خانه / تاریخ پزشکی / هفتم فروردين ( ‪ ۲۷‬مارس ‬) در چنين روزي ، “ويلهلم رونتگن” فيزيكدان آلماني و كاشف “اشعه‌ايكس” به دنيا آمد.

هفتم فروردين ( ‪ ۲۷‬مارس ‬) در چنين روزي ، “ويلهلم رونتگن” فيزيكدان آلماني و كاشف “اشعه‌ايكس” به دنيا آمد.

هفتم فروردين برابر با ‪ ۲۷‬مارس ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۶۲‬سال پيش در چنين روزي ، “ويلهلم رونتگن” فيزيكدان آلماني و كاشف “اشعه‌ايكس” به دنيا آمد. او به خاطر همين كشف، نخستين جايزه نوبل تاريخ در رشته فيزيك را هم دريافت كرد.

“رونتگن” در جريان يك آزمايش، اشعه “ايكس” را در سال ‪ ۱۸۹۵‬كشف كرد. وي در حالي كه با يك لوله بدون پنجره آزمايشي را انجام مي‌داد ، متوجه شد كه بلورهاي نزديك لوله درخشيدند.

وي، از آنجا كه مي‌دانست اشعه‌اي به نام “كاتدي ” كه قبلا كشف شده بود، از شيشه عبور نمي‌كند و اين درخشش نمي‌تواند اشعه كاتدي باشد، به اين نتيجه رسيد كه اين درخشش بايد يك نوع اشعه جديد باشد.

رونتگن نام اين اشعه نامريي را كه از نور و اشعه ديگر بسيار متفاوت بود و قابل تشريح هم نبود، اشعه ايكس به معناي “اشعه مجهول” گذاشت.

بعدها دانشمندان نام رونتگن را بر اين اشعه نامريي گذاشتند و اكنون نيز بسياري از دانشمندان از نام اشعه رونتگن بجاي اشعه ايكس استفاده مي‌كنند.

كشف اشعه ايكس توسط رونتگن امكان راديوگرافي را براي پزشكان فراهم كرد و نخستين راديوگرافي از انسان هم توسط خانم “برثا ‪ ،”Bertha‬همسر رونتگن در روز ‪ ۲۲‬دسامبر سال ‪ ۱۸۹۵‬انجام شد.

‪ ۲۱‬سال پيش در چنين روزي نوزاد ‪ (body M) M‬نوزادي كه بحث مالكيت معنوي در مورد كودكان حاصل از روش‌هاي بارورسازي آزمايشگاهي را برانگيخت، در ايالت نيوجرسي آمريكا به دنيا آمد.

اين نوزاد كه به نوزاد‪ M‬معروف شد، دوران جنيني خود را در رحمي اجاره‌اي سركرده بود و بعد از تولد، مادر اجاره‌اي‌اش نمي‌خواست بچه را به والدين ژنتيكي او پس بدهد.

دادگاه نوزاد ‪ ،M‬دادگاهي بسيار جنجالي شد كه نهايتا به نفع والدين حقيقي و ژنتيكي او راي داد.

در چنين روزي در سال ‪” ۱۸۱۷‬كارل ويلهلم فون ناگلي” گياه‌شناس معروف سوييسي به دنيا آمد.

او در گرده‌هاي گياهان ، جريان تقسيم سلولي را با دقت كامل شرح داد و كروموزوم‌ها را شناسايي كرد. گاهي در مورد “فون ناگلي” مي‌گويند چيزهايي را به تنهايي دريافت كه معادل اكتشاف بقيه زيست شناس هاست

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل