خانه / اخبار اجتماعي / تماس با باكتريهاي مفيد خاك، با تقويت دستگاه ايمني بدن ، در بهبود روحيه افراد موثر است.

تماس با باكتريهاي مفيد خاك، با تقويت دستگاه ايمني بدن ، در بهبود روحيه افراد موثر است.

پژوهشگران مي‌گويند تماس با باكتريهاي مفيد خاك، با تقويت دستگاه ايمني بدن مانند داروهاي ضد افسردگي، در بهبود روحيه افراد موثر است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از لايوساينس ، پژوهشگران دسته‌اي از موشها را در معرض ميكرب بي‌ضرر خاك يعني “‪ “Mycobacteroum vaccae‬قرار دادند، سپس آنها را مورد آزمايشي قرار دادند كه براي بررسي اثربخشي داروهاي ضد افسردگي روي آنها، انجام مي‌شود.

موشها مدت پنج دقيقه در يك ظرف آب قرار داده شدند تا مدت زماني كه به شنا كردن و تلاش براي نجات ادامه مي‌دهند مشخص شود. محققان دريافتند موشهايي كه در معرض باكتري قرار گرفته بودند بسيار بيشتر از موشهاي گروه شاهد به تلاش خود ادامه دادند.

كريس لوري سرپرست اين مطالعه از دانشگاه بريستول در انگليس مي‌گويد موشهاي گروه اول شيوه رويارويي فعالتري داشتند.

موشهايي كه داروهاي ضد افسردگي دريافت كردند عزم بيشتري براي فرار داشتند. اين يافته‌ها در شماره آنلاين مجله “‪ “Neuroscience‬منتشر شده است.

نتايج اين مطالعه مشابه يك تحقيق پزشكي است كه چند سال پيش انجام شد و طي آن بيماران سرطاني با باكتري تحت درمان قرار گرفتند. در اين مطالعه بهبود قابل توجهي در كيفيت زندگي اين بيماران مشاهده شد.

از آنجا اين باكتري عمر بيماران را طولاني‌تر نمي‌كند، ديگر به عنوان درماني براي سرطان مورد توجه نيست. با اين حال بيماران سرزندگي بيشتر، افزايش عملكرد قواي ادراكي و كاهش درد را گزارش دادند.

دانشمندان هنوز نمي‌دانند اين باكتري چگونه روحيه را بهبود مي‌بخشد.

پژوهشگران مي‌گويند ميكرب‌ها سلولهاي ايمني را وادار به آزاد كردن ماده شيميايي “سيتوكين” مي‌كنند و از اين طريق بطور غيرمستقيم بر مغز تاثير مي‌گذارند.

برخي از اين مواد شيميايي مي‌توانند اعصابي را كه پيامها را از بدن به مغز مي‌برند فعال كنند.

تحريك اعصاب برخي ياخته‌هاي عصبي مغز را وامي‌دارد ماده شيميايي سروتونين در قشر پيشاني مغز آزاد كنند. از جمله فعاليتهاي اين ناحيه از مغز تنظيم روحيه است. با آنكه تعداد بسيار كمي از ياخته‌هاي عصبي در مغز سروتونين مي‌سازند، اما اين ياخته‌ها در تمام قسمتهاي مغز فعاليت دارند.

دانشمندان علت بروز افسردگي را فقدان سروتونين در مغز مي‌دانند.

در مطالعات قبلي تماس با باكتري در اوان كودكي با ايمني در برابر آسم و آلرژي‌ها در بزرگسالي مرتبط شناخته شده است. كشف جديد “فرضيه بهداشت” را قوت مي‌بخشد و نشان مي‌دهد تماس با باكتري نه تنها دستگاه ايمني را تقويت مي‌كند بلكه آسيب پذيري در برابر بيماريهايي مانند افسردگي را نيز كاهش مي‌دهد.

اين مطالعات به درك نحوه ارتباط بدن با مغز و پي بردن به اهميت دستگاه ايمني در سلامت رواني كمك مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …