خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۱۸‬فروردين (هفتم آوريل ‪‬) در چنين روزي، “فرانچسكو سلمي” شيميدان و سم‌شناس ايتاليايي و يكي از بنيانگذاران شيمي كلوييدها، متولد شد.

‪ ۱۸‬فروردين (هفتم آوريل ‪‬) در چنين روزي، “فرانچسكو سلمي” شيميدان و سم‌شناس ايتاليايي و يكي از بنيانگذاران شيمي كلوييدها، متولد شد.

 شنبه، ‪ ۱۸‬فروردين ماه، برابر با هفتم آوريل ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۹۰‬سال پيش در چنين روزي، “فرانچسكو سلمي” شيميدان و سم‌شناس ايتاليايي و يكي از بنيانگذاران شيمي كلوييدها، متولد شد.

او معتقد بود كه آلكالوييدهاي پتومين (‪ (Ptomaine‬كه محصولات تخريب پروتئين‌ها هستند، علت مسموميت غذايي هستند كه بعدها اين نظريه با كشفيات جديد رد شد.

همچنين در چنين روزي در سال ‪” ۱۸۵۹‬ژاك لوئب” زيست شناس آلماني‌الاصل آمريكايي متولد شد.

لوئب در زمينه پارتنوژنز (بكرزايي) در جانوران، تروپيسم گياهان و حيوانات ابتدايي، فيزيولوژي مغز و رژنراسيون بافت ها، تحقيقات ارزنده و معروفي انجام داده است.

در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۲۳‬نيز نخستين جراحي يك تومور مغزي در جهان توسط دكتر “كي وينفليد ني” در نيويورك تحت بي‌حسي موضعي انجام گرفت.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل