خانه / تاریخ پزشکی / 25 اسفند ( 16 مارس ) نخستين توصيف باليني از بيملري تب يونجه ، توسط دكتر جان بوستوك ، ارائه شد .

25 اسفند ( 16 مارس ) نخستين توصيف باليني از بيملري تب يونجه ، توسط دكتر جان بوستوك ، ارائه شد .

25 اسفند برابربا 16 مارس سال 1819 م .  نخستين توصيف باليني از بيملري تب يونجه ، توسط دكتر جان بوستوك ، ارائه شد .

16 مارس 1867 م. ‍ژوزف ليستر ، مقاله اي در مورد جراحي در شرايط ضدعفوني در مجله لنسر منتشر كرد.

16 مارس 1925 م. آگوست فون واسر من ،باكتري شناس آلماني ، درگذشت. در سال 1906 م. واسرمن آزموني تشخيصي بر روي سرم خون جهت تشخيص بيماري سيفليس ابداع كرد . واكنش واسرمن امروزه نيز همراه با روش هاي تشخيصي ديگر مورد استفاده است. واسرمن شاگرد رابرت كخ بود.

16 مارس 1935 م. جان جيمز ريچارد مك لود ، فيزيولوژيست اسكاتلندي درگذشت . او تحقيقات فراواني بر روي ديابت انجام داد و هورمون انسولين را كشف و نام گذاري كرد. و در سال 1923 م. همراه با فردريك بانتينگ جايزه نوبل پزشكي را دريافت كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل