خانه / تاریخ پزشکی / ۱۰‬اسفند (يكم مارس ) “الكساندر يرسين” ، باكتريولوژيست فرانسوي، يكي از كاشفان باسيل “پاستورلاپستيس” درگذشت.

۱۰‬اسفند (يكم مارس ) “الكساندر يرسين” ، باكتريولوژيست فرانسوي، يكي از كاشفان باسيل “پاستورلاپستيس” درگذشت.

۱۰‬اسفند برابر با يكم مارس ‪ ۲۰۰۷‬است . ‪ ۶۴‬سال پيش در چنين روزي، “الكساندر يرسين” باكتريولوژيست فرانسوي (متولد سوييس) درگذشت.يرسين يكي از كاشفان باسيل طاعون ، پاستورلاپستيس ( كه يرسينيا پستيس نيز ناميده مي‌شود) محسوب مي‌شود.

يرسين، در سال ‪ ۱۸۹۴‬به همراه دانشمند ژاپني “كيتا ساتو” موفق به كشف باسيل طاعون شد.

وي نخستين بيمار مبتلا به طاعون كه يك دانش آموز چيني بود را در سال ‪ ۱۸۹۶‬با موفقيت درمان كرد.

نخستين پاندمي طاعون در سال ‪ ۵۴۹‬ميلادي روي داد و تقريبا تمام دنيا را فرا گرفته و تلفات زيادي‌را بر جا گذاشت، بطوريكه گفته‌مي‌شود شهرها را خالي از سكنه و روستاها را ماواي حيوانات وحشي ساخته بود. اين پاندمي از حبشه شروع و بعد به ساير اماكن سرايت پيدا كرد.

در قرن ‪ ۱۴‬ميلادي دومين اپيدمي طاعون رخ داد كه از آسياي مركزي شروع و به نقاط ديگر سرايت كرد و تلفات بسياري بر جا گذاشت، به طوري كه به طاعون سياه معروف شد.

از اوايل قرن ‪ ۱۷‬ميلادي طاعون در اروپا رو به خاموشي گذاشت و در اوايل قرن ‪ ۱۹‬بطور كلي از بين رفت . علت اين امر پيشرفت تمدن بشري وبالارفتن سطح بهداشت در آن نقاط و نيز از بين رفتن جوندگان حساس و پيدا شدن جوندگان مقاوم نسبت به اين بيماري مي‌باشد.

بيماري طاعون داراي سه شكل غده‌اي، ريوي و سپتي سمي است. شكل غده‌اي به وسيله گزش حشره ايجاد مي‌شود و متعاقب آن شكل ريوي عارض مي‌شود كه‌اين شكل از طاعون به وسيله تماس مستقيم و بزاق، قابل سرايت به ديگران است.

عامل بيماري ‪ Pasteurella Pestis‬يا ‪ Yersinia pestis‬است كه نخستين بار توسط يرسين كه در هنگ كنگ بر روي بيماران مبتلا به طاعون كار مي‌كرد، كشف شد.

هنگامي كه كك بر روي جونده يا انسان بيمار خونخواري مي‌كند، همراه با خون مقداري زيادي از عوامل بيماري زا وارد بدن مي‌شود. اين عوامل بيماري‌زا وارد محفظه‌اي به نام ‪ Proventriculus‬كه قبل از معده قرار دارد شده، تكثير پيدامي‌كند، به طوري كه بعد از دو هفته محفظه پرشده و عامل بيماري‌زا بلوكه مي شود.

كك بلوكه شده دايما احساس گرسنگي كرده و ميزبان‌هاي مختلف را مورد حمله و خونخواري قرار داده، هنگامي كه خونخواري خون به محفظه پروونتيكول مسدود شده برخورد كرده، تعدادي از عوامل بيماري‌زا را با خود به محل خونخواري برمي گرداند، باعث آلوده شدن ميزبان مي‌شود.

يرسين به همراه “پيررو” در سال ‪ ۱۸۸۹‬توكسين ديفتري را نيز كشف كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل