 ج
138 الف
139 ج
140 ج
141 الف
142 ب
143 د
144 ج
145 ج
146 د
147 الف
148 د
149 ج
150 ب
سوال پاسخ
151 ب
152 ب
153 الف
154 الف
155 الف
156 الف
157 د
158 الف
159 الف
160 ب
161 الف
162 الف
163 ج
164 الف
165 د
166 ب
167 د
168 الف
169 د
170 الف
171 د
172 ب
173 ج
174 الف
175 د
176 ب
177 ج
178 الف
179 ج
180 الف
181 ب
182 ج
183 ب
184 الف
185 ج
186 ب
187 الف
188 د
189 د
190 ب
191 د
192 د
193 ج
194 ب
195 ب
196 ب
197 د
198 د
199 د
200 ب

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …