خانه / بهداشت عمومي / يافته‌هاي محققان ايران نشان مي‌دهد: شيوع «شلي مفصل» در ميان جمعيت دانش‌آموزان تهراني به عنوان نمونه‌اي از جمعيت جوان ايراني بسيار بالاست. 21/7/84

يافته‌هاي محققان ايران نشان مي‌دهد: شيوع «شلي مفصل» در ميان جمعيت دانش‌آموزان تهراني به عنوان نمونه‌اي از جمعيت جوان ايراني بسيار بالاست. 21/7/84

براساس يك پژوهش:
«شلي مفصل» در دانش‌آموزان تهراني بسيار شايع است

يافته‌هاي محققان ايران نشان مي‌دهد: شيوع «شلي مفصل» در ميان جمعيت دانش‌آموزان تهراني به عنوان نمونه‌اي از جمعيت جوان ايراني بسيار بالاست.

«هايپرموبيليتي» (شلي مفصل) بيانگر افزايش محدوده حركات طبيعي مفاصل، در غياب بيماري زمينه‌يي بافت همبند است.

شلي مفصلي كه جلوه‌هايي از آن در آكروبات‌ها، بالرين‌ها، ژيمناست‌ها و … مشاهده مي‌شود به مفهوم تحرك بيش از اندازه مفاصل است كه اگرچه در برخي افراد مزيت محسوب مي‌شود، اما در عده‌اي ديگر مي‌تواند زمينه آسيب و اختلالات لوكوموتور نظير كمردرد، آسيب‌هاي دژنراتيو مفصلي، آسيب‌هاي ورزشي و … را فراهم كند.

از طرف ديگر همراهي اين ويژگي با برخي بيماري‌ها و حالات باليني نظير فنومن رينو، كف پاي صاف، پرولاپس ميترال و … فرضيه ارتباط شلي مفصل با اختلالات بافت همبند را مطرح كرده است.

براساس يافته‌هاي پژوهشگران مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در پژوهشي شيوع و اشكال هايپرموبيليتي (شلي مفصل) را در دانش‌آموزان تهراني بررسي كرده‌اند، از مجموع ‌١٠٠٥ دانش‌آموز تعداد ‌٢٤٠ نفر (‌٩/٢٣ درصد) هايپرموبايل بودند كه شيوع اين عارضه در دختران به طور معني‌داري در مقايسه با پسران بالاتر بود.

اين مطالعه كه به صورت مقطعي صورت گرفته با نمونه‌برداري تصادفي چند مرحله‌يي، تعداد ‌١٠٠٥ دانش‌آموز شش تا ‌١٩ ساله تهراني (شامل ‌٥٠٤ پسر و ‌٥٠١ دختر) با معيار كارتر – ويلكينسون و بتيون از جهت شلي مفصلي ارزيابي شدند.

براساس اين بررسي، هايپرموبيليتي شيوع بيشتري در گروه سني پايين‌تر ( شش تا ‌١٢ سال) نسبت به گروه سني بالاتر ( ‌١٣ تا ‌١٩ سال) داشت، (به ترتيب ‌٢/٢٧ درصد در برابر ‌٥/٢٠ درصد و ‌٠١٢/٠=P).

به گزارش ايسنا، در بين افراد هايپرموبايل، شايع‌ترين مفاصل شل بترتيب عبارت بودند از شست (‌٩/٩٧ درصد)، آرنج (‌٥/٧٨ درصد)، زانو (‌٣/٧٨ درصد) انگشتان دست (‌٤/٦٠ درصد) و تنه (‌٣/٢٣ درصد) كه به جز نسبت بالاتنه به پايين‌تنه در هيچ‌يك از مقادير بدني بين دو گروه هايپرموبايل و غير هايپرموبايل تفاوت محسوسي مشاهده نشد.

اين مطالعه نشان داد شيوع «هايپرموبيليتي» ژنراليزه مفصلي در دانش‌آموزان تهراني بسيار بالاست كه اين يافته لزوم توجهات باليني، بويژه در نزد متخصصان روماتولوژيست، كودكان و ساير پزشكان را گوشزد مي‌كند.

به زعم پژوهشگران، اين شيوع بالا و نيز الگوي هايپرموبيليتي در نمونه مورد مطالعه، به نوعي خاص جمعيت ايراني است.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …