خانه / مقالات و تحقیقات پزشکی / اطلاعات اكثر مادران در زمينه استفاده از قطره آهن كودكان كم است

اطلاعات اكثر مادران در زمينه استفاده از قطره آهن كودكان كم است

نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد ميزان عملكرد صحيح مادران دراستفاده از قطره آهن كمكي كودكان ضعيف است و از اطلاعات كافي برخوردار نيستند.

در يك تحقيق كه نتايج آن در دومين كنگره اورژانس‌هاي طب اطفال ارايه شد ميزان عملكرد مادران در استفاده از قطره آهن كودكان مورد بررسي قرار گرفت.

در اين مطالعه از ميان مادراني كه در طول سال ‪ ۱۳۸۵‬به مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه كرده بودند و داراي فرزند ‪ ۵‬تا ‪ ۲۴‬ماهه بودند يك نمونه ‪ ۲۵۰‬نفري انتخاب شد.

با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوري عملكرد اين افراد در مورد شروع به موقع قطره آهن و نحوه صحيح خوراندن قطره به طفل مورد بررسي قرار گرفت.

اطلاعات بدست آمده نشان داد ‪ ۴۰‬درصد مادران مورد مطالعه در ‪ ۴‬تا ‪۶‬ ماهگي (زمان مناسب براي مصرف قطره آهن) مصرف قطره آهن را شروع كرده‌اند ولي در ‪ ۶۰‬درصد آنها شروع مصرف قطره آهن به موقع نبوده است.

همچنين در اين تحقيق مراقبت كافي هنگام تجويز قطره خوراكي آهن شامل چكاندن قطره ته حلق، تجويز قطره همراه با آب ميوه، ندادن قطره همراه با چاي و شير مادر براي جذب بهتر و جلوگيري از عوارض دنداني، مورد بررسي قرار گرفت.

به دنبال اين بررسي ‪ ۲۶‬درصد مادران داراي عملكرد خوب، ‪ ۴۱‬درصد عملكرد متوسط و ‪ ۳۳‬درصد هم مراقبت‌هاي ضعيفي داشتند.

نتايج اين تحقيق نشان داد بين عملكرد مادران با سطح تحصيلات آنها رابطه معناداري وجود داشت.

بر پايه نتايج اين تحقيق آموزش مستمر و موثر براي مادران در خصوص تغذيه كودكان به منظور ارتقاء آگاهي، نگرش و رفتار آنها در اين خصوص توصيه مي‌شود.

اين تحقيق توسط دكتر “گيتي خوشه مهري” عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام و در دومين كنگره سراسري اورژانس‌هاي طب كودكان ارايه شد.

همچنین بررسی کنید

تولید دارو در فضا آزمایش می شود

در نخستین سفرهای فضایی انجام شده، فضانوردان داروهایی را همراه خود می‌بردند. این محموله شامل …

علتی که باعث می‌شود، احساس سرما نکنیم

یک مطالعه نشان داده است که یک پنجم مردم جهان به دلیل یک جهش ژنتیکی …