حضورموفق “پژوهشکده‌رویان” در کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی هند ‪ ‬ *** کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی هندوستان از ‪ ۱۸‬تا‪ ۲۱‬سپتامبر ‪۲۰۰۵‬ در شهر بمبئی برگزار شد. ۲۱/۷/۸۴

حضورموفق “پژوهشکده‌رویان” در کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی هند ‪۸۴/۰۷/۲۱‬

عنوان بهترین پوستر کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی هند به یکی از پژوهشگران پژوهشکده رویان تعلق گرفت.

پژوهشکده رویان با ارسال نمابری با اعلام این خبر افزود: در کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی هند، پوستر دکتر “محمدرضاباغبان اسلامی نژاد” به عنوان بهترین پوستر کنگره انتخاب شد.

موضوع پوستر دکتر اسلامی نژاد درباره روش جدیدی برای جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمال در موش بوده است.

همچنین از دیگر موفقیت‌های پژوهشگران پژوهشکده رویان در این کنگره ارایه دو سخنرانی مهم علمی توسط دکتر “حسین بهاروند” و دکتر “مرضیه ابراهیمی ” بود.

موضوع سخنرانی دکتر ابراهیمی “کشت سلول‌های بنیادی لیمبوسی چشم و بروز ژنهای مختلف در آنها” بود.

همچنین دکتر بهاروند به ارایه دو سخنرانی مهم در این کنگره پرداخت که موضوعات آنها، تولید دو رده جدید سلول‌های بنیادی جنینی انسان با کاریوتایپ دیپلوئید و تولید سلول‌های بنیادی جنینی انسان به سلول‌های کبدی بود.

سخنرانی دکتر بهاروند با موضوع تولید رده جدید سلول‌های بنیادی جنینی انسان با کاریوتایپ دیپلوئید،اولین گزارش در دنیا در این زمینه بوده است.

کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی هندوستان از ‪ ۱۸‬تا‪ ۲۱‬سپتامبر ‪۲۰۰۵‬ در شهر بمبئی برگزار شد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …