خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / كارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ – محل‌ آزمون دستياري در تاريخهاي17‌ و18و19/2/1386 در دانشگاه‌ محل‌ ثبت‌نام‌ داوطلب‌ توزيع‌ مي‌گردد.

كارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ – محل‌ آزمون دستياري در تاريخهاي17‌ و18و19/2/1386 در دانشگاه‌ محل‌ ثبت‌نام‌ داوطلب‌ توزيع‌ مي‌گردد.

نتيجه‌ اوليه‌ آزمون‌ به‌ صورت‌ كارنامه‌اي‌ در اختيار داوطلباني‌ كه‌ حداقل‌ نمره 150 از 600 را كسب‌ كرده‌ باشند به‌ دانشگاههاي‌ محل‌ ثبت‌نام‌ ارسال‌ مي‌شود تا در صورت‌ مراجعه‌ داوطلب‌ به‌ وي‌ تحويل‌ داده‌ شود

به گزارش خرنگار سایت پزشکان بدون مرز    كارنامه‌ داوطلبان ضمن‌ اعلام‌ نمره‌ و رتبه‌ داوطلب‌ در ميان‌ تمام‌ شركت‌ كنندگان‌، رتبه‌ وي‌ در سهميه‌ اعلام‌ شده‌ از سوي‌ وي‌ را نيز شامل‌ مي‌شود. در اين‌ مرحله‌ كارنامه‌ براساس‌ مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه‌ صادر مي‌گردد. لذا عواقب‌ ناشي‌ از عدم‌ درج‌ اطلاعات‌ صحيح‌ توسط‌ داوطلب‌ متوجه‌ خود داوطلب‌ خواهد شد و هيچگونه‌ اعتراضي‌ در اين‌ زمينه‌ پذيرفته‌ نمي‌شود.
داوطلبان‌ واجد شرايط‌ پذيرش‌ مجاز هستند باتوجه‌ به‌ كارنامه‌ و مندرجات‌ دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ 2 كه‌ در آن‌ زمان‌ توزيع‌ خواهد گرديد، و با در نظر گرفتن‌ جدول‌ ظرفيت‌ رشته‌ – محل‌ (مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ 2) حداكثر تا يكصد رشته‌ – محل‌ مختلف‌ در دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ سراسر كشور ر انتخاب‌ و به‌ ترتيب‌ علاقه‌ در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ – محل‌ كه‌ به‌ همراه‌ كارنامه‌ در اختيار آنان‌ قرار داده‌ مي‌شود، درج‌ نمايند. كليه‌ داوطلبان‌ صرفاً مجاز به‌ تكميل‌ نمودن‌ اولويت‌هاي‌ 1 تا 100 فرم‌ مي‌باشند.
توجه‌: كارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ – محل‌ در تاريخهاي17‌ و18و19/2/1386 در دانشگاه‌ محل‌ ثبت‌نام‌ داوطلب‌ توزيع‌ مي‌گردد. داوطلبان‌ بايست‌ نسبت‌ به‌ تكميل‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ – محل‌، اقدام‌ و فرم‌ تكميل‌ شده‌ را حداكثر تا پايان‌ وقت‌ اداري‌ 21/2/1386 به دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ محل‌ توزيع‌ كارنامه‌ و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ – محل‌ تحويل‌ دهند و پشت‌ كارنامه‌ خود را ممهور به‌ مهر دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مربوط‌ نمايند.

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …